RWU artikel

 

Miljöpartiet och spiken i kistan | Rebecca Weidmo Uvell

BRA Artikel…
“Invandring är berikande”
enligt MP genom att friheten till skola inskränks och att elever pådyvlas en längre skolväg inte via att det fattas skolor i vissa områden utan fastmer att skicka barn till områden/skolor som de inte prefererar… för skulle prefenenser finnas skulle inte MP ens ta upp detta utan det skulle lösa sig självt…..

I begynnelsen finns MV årskostnad 65miljarder
sedan finns den låga anlelen av BUT som kommer i ett helårsarbete icke subventionerat ej heller deltid… kostnad per capita LCC 4miljoner netto eller cirka 100k/år/capita netto…. 2miljoner BUT är ett åtagande på
8 000 miljarder (lite mer/fler osv men en servettkalkyl) blir ett åtagande på minst 200miljarder årligen netto….

länk nedan där det säga
“Beräkningar visar att ovanstående invandring belastade 2019 års statsbudget med totalt 337,1 miljarder kr”

och vet inte detaljerna kring dessa dryga 300 miljarder men så dtora summor (33% av budgeten eller 7,4% av BNP) kommer med en sannolikhet passerat in i visshet finansieras genom undanträngningar och att “vanligt folk” behöver anstränga sig mer, ta större hänsyn osv. osv. Varav det som RW-U är en del för att “spara pengar” finns ju andra sätt som är mycket effektivare för alla inblandade om man har en samhällsbyggande uppfattning sas…..

MEN då kan man inte vara socialist för alla i ett land kan inte leva på andras pengar….

https://www.facebook.com/groups/725497564153185/permalink/2729187053784216/

Det måste väl ändå vara en slags spik i kistan på Miljöpartiets påstådda inneboende liberalism när de idag kräver att närhetsprincipen ska bort. Det räckte inte med Reepalu-utredningen, detta episka fiasko. Men det kunde de åtminstone skylla på sossarna då de gick till val på att avs…

uvell.se
Det måste väl ändå vara en slags spik i kistan på Miljöpartiets påstådda…
Det måste väl ändå vara en slags spik i kistan på Miljöpartiets påstådda inneboende liberalism när de idag kräver att närhetsprincipen ska bort. Det räckte inte med Reepalu-utredningen, detta episka fiasko. Men det kunde de åtminstone skylla på sossarna då de gick till val på att avs…

Väcker frågor..

Kvartal

 

,,,,
“En rapport från WHO1 gjord 2014 bedömer att redan i perioden 2030–2050 kan hälsoläget ha försämras i en sådan utsträckning att 250 000 människor per år dör på grund av klimatförändringarna.”
Fruktansvärd tanke….. så många som 250k/år….
jag som trodde att koleldningen, elproduktionen iAsien speciellt, var värst med en handfull miljoner årligen (inkluderat de som lagar mat över öppen eld innomhus) trodde också att rökningen som dödar ett antal miljoner årligen var värst men där ser man vad som är farligast…..
“Med stigande medeltemperatur under fortsättningen av seklet ökar även risken för svält och för krig om begränsade resurser, och därmed risken för en ännu högre dödlighet.”
Precis ökad koldioxidhalt i atmosfären och en svag uppvärmnind skapar större skördar och detta kommer naturligt döda fler då det finns mer mat.
“Lägg därtill de gigantiska ekonomiska kostnaderna för att hantera snabba klimatförändringar och försämrad livskvalitet som följer av dessa.”
Exakt!!
” Objektivt sett är klimatförsämrandet ett större problem än Sveriges bristande integration.”
Precis sverige har sedan år 2000 beviljar 2miljoner UT till en persistent kostnad på endast 100ksek/år eller 200 miljarder årligen… det är ju bara i nivå med våra pensioner…..
Sedan finns ju en bra passus i denna artikel också
“Tvärtemot vad många tror är det alltså SD:s uppfattningar som har format svensk migrations- och integrationspolitik. Det har man gjort indirekt, genom att de andra partierna kommit att förespråka den politik som är motsatsen till vad SD hävdat. Men gör man så är man bara skenbart självständig och låter andra bestämma vad man själv ska tycka – en ointellektuell hållning som inte kan fungera långsiktigt. Därför, även när man avskyr någon behöver man, trots att det är svårt, prova tanken att det kan finnas en poäng hos någon eller något man starkt ogillar.”
OCH oaktat av vilket skäl man än anger för sin ståndpunkt är det ju den som gäller för partiel. Köper man godis för pengarna trots att mat är bättre blir godis det enda som finns tillhanda.
MEN partier kan naturligtvis komma och gå och det finns ju ingenting som skapar annat än yrsel med ideliga lappkast….
Politiker i olika partier som egentligen gillar något som finns i något annat parti..
Bara att byta natueligtvis…
MEN lite trist för då kan man hamna nästan sist till matlön sas.

