Isses vilket snömos

Inget ont om ledarsidorna utan min kritik är mest mot S

Ledarsidorna

Under flera år har vi haft en stor invandring till Sverige. De allra flesta som kommit till vårt land arbetar och bidrar till samhället. Men en stor invandring under kort tid har försvårat integrationen av de som kommit. Fokus nu kan inte vara på stor migration, det måste vara på snabbare integration. Och de värderingar som byggt Sverige starkt ska även gälla i integrationsarbetet. Kommer man till Sverige och får stanna, då ska har man en plikt att snabbt lära sig svenska och göra sig anställningsbar. Samtidigt ska man få möjlighet till utbildning och förutsättningar att snabbt bli en del av samhällsgemenskapen.

MEN det var varit 120k BUT/år de senaste decenniet och sedan år 2000 har det blivit 2miljoner BUT…

Citatet ovan är rent snömos redan 2014 på hösten skulle detta skrivits eller för den delen redan innan millinuemskiftet..

 

Och att integrationen nu har stora problem vittnar om inte annat årets PISA-undersökning om. 11,1 procent av eleverna undantogs testet som helhet och i gruppen utrikesfödda som genomförde testerna sjönk resultaten. Något som vitsordas av utbildningsminister Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson som konstaterar att

Vilken lögn övriga länder ligger under den gräns som PISA stipulerar dvs 5% Redan i undersökningen 2015 pillades lite franna då man gick från exkluderande på 4% till 5.5%. Och det passerade ju med t.o.m. lite beröm så då drog man till med 11% ….

”De utrikesfödda elevernas resultat har försämrats något p.g.a. förändrad elevsammansättning med färre år i Sverige och lägre utbildningsnivå i hemlandet”

Faktum är att årskullarna har sett väldigt lika ut de senaste undersökningarna det som skiljer är pillandet med exkluderingar….

 

Detta är inte en ursäkt utan vad som betecknas “damage control” tyvärr är detta något som skulle publicerats redan innan valet 2014 osv.

Skrev en kommentar på ledarsidorna osså.

Bifogar här ifall den raderas där.

Björn ST Wiklund

Detta är visserligen ett försök till utsäkt men som passerat bäst före datum med råge. PISA och årskullarna har sett väldigt lika ut de senaste mätningarna och som ingenjör såg jag redan 2015 att förbättringen berodde en ökad exkludering. 2015 passerade med lite beröm så 2018 tar man då i ordentligt med 11% och ingen lögn i detta utan faktum är ju att så illa är det att om man ska justera pga låga språkunskaper blir det så här. Rekommendationen är dock att inte exkludera mer är 5% av en årskull 15-åringar…
Så det enda som hänt 2018 och lite granna 2015 är att man försökt “fixa” den rostiga bilen med lite färg…. 2015 passerade det för det var på marginalen men 2018 blev verkligheten uppenbar….. borde dock ha larmats med aktuellt uttalande redan typ 2010, eller t.o.m. tidigare…..
Ochäven om Sverige med 11% exkludering ligger i nivå med Danmark och Norge ligger vi ganska långt efter Finland fortfarande….
Hoppas innerligt att alla inser reasoning behind det man aktivt gjort…..

 

Hoax igen

 

Befolkning 1årsklasser över tid

 

Räknade på resultat i PISA et. al. och man behöver inte ens vara speciellt konspiratorisk för att inse att måttbandet/mätmetoden etc. ändrats….. och frågan blir ju varför?

 

DET känns inte bra med detta…. två kohorter med 15åringar som ser ganska likadana ut på alla sätt och vis och plötslingen ökar adelen exkluderade från 5.5–11% PISA 2015 och 2018…..

mer fler detaljer nedan…..

 

 

wow

Lite siffror nedan MEN hur kan det vara så att
PISA 2009 bara hade standard exkludering 4%
antal utrikes födda 27 255, totalt antal 15år 134 369
PISA 2012 standard exkludering 4%
antal utrikes födda 22 659, totalt antal 15år 110 328
PISA 2015 exkluderade 6%
antal utrikes födda 22 382, totalt antal 15år 111 057
PISA 2018 exkluderade 11%
antal utrikes födda 17 166, totalt antal 15år 114 377

NÅGOT känns inte bra med detta…. två kohorter med 15åringar som ser ganska likadana ut på alla sätt och vis och plötslingen ökar adelen exkluderade från 5.5–11%

Andel utrikes födda 15-åringar 15%
exkluderade från PISA 11% MHTT språkkunskaper

andel utrikes födda 18-åringar 20%
exkluderade från PISA 6% MHTT språkkunskaper

andel utrikes födda 21-åringar 21%
exkluderade från PISA 4% MHTT språkkunskaper

andel utrikes födda 24-åringar 20%

Så hur kan det komma sig att exkluderingen ökat de två senaste två mätningarna…..
andel utrikes födda är större än 10% för barn 5–15 år—

pga språkkunskaper då de flesta 15åringar gått 9 år i skolan….
häpp….

