Logik

En stilla undrar är om den av de 7 partierna i decennier förda politiken inte gillas av folket längre….

och våra politiker och vårt etablissemang och MSM inser att de satsat på fel häst….. kanske inte ens på en häst utan något annat fyrfota djur…..

Klart man vill lägga miljarder på damage control

Advertisements

När samhällskontraktet bryts

Will join….

DET GODA SAMHÄLLET

Gunnar Sandelin

Rätt många av dem som jag möter och under de senaste åren haft kontakt med har börjat säga saker som jag inte hört tidigare. De känner inte längre någon samhörighet med det svenska samhället. ”Samhällskontraktet är brutet” har blivit en återkommande replik och då syftar de på det Sverige som för dem (och även för mig) har förvandlats till oigenkännlighet genom de konsekvenser som massinvandringen har fört med sig. En gemensam uppfattning är att våra politiker, massmedier och myndigheter i endräkt har marginaliserat och svikit en stor del av de medborgare som har svensk bakgrund, men även de invandrare som har anpassat sig till majoritetssamhällets värderingar och som har varit med om att bygga upp landet. Nu raseras Sverige genom en ansvarslös migrationspolitik med ett stort inflöde där den största gruppen utgörs av unga män från världens mest dysfunktionella och våldsamma länder. Deras värderingar ligger så långt bort…

View original post 1,048 more words

När skall folk vakna????

Dagens Samhälle

“Det finns dock ett enormt problem med riskspridning. I goda tider leder denna utjämning av risk till att risken blir mindre, men i dåliga tider blir effekten den motsatta: problemen förstärks och sprider sig likt en cancer genom hela systemet.”
.

Detta med att någon annan betalar är den grundtes socialismen stöder sig på och så länge det finns många andra fungerar det riktigt bra…. för då får ju de som behöver stöd (av alla de slag) rätt och rikligt stöd…. dock om stödet blir för rikligt och närmar sig eller ger över det vanligt folk med hårt arbete kan skapa sig börjar systemet att erodera…. detta har pågått inte ett sekel med dryga halvseklet iaf…. platt lönestruktur och progressiva skatter lägger verkligen lök på laxen…..
..
Inte bara de som behöver stöd skall försörjas (stödjas) utan även det som administrerar stödet skall avlönas… och en stor verksamhet kräver många anställda och de som är verksamma i detta vill naturligtvis inte bli av med jobbet— Tvärtom vill de som har ett ofta rikligt bröd för dagen (skatttefinansierat antingen direkt eller pseudo-privat (privata asylboenden et. al)att verksamheten skall växa  eller åtminstone inte, hemska tanke, minska dvs uppsägningar….

PSS har naturligtvis kommunerna agerat där man i tron att statens kaka både är stor (så var det a priori) och säker (vilket nu visar sig vara hoax)
..
Den kommunala ekonomin har sedan decennier blivit bara ett verktyg för staden att kontrollera vad som händer i de nästan 300 kommunerna….
– fördelning av asylsökande et. al.
– skatteutjämning där enda regeln är att alla kommuner skall ha det lika pyrt… dock finns det ett antal kommuner där de som bor jobbar på och väldigt få andra gör sig besvär….
De senaste två decennierna har typ 1,5 miljoner UT beviljats och av dessa har om man räknar snällt drygt 5% hittat riktiga arbeten….. sedan har staten (deep state) skapat för ytterligare 45% helårsarbeten dock både deltid såväl som subventionerar…. 50% kommer aldrig i ett helårsarbete…..
..
Svag kommunal ekonomi är bara hoax efter som det allmänna stat + landsting + kommun hänger så intimt samman med så många vägar att omfördela medel att även de internationella storföretagen borde vara rodnande av avund över etablissemangets påhittighet….
.
OCH dessutom all denna desinformation som sprids i artikllar som denna….
.
Facts not fiction kommer att råda och styr man efter fakta, verkligheten i tid kan man göra bättring men nu tillhör de flesta som styr såväl som alla de debattörer som kommer fram grupp 4… ibland kommer ett uttalande som pekar på grupp 3 men sådana uttalanden kan kräva att man går ut med hunden….
..
med allt detta sagt är jar ganska positiv till denne debattör….
Tipsen:
Var rak, ärlig, uppriktig samt vilket roar spontan….. (och skaffa inte hund!)

Math

Wind in Sweden now 0 — 6 GW

Nuclear in Sweden 0 — 8 GW

Hydro in Sweden 0 — 16 GW

Span approx 10 — 28 GW..

