HUVA!!

” Migration has been part of the human experience throughout history, and we recognize that it is a source of prosperity, innovation and sustainable development in our globalized world, and that these positive impacts can be optimized by improving migration governance. “
Japp ett experiment….
Man behöver inte vara Einstein för att upptäcka att ibland, i vissa fall, är invandring berikande. Men bara ibland och i dessa fall är det oftast en förlust för det andra landet och naturligtvis är det så att de som berikar, entreprenörer och deras flytt skapar större skillnad i båda länder.
MEN i lejonparten av fallen är det en förlust för båda länder dvs SOCIALISM dock sjunker mottagarlandet mer än det andra landet….
OCH optimera…
historien visar just att det inte fungerar annars hade Afrika varit riktigt berikat redan….
F.n. dör miljoner pga att de eldar inne i.st.f. att ha el till ljus och att laga mat.
Grundskolematte:
För 300 miljarder skulle det kunna byggas ett kärnkraftverk som levererar hushålls el till 40 miljoner hushåll….
Gör detta årligen så på 20 år har Afrika hushållsel till en miljard….
Nuläget är att de hittills beviljade UT, enbart till Sverige, har skapat en årlig kostnad för samhället på 300 miljarder netto…..
OM vi spenderar EU´s pengar som enligt FN skall spenderas inom EU på uppbyggnad av Afrika kommer vi på ett decennium gjort Afrika riktigt prosperous i stället.
Kina gör redan detta i stor skala dock inte helt utan att agera i egen sak….
N.B. Kina kommer inte att ens läsa detta alster från FN, ja om de inte erhåller pengar naturligtvis….
OSSÅ kommer överraskningarna både vadf man tror men också vad man inte ens föreställer sig…
Nonetheless, migration undeniably affects our countries, communities, migrants and their families in very different and sometimes unpredictable ways.
Advertisements

Grundskolematte

Vi har 2 miljoner pensionärer…..

Befolkningen ökar årligen med 100 000…

Pensionärer ålder 65–100 ökande med i medel 35 000 årligen

om inte fler försörjer pensionärer räcker det med att höja pensionsåldern med 4 månader årligen…

MEN om vi ökar andelen pensionärer mindre så behövs inte lika mycket höjning….

OCH skulle nu befolkningsökningen bestå av enbart ett kvoterat beviljande av UT (50/50 män/kvinnor) i unga år uppstår en “pinka i byxorna situation” känns bra i början där, i bästa fall, andelen närande ökar mest

MEN efter några decennier blir dessa också pensionärer…

DVS det enda långsiktigt persistenta sättet är att öka andelen närande via egen produktion av sådant….

 

Bilåkande…

80 TWh? så mycket? Min känsla är cirka hälften……
MEN är de 200TWh det som blir papper osv eller är det spillet?
Hittade data på energiinnehåll per liter och i runda siffror är det
10 kWh/liter, fortfarande i överslag cirka 1 200 mil/bil och
5 miljoner personbilar…. och en liter/mil ger 60TWh men dieselbilar drar väl endast en halvliter per mil likaså små personbilar (bensin osv) så en halvliter per mil ger 30 TWh och det mer realistiska 0, 7 liter/mil i medel ger just mina 40 TWh för personbilar totalt…. MEN om lastbilar et. al. drar lika mycket som grupp hamnar vi i de 80 TWh´arna

Facts

Nuclear vs renew

Sweden:

Wind 6 000 MW installed, usage 30%, LC 20 years, cost of installation 15 MSEK/MW

— @60 years to have 6 GW costs 6 000 x 15 000 000 x 3 x 3 = 800 GSEK (135 SEK/W)

Nuclear 5 000 MW, usage 90%, LC 60 years, cost of installation 60 MSEK/MW

— @60 years costs 5 000 x 60 000 000 x 1.1 = 330 GSEK (70 SEK/W)

extra cost for wind due to lack of wind everytime will add backup power up to the same installed effect…. at a cost of low calculation the same as nuclear… (70 SEK/W) totals to 200 SEK/W LCC of installed….

N.B. this calc is the highest cost for nuclear that is presented… in some contries nuclear goes down to 1/3 of the presented figures…..

The wind is promoted by the Swedish politicians . . why???

Probably because half the price of electricity is taxes i.e. dubble the price—double the electricity taxes…..

Q.E.D.

Logik eller känna?

Det finns “poddare/tyckare/journalister” påden högra sidan… kanske t.o.m. väldigt höger….

“Vi måste rädda vårt folk”….

.

AfS är det enda parti som öppet ochvitt och brett driver repatriering av en halv miljon i ett första skede….