 

Kommentar gjord på DGS

 

DetGodaSamhället

“Men det var naturligtvis inte alls hela sanningen. I själva verket har 11 procent av landets skolelever så dåliga kunskaper i svenska att de inte ens fick vara med i undersökningen. ”

1. Har läst att endast 5% får exkluderas i mätningen
2. 2012 vårt bottennapp exkluderades som i andra länder
3. 2015 exkluderades 5.5% dvs gränsöverskridande
— samtidigt jublade man över ett något bättre resultat på marginalen
4. 2018 exkluderades 11% och alla PK i etablissemanget jublade….. dvs långt över de 5% som sägs vara gränsen
5. De som sades ha för låga språkkunskaper 2018 och pga dett exkluderades hade väl kunnat hitta ett prov på ett annat språk PISA är ju ett internationellt prov som säkerligen finns på 20-30 språk—
lite matte:
130k UT varje år gör att gruppen 15-åringar ökas med cirka 2500….
Gruppen 15-åringar är väl typ 130k också dvs att exkludera alla 15-åringar från en kohort är också att exkludera 2500 från provet….
att exkludera 11% av 15-åringar är inte bara de som senaste året beviljats UT utan de som erhållit BUT i 5-6 år…… för det som sades var ju att exkluderingen tilkl stor del berodde på bristande språkkunskaper…….
Nu tror jag inte att regeingen sedan 2014 påverkat detta i detalj men kanske talat med skolverket rörande saken och på det viset och med rätta exkluderat från provet pga bristande språkkunskaper…..

PISA – gate

ÄEG PISA det har tagit mig lite tid att plocka upp alla detaljer i detta.
2012 5% exkluderade, 2015 6% och resultatet blev marginellt bättre men skam den som ger sig… 2018 11% och se nu blev skolan bättre alla jublar och sedan ska de exkluderade ändå gå i samma klasser wow vad kan gå fel…..
1. En konstant volym, BUT, de senaste 10 åren
2. Då är antalet 15-åringar i princip konstant…och PSS är behovet av exkludering av en viss del av 15-åringarna detsamma
3. Vi har alltså en grupp som ser ganska lika ut från PISA till PISA sas…
4. Det finns, och har funnits de senaste 10 åren typ, överslag, 120 000 15-åringar i landet
– 5% blir 6 000
– 6% blir 7 200
– 11% blir 13 200
5. Inte har 15-åringar blivit sämre på svenska under åren och inte har gruppens storlek ändrats heller
6. BUT årligen är också som av en händelse 120 000 och fördelat 0-50 år blir varje kohort, t.ex. 15-åringar 2 400
7. Det tar alltså med 6% exkludering 3 år innan kunskaperna i svenska är tillräckliga för att göra provet
8. OCH med 11% exkludering 6 år för att uppfylla kraven…..
Den svenska skolan lär inte ut svenska på ett bra sätt… 6 år i skola innan eleven tillägnat sig tillräckliga kunskaper i svenska för att delta i PISA-undersökningen….
OKK vi kan ju inte återskapa PISA men 2012´s eller 2015´s siffor på exkludering men vi får ju anta att de 5% enheterna tillagda är de som har sämst förutsättningar att klara provet har inte hittat data ännu med fördelningen över resultaten finns säkert där och med dessa siffror kan man förmodligen ganska lätt se att skillnaden, trenden, 2015–2018, är tråkig…..
MEN det är väl inte första gången etablissemanget för oss bakom ljuset.

“Grindvakterna sjunger på sista versen, och de vet om det”

via “Grindvakterna sjunger på sista versen, och de vet om det”

 

Från Folkbladet´s artikel “Vi ser i artikeln hur Barbros utveckling går från amalgamsjuk till elöverkänslig. ”

Har inte epitetet “amalgamsjuk” numer kommit att kopplas till bly’et i amalgam?

Och har inte bly blivit något som inte är så bra…..?

Snacka om grindvakter…..