Alla är väldigt försiktiga men mellan raderna sipprar sanningen fram…..

Ledarsidorna

Varför bakom betalvägg….

 

 

Tyvärr så kan de i grupp 4 liksom de som lajvat grupp 4 inte lösa problemet för integration är att ursprungsbefolkningen skall anpassa sig och det som citeras är ju bara ett PK förslag att släcka en brand med bensin..

” På det nationella planet måste Sverige integrera de invandrare – och deras barn – som redan finns här. Detta kräver kostsamma och politiskt smärtsamma reformer av inhemska institutioner: bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, rättsväsendet och skolan. De åtgärder som här redan vidtagits förefaller helt otillräckliga..
Så då ska vi som fanns i landet för decennier sedan anpassa oss till de som beviljats UT och N.B. bara de senaste 20 åren har det beviljats 2miljoner UT borde vara bättre att assimilera eller satsa pengar på UNHCR´s läger vilket skulle förenkla att de som flytt krig kan återvända för i de flesta länder är det inte krig längre.
Och vet inte om ekonomer räknar som jag gör MEN
– UNHCR tar hand om 65miljoner i sina läger troligtvis mest en överlevnad (tyvärr ökar antalet) (BTW det finns 265miljoner totalt på flykt/flytt i världen) kostnad 65miljarder årligen
– MV tar hand om 130 000 årligen i Sverige kostnad 65miljarder årligen
– dessutom tillkommer det åtagande vi gjort på cirka
8 000miljarder LCC netto som ger en årlig amortering på 200miljarder
– sedan talas det i artikeln om “Detta kräver kostsamma och politiskt smärtsamma reformer av inhemska institutioner: bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, rättsväsendet och skolan. De åtgärder som här redan vidtagits förefaller helt otillräckliga.”
– – Jaha så då ska vi slanta upp ännu mer för bostäder kostar typ, tusentals kr/capita, arbeten som skall subventioneras ännu mer såväl som att de med 85% lön med sig skall konkurrera med de som inte har subvention med sig….
– det är väl ett understatement att “De åtgärder som här redan vidtagits förefaller helt otillräckliga.” de flesta åtgärder har ju varit kontraproduktiva…

MED så mesiga åtgärder som här föreslås kommer det att ta decennier att reversera detta. Ja om inte återvandring i första hand till läger används förstås för den siffra jag nämner ovan typ nästan 300miljarder årligen blir fördelat på 2miljoner 150 tusen perkapita jmf med lägerkostnade på 1 000kr/capita…. så bara 10x mer till lägren skulle göra livet där drägligt och språkundervisning blir mycket enklare.

S. Å. S.

sant

Jan Millds blogg

”Vad var det jag sa?”

Så har jag nu rätt att säga, men det är inte bra nog.
Det går nu åt helvete med Sverige. Javisst, genom massinvandring och mångkultur, men med det kan vi ju inte slå oss till ro.
En tankeställare för mig blev en text av Katerina Janouch.
Som många andra invandrare sökte hon sig en gång till et annat och bättre land än vårt land idag, med all otrygghet.
Ett svenskt Sverige. Det som byggdes av svenskar, inte av några andra.
Pk:iter upprörs över parollen ”BSS” (bevara
Sverige svenskt). Dagens paroll – som både svenskar och invandrare kan ställa sig bakom – måste bli ”SÅS” (Sverige åter svenskt!).
Vi svenskar är bra, för det kan vi känna stolthet. Envar som säger något annat är fel ute.

View original post

False flag debunked

anthropocene the source

 

Facts not fiction
why do ordinary people believe in UN´s news feed?
OR Swedish MSM news

OR worst of all why have our politicians forced us to pay for fiction?


Klimatrelaterade katastrofer blir allt vanligare. Det är en lögn. Helt i strid mot faktiska observationer.

Klimatrelaterade katastrofer blir allt dödligare. Det är en lögn. Väderrelaterade dödsfall år 2018 var det lägsta sedan man började mäta för 100 år sedan. Då dog över en halv miljon per år i en långt minder befolkad värld, idag rör det sig om en liten bråkdel av det och trenden är konstant sjunkande.