Vissa, dessa “tyckare/…”, anser då att AfS är det enda parti som är värt att rösta på…

DOCK samtidigt anser man att det är en stor sak bara om AfS kommer in i riksdagen (4% där ja) för då får man partistöd. även lägre röstetal ger vioss support inför nästa val….

Hur driver då dessa tyckare att detta parti skall i första hand hamna över ett par % och i andra hand över 4% vilket är drömmen….

Samtidigt dissas SD gnälls det på SD och ibland verka dessa tyckar vara ett “EXPO” på den högra kanten….

Gott och väl att nagelfara SD och anse att de inte har en politik man gillar… dock verkar det numer vara en kritik till att partiet ändra sig i vissa frågor….

Vill man ha några, ganska många, rätt och bra saker i politiken eller vill man ha alla rätt även om det kommer att ta en alldeles för lång tid innan AfS på riktigt får inflytande…

de är inte ett MP fast på högerkanten precis…..

 

Löften till pensionärer sviks… . . varför skulle andra löften vara obrytbara?

 

GP och AT levererar på väg mot sanningen

Naturligtvis dock fortfarande lite förskönat för de kumulativa effekterna kan inte hanteras genom annat än en återvandring till läder, hemländer, där krig inte längre råder…

 

 

 

Av statistiken vet vi dessvärre att varannan utrikes född är utan jobb efter åtta år i Sverige.

Japp och det tar 15 tills endast hälften av en kohort kommer i ett helårsarbete dvs ännu värre

OCH

Med ”jobb” menas inte nödvändigtvis varken heltid, fast anställning eller ett arbete utan statliga subventioner. Verkligheten är med andra ord ännu värre än vad statistiken ger sken av.

De facto kommer endast hälften någonsin i ett sådant här arbete… har många arbeten är inte en nettokostnad för samhället?

Ett alternativ, om man inte vill knyta etableringsbidrag till sysselsättning, är att erbjuda lån i stället för bidrag, vilka ska betalas tillbaka till staten inom ett visst antal år. Under dessa år kan individen befrias från skatt så att den kan spara ihop till en bas att stå på. På så sätt skulle välfärden kanske kunna hållas relativt intakt trots den stora inströmningen av nya människor.

OCH hur skall de som inte har medel/inkomster betala?

Kan inte beskattas ej heller fråntas egendom som inte finns…

 Men verkligheten hann ikapp makthavarna 2015 och den kommer att springa ikapp dem igen.

Nja läget blev så akut att man tog en genväg ut ur problemet fortfarande så skrämmer siffrorna lik mycket MEN man gömmer sig bakom ett mnskat asylsökande MEN anhöriga kommer ju i stället och alltid har någon anknytning verkar det som….

Verligheten är lika bisarr MEN man har mha olika medel gömt undan den äeg

2006 86436
2007 86095
2008 90021
2009 98644
2010 91458
2011 93134
2012 111090
2013 116587
2014 110610
2015 109235
2016 150535
2017 135459
Summa 1279304

 

De kumulativa effekternas magi på gott och ont

Att göra något från år till år som att spara 15 000 kr/år genom att inte röka sparar inte pengar så märkbart däremot så blir naturligtvis andra saker eftersatta.

PSS så kostar ett bilvande av UT årligen in minsknaing av andra saker i statens och kommunernas verksamheter. I princip är allt kostnader som tas från andra saker, andras saker, pensioner inte minst, vård och omsorg osv… ävenså tillkommer skatteökningar kanske inte på löner enbart utan på olika punktskatter….

OCH den persistenta nettokostnaden för ett beviljat UT är mellan 4–8 miljoner livslångt…

If we do the math on the 4 miljon scenario we have ackumulated a yearly persistent net cost of 270 billions yearly

If om the other hand which is more likely we end up with more than 500 billions yearly….

Someone is paying . . . why not be effekive

Varför inte vara effektiva… UNHCR med eventuella tillkortakommanden klarar dock att få 65 miljoner att överleva på 65 miljarder…. 10% av Sveriges åtaganden för ackumulerat dryga 3% av världens flyktingar… vår godhet kostar alltså 300 gånger mer per flykting….. talar för sig självt…..

Varför inte flytta MV med sin personal et. al. till flyktingläger i stället och ta hand om människor på plats?

Mycket bra genomgång av agendan.

via Ett mycket speciellt projekt

“Här planerar man för ett omvälvande socialt experiment och besvärar sig inte ens med att resonera om möjliga konflikter och svårigheter.”
. GSG principen fungerar bra, ja är faktiskt en av de sanbbaste och bästa lösningarna initialt, MEN efter en tid (ni känner igen detta) blir det den absolut sämsta lösningen…… Freudiansk slip där “efter en tid” pekar på något annat än att det då skall vara “fixat”