BTW googlade på bly… wow

Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga. Bly är förbjudet i bensin, målarfärg, leksaker, elektriska produkter, smycken och i alla varor som barn kan stoppa i munnen. Det är också förbjudet med bly i hagel för jakt i våtmarksområden och för sportskytte, till exempel för lerduveskytte.

Den djupa staten

via Den djupa staten 

 

Det talas om en kostnad av 3 miljoner för varje ny invandrare. Vi har dock en bit kvar till soppköken och de allvarligaste problemen är strukturella. Svenska samhället är dimensionerat för 8 miljoner.

Det talas om 4 miljoner per BUT eller talades om för ett parår sedan och detta i Norge där man “does the math” och N.B. dessa siffror är netto MHTT skatteintäkter et. al.

I Sverige lägger vi 65 miljarder årligen bara på MV…. för att ta hand om 130k BUT…. eller en halv miljon per beviljat UT… sedan kommer siffrorna ovan där Tyskland´s AM lät undsläppa för något år sedan att deras siffa var LCC, NETTO, 8 miljoner…..

Nåväl de senaste 20 åren har Sverige beviljat 2 miljoner UT……

The math: (4 miljoner? x ( 2 miljoner) dvs 8 000 miljarder
en amortering på 40 år ger en årlig amortering, N.B. netto, på 200miljarder.

De Tyska siffrorna, 8miljoner/capita LCC,  är då det dubbla dvs 400 miljarder årligen NETTO

Nu bottom line:
alla kostnader täcks inte med pekuniära aktiviteter utan vissa kostnader täcks av  förändrade prioriteringar….

Dock bara MV´s årliga budget 65 miljarder skulle tillföra de 500 000 mest utsatta pensionärerna 10 000 sek/månad…. IOFS betalar redan pensionärerna 25 miljarder mer årligen i skatt….. jmf. skatten på inkomster arbete….

Klart man inte vill värva röster på detta och vi har en aning om att många med en favör för S, MP och V i första hand sitter i styrande ställning antingen direkt eller indirekt….

 

 

 

 

 

Facts

Germany Solar and Wind is Triple the Cost of France’s Nuclear and Will Last Half as Long

Jaa vad var det jag sa?
Jag har sedan länge trummat ut att LCC för wind är minst dubbelt så hög som för kärnkraft och sedan tillkommer reserveffekten samt att existerande grid behöver breddas för att vind och sol skall kunna leverera när det är ljust o/e blåser……
 
OKK BTW det går alldeles utmärkt att styra kärnreaktorer också i takt med efterfrågan…. men inte så snabbt som hydro och det blir dyrare också (lite granna görs i Frankrike)
Gäller ny installation wind 3MW installerat för 50miljoner kärnkraft 1.7GW för typ 100 miljarder…. wind LC=max 20 år dock endast 15 har ännu nåtts…… kärnkraft LC 40 år+ redan och nya anläggningar kan köras i 60 år…..
 
Vilken tur att vi har ett parti i riksdagen, och regeringen, som tredubblar vår elkostnad dvs staten sopar hem 3ggr så mycket i skatt på elen dvs typ 100-200miljarder extra….
 
Någon som undrar varför vår feministiska regering som låter MV bevilja 130k UT årligen .. varje BUT kostar i medel 4 miljoner, NETTO livslångt per capita…..
en planekonmi som planat ut sas eller hamnat i diket som all planekonomi…..
 
MP och C drev påå för stängning av kärnreaktorer … det började med Barsebäck och om vi inte sätter stopp kommer man väl riva Forsmark i förtid också…
 
MEN dret är klart att drömmen om 100TWh, minst, lever ju i den gröna gruppen…
The math:
Kast från en rotor med 200 meter radie, 45 grader utfall, 200 meter mast och 200 m/s periferihastighet kastar isbitar i värsta fall 4km
vid 100m/s blir det bara kast på drygt en km
men stora anläggningar måste naturligtvis ha den högre periferihastigheten 4km blir 8 km i kvadrat i säkerhetsområde…. vi antar att ett avstånd på 4km mellan masterna inte stör uttaget av energin från vinden…. blir en yta på 2 000 hektar….. nyttjande på max 30% i anläggningarna gör att vi behöver 40GW installerat eller
14 000 anläggningar på en yta då på 30 miljoner hektar…….
Vi kan inte ha anläggningar överallt och 30% nyttjande är nog i mesta laget med tanke på att vindförhållandena inte är de bästa vid storskalig vindkraft…..
Med detta taget kanske vi behöver 44.7 miljoner hektar till anläggnoingarna sedan behöver plats för våra sjöar och platserna där vi bor och vistas osv….
 