At low hydro and nuclear can act as backup for wind in order to always let wind deliver….. why??

Att high and no wind there is a lack of some handful of GW’s which are backed up by some fossile alternatives (Sweden buy´s trash from EU to burn)…

If windy OK….

Remove nuclear…

replace with additional 8 GW wind….

Wind in Sweden now 0 — 14 GW

Hydro in Sweden 0 — 16 GW

X-tras 4 GW

Full wind OK

No wind 8 GW has to be found somewhere….

Nu lite arg….

Samtiden ensam

Personal på migrationsverket och på HVB-hem visste mycket väl att de hade att göra med personer i sin egen ålder, men tvingades behandla dem som barn.

Att säga ifrån hade varit riskfyllt. En tandhygienist som reagerade mot det hela och lade fram starka indikationer på att hans ”minderåriga” patienter var vuxna blev anmäld, fälld och dömd till dryga böter. Att över huvud taget diskutera frågan ansågs länge mycket fult.

MEN nu då det uppenbara kommit fram kan man inte iaf avskeda de som inte rapporterat om uppenbara missförhållanden?

För om det nu är så frekvent så att många 10 000 tals passerat trots uppenbara fakta skulle väl kanske 50 000 handläggare, tandhygienister et. al. hamna i domstol…. eller så skulle folk vakna och säga “Det är nog nu!”

Visst en droppe urholkar stenen väldigt långsamt MEN en bergborr med en gubbe dynamit spräcker den i ett nafs…. OCH ju förr desto bättre……

1 miljon/capita/år …

pensionerna är 200 miljarder årligen

100 000 ensamkommande i ett par år är hela pensionsbudgeten för ett år…..

eller den straffbeskattning av pensionärer som sker finansierar på endast 5 år dessa ensamkommande som “dök upp”

 

 

 

 

HUVA!!

” Migration has been part of the human experience throughout history, and we recognize that it is a source of prosperity, innovation and sustainable development in our globalized world, and that these positive impacts can be optimized by improving migration governance. “
Japp ett experiment….
Man behöver inte vara Einstein för att upptäcka att ibland, i vissa fall, är invandring berikande. Men bara ibland och i dessa fall är det oftast en förlust för det andra landet och naturligtvis är det så att de som berikar, entreprenörer och deras flytt skapar större skillnad i båda länder.
MEN i lejonparten av fallen är det en förlust för båda länder dvs SOCIALISM dock sjunker mottagarlandet mer än det andra landet….
OCH optimera…
historien visar just att det inte fungerar annars hade Afrika varit riktigt berikat redan….
F.n. dör miljoner pga att de eldar inne i.st.f. att ha el till ljus och att laga mat.
Grundskolematte:
För 300 miljarder skulle det kunna byggas ett kärnkraftverk som levererar hushålls el till 40 miljoner hushåll….
Gör detta årligen så på 20 år har Afrika hushållsel till en miljard….
Nuläget är att de hittills beviljade UT, enbart till Sverige, har skapat en årlig kostnad för samhället på 300 miljarder netto…..
OM vi spenderar EU´s pengar som enligt FN skall spenderas inom EU på uppbyggnad av Afrika kommer vi på ett decennium gjort Afrika riktigt prosperous i stället.
Kina gör redan detta i stor skala dock inte helt utan att agera i egen sak….
N.B. Kina kommer inte att ens läsa detta alster från FN, ja om de inte erhåller pengar naturligtvis….
OSSÅ kommer överraskningarna både vadf man tror men också vad man inte ens föreställer sig…
Nonetheless, migration undeniably affects our countries, communities, migrants and their families in very different and sometimes unpredictable ways.

Grundskolematte

Vi har 2 miljoner pensionärer…..

Befolkningen ökar årligen med 100 000…

Pensionärer ålder 65–100 ökande med i medel 35 000 årligen

om inte fler försörjer pensionärer räcker det med att höja pensionsåldern med 4 månader årligen…

MEN om vi ökar andelen pensionärer mindre så behövs inte lika mycket höjning….

OCH skulle nu befolkningsökningen bestå av enbart ett kvoterat beviljande av UT (50/50 män/kvinnor) i unga år uppstår en “pinka i byxorna situation” känns bra i början där, i bästa fall, andelen närande ökar mest

MEN efter några decennier blir dessa också pensionärer…

DVS det enda långsiktigt persistenta sättet är att öka andelen närande via egen produktion av sådant….