Klimatrelaterade katastrofer blir mer destruktiva och kostsammare. Det är en lögn. Under senare år har försäkringskostnaderna för skador p.g.a. väderhändelser i relation till BNP sjunkit stadigt.

Torka i visa delar av världen ökar i alarmerande takt och förstör människors livsmiljö och hotar livsmedelsförsörjningen. Det är en lögn. Den högre koldioxidhalten ökar växtlighetens resistens mot torka och ökar växtligheten så att världens jordbruk slår rekord i stort sett varje år sedan decennier tillbaka. Det lite varmare klimatet gör även att nederbörden totalt sett ökar något.

Varje år, dödar luftföroreningar associerade med klimatförändringar sju miljoner människor. Det är en lögn. Det dör mycket riktigt sju miljoner människor, men av luftföroreningar p.g.a. att fattiga människor lagar sin mat och värmer sina bostäder med öppen eld inomhus. Det har inget med klimatfrågan att göra. Det är i sig orsaken bakom att länder som Kina och Indien fortsätter att bygga ut sin kolkraft och kraftigt ökar sina växtgasutsläpp för att bygga bort denna fattigdom och ge de fattiga tillgång till billig el.

Klimatförändringar har blivit ett dramatiskt hot mot människors hälsa och säkerhet. Det är en lögn. Det finns inga faktiska observationer som ger stöd för det påståendet.

Kommentar på HE´s krönika

 

Helena Edlunds krönika

 

Hela krönikan är ett ABC om “läget” och det som jag ofta frapperas av i dagens samhälle är den diversifiering som byggts upp genom alla kanaler med dolda agendor propaganda osv. Has inte levt i något land bakom järnridån men det har sagts att där hade man t.ex. Pravda som publicerade vad som gällde och alla tog emot och läste det som stod där (jmf med SVT som erhåller 8miljarder av staten utan annat än vissa väldigt fria regler och utan någon annan konsekvens än en prick) MEN det förtryckta folket talade sinsemellan och skapade en annan bild än den i Pravda.
Så länge ett folk består i alltför stor del av solitärer är det svårt att göra en förändring……
osv

Freud skrev flera böcker som köptes och lästes av överklassen och alla andra som hade råd att köpa böcker. Och de såldes då…….
Alice Miller har också studerat Freud och ger en alternativ bild av vad och varför…..

Det är berikande att ibland då något sägs, basuneras ut, ägna en “tvärtomtanke” om tingens förhållanden….
t.ex.
– invandring är berikande svårt att argumentera emot ett så diffust konstaterande för ärligt det finns många i landet som berikats medan det ofta har skett genom en omfördelning et. al. (har exempel som talar sitt tydliga språk)
– “allas lika värde” som bara finns bland vänstern och de som ställer sig i samma klunga som vänstern finns ingen referens i de mänskliga rättigheterna rörande dett tvärtom…
– “vi har råd” där det inte bara de som säger eller håller med detta som betalar utan främst de som een inte anser sig ha råd som tvingas betala…
– människor “flyr från krig och förtryck” visst det finns 265 miljoner på flykt/flytt i världen varav 65 miljoner har hamnat i UNHCR´s läger och ökande för en budget på 65 miljarder . . om Sverige beviljar 120k+ UT årligen kommer inte detta agerande trots att det är en kostnad, belastning, på kort sikt att göra skillnad globalt… och då vi sedan år 2000 beviljat 2miljoner UT borde väl lönsamheten på lite sikt visat sig… N.B. det har ju skett invandring sedan längre….

Freud agerade förmodligen enligt “What´s in it for me” och många följer detta….

Some math

EH krönika

 

“Ändå ska Sverige investera 230 miljarder kronor på höghastighetståg! Det är ekonomiskt vansinne. Men det är också klimatvansinne. Vilken klimatpåverkan kommer inte själva byggandet av de nya superbreda banvallarna att få? Hur mycket tung lastbilstrafik kommer det inte att krävas för att transportera grus och sand till järnvägsbyggena?”
 
Helt otroligt mycket medel…….
 
Utan att räkna in kostnaderna för MV kostar de BUT cirka 200miljarder dock netto….
ÅRLIGEN….. kanske dags att göra en annan prioritering…. för de 65miljonerna som sitter i UNHCR´s läger kostar totalt 65miljarder årligen……
BTW MV´s budget ligger på 65miljarder årligen…….
 
Journalisters uppgift är ju att lyfta fram perspektiven och granska makten och deras prioriteringar……

PISA_II

Efter lite detektivarbete hittade jag PISA-rapporten med begripliga data.
Först skrev jag syrligt men raderade och blev mer seriös…..
detta är ju förfärligt…….

N.B. förra mätningen var exkluderandet i sverige dryga 5%……..

“The sampling standards used in PISA only permitted countries and economies to exclude up to a total of 5% of the relevant
population (i.e. 15-year-old students enrolled in school at grade 7 or higher) either by excluding schools or excluding students
within schools. All but 16 countries and economies – Sweden (11.09%), Israel (10.21%), Luxembourg (7.92%), Norway (7.88%),
Canada (6.87%), New Zealand (6.78%), Switzerland (6.68%), the Netherlands (6.24%), Cyprus (5.99%), Iceland (5.99%), Kazakhstan
(5.87%), Australia (5.72%), Denmark (5.70%), Turkey (5.66%), the United Kingdom (5.45%) and Estonia (5.03%) – achieved this
standard, and in 28 countries and economies, the overall exclusion rate was less than 2% (Table I.A2.1) When language exclusions9
were accounted for (i.e. removed from the overall exclusion rate), Estonia and Iceland no longer had exclusion rates greater than
5%. More details can be found in the PISA 2018 Technical Report (OECD, forthcoming[1]).”

Isses vilket snömos

Inget ont om ledarsidorna utan min kritik är mest mot S

Ledarsidorna

Under flera år har vi haft en stor invandring till Sverige. De allra flesta som kommit till vårt land arbetar och bidrar till samhället. Men en stor invandring under kort tid har försvårat integrationen av de som kommit. Fokus nu kan inte vara på stor migration, det måste vara på snabbare integration. Och de värderingar som byggt Sverige starkt ska även gälla i integrationsarbetet. Kommer man till Sverige och får stanna, då ska har man en plikt att snabbt lära sig svenska och göra sig anställningsbar. Samtidigt ska man få möjlighet till utbildning och förutsättningar att snabbt bli en del av samhällsgemenskapen.

MEN det var varit 120k BUT/år de senaste decenniet och sedan år 2000 har det blivit 2miljoner BUT…

Citatet ovan är rent snömos redan 2014 på hösten skulle detta skrivits eller för den delen redan innan millinuemskiftet..

 

Och att integrationen nu har stora problem vittnar om inte annat årets PISA-undersökning om. 11,1 procent av eleverna undantogs testet som helhet och i gruppen utrikesfödda som genomförde testerna sjönk resultaten. Något som vitsordas av utbildningsminister Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson som konstaterar att

Vilken lögn övriga länder ligger under den gräns som PISA stipulerar dvs 5% Redan i undersökningen 2015 pillades lite franna då man gick från exkluderande på 4% till 5.5%. Och det passerade ju med t.o.m. lite beröm så då drog man till med 11% ….

”De utrikesfödda elevernas resultat har försämrats något p.g.a. förändrad elevsammansättning med färre år i Sverige och lägre utbildningsnivå i hemlandet”

Faktum är att årskullarna har sett väldigt lika ut de senaste undersökningarna det som skiljer är pillandet med exkluderingar….

 

Detta är inte en ursäkt utan vad som betecknas “damage control” tyvärr är detta något som skulle publicerats redan innan valet 2014 osv.

Skrev en kommentar på ledarsidorna osså.

Bifogar här ifall den raderas där.

Björn ST Wiklund

Detta är visserligen ett försök till utsäkt men som passerat bäst före datum med råge. PISA och årskullarna har sett väldigt lika ut de senaste mätningarna och som ingenjör såg jag redan 2015 att förbättringen berodde en ökad exkludering. 2015 passerade med lite beröm så 2018 tar man då i ordentligt med 11% och ingen lögn i detta utan faktum är ju att så illa är det att om man ska justera pga låga språkunskaper blir det så här. Rekommendationen är dock att inte exkludera mer är 5% av en årskull 15-åringar…
Så det enda som hänt 2018 och lite granna 2015 är att man försökt “fixa” den rostiga bilen med lite färg…. 2015 passerade det för det var på marginalen men 2018 blev verkligheten uppenbar….. borde dock ha larmats med aktuellt uttalande redan typ 2010, eller t.o.m. tidigare…..
Ochäven om Sverige med 11% exkludering ligger i nivå med Danmark och Norge ligger vi ganska långt efter Finland fortfarande….
Hoppas innerligt att alla inser reasoning behind det man aktivt gjort…..