Varför detta surr?
Jo Sveriges areal är just 44.7miljoner hektar….
 
Någon som undrar varför europeska bolag vill bygga anläggningar i Sverige?
 
OCH lite lök på laxen i Bayern och nederländerna talar man om ett säkerhetsavstånd på 10x maxhöjden…

 

SVT sprider tomma fakta utan förankring i forskarvärlden…..

̶P̶r̶a̶v̶d̶a̶ Nope ̶p̶r̶o̶p̶a̶g̶a̶n̶d̶a̶k̶a̶n̶a̶l̶e̶n̶ nope jag har inte en susning

 

1. Havsnivån kommer att stiga…. men “exakt” hur mycket kan forskarna inte säga…. 1mm eller 1 km en skillnad där ja… nåväl mer än några tiotals meter kan det inte bli fråga om iaf…. så det mesta av världen kommer fortfarande att ha sitt på det torra sas
2. Ren hoax allt säger att höjda temperaturer gör extremväder ovanliigare och detta har mätts sedan decennier… med lite ökad temperatur och ökad halt av koldioxid..
3.Korallreven mår alldeles utmärkt
4. Glaciärer smälter så då har vi inget sötvatten? Wow så då slipper vi regn också som ju är till 100% sötvatten och det som frusit till glaciärer… bra dock att vi slipper smälta is för att få sötvatten.
5. Frågor kvarstår. Hur påverkas glofströmmen? Ja golfströmmen är ju det fenomen som gör Norden beboeligt… just saying. Ja om tinande permafrost inte lagrar den koldioxid som de släpper ut i haven kommer det att växa bättre.
 
Och trots att det pumpas in otaliga biljoner i detta så vet man tydligen inte ett smack och alla tydliga saker man talar om (larmar om) ligger i framtiden och för att fixa problemet skall vi betala till de som inte vet ett smack…
 
Man häpnar…

Konstigt

Mycket prat och mycket skrivande av klimathotet….. MEN ärligt har väldigt lite av fakta kommit fram utan det mesta är en oro eller en stor ora eller en väldigt stor ora för vad som kommer att hända inom kanske tio (10) år.

Detta har iofs sedan 50 år trummats ut och trots att koldioxidhalten i atmosfären ökat markat har inget hänt…. märkligt…. och det spenderas biljarder på att forska om detta framtida problem och väldigt lite görs för att minska ökningen av koldioxid och att reversera så att halten i atmosfären minskar … Dream On…

Dessutom då Sverige som haft i stort sett noll utsläpp av koldioxid från elproduktion tack vare vattenkraften och kärnkraften…..

Nu har dessa miljömuppar dragit fram och skapat dels subventionerad vindkraft tillika att vi tvingas betala för den nätutbyggnad som vindkraften kräver och mycket mer kommer…..

Sedan byggs värmekraftverk som får bränsle från olika ställen alla med minst 50 års omloppstid och det man transporterar från regnskogarna ännu längre. Skövlingen av regnskogarna görs för att odla/utvinna palmolja som används i biodoesel …. dvs med fulla utsläpp av koldioxid….

Dessutom eldar man med sopor och annat som ger utsläpp..

Osså plockar man bort kärnkraft i förtid och ahr ingen plan för vad som skall ersätta

Apropå plan Sverige har sedan, bara sedan, år 2000 beviljat 2miljoner UT…. ungen konsekvensanalys har gjorts precis som ingen gjorts för nedläggning av kärnkraften dvs något helt annat str än ett sunt resonemang….

Dels kostar MV varje år 70 miljarder

Dels kostar varhe BUT 4 miljoner, netto, livslångt dvs vi har en skuld, ett åtagande (om vi inte säger upp avtalen), en skuld på minst 8 000 miljarder(nu säger data från Tyskland att kostnaden är det dubbla dvs 8 miljoner/BUT. )

Den årliga amorteringen ligger då på, 40 år, 200 till 400 miljarder årligen netto.

Dock har redan om mer kommer att täckas med undanträngningar och plundrande av besparingar såväl pekuniärt som i vård och omsorg etc. i samhällskontraktet samt “konfiskering” av fast egendom…

Dvs båda dessa experiment har kostat otroligt mycket pengar som hade kunnat användas klokare….

70+200 = 270 miljarder eller 4GW nettoeffekt 24/7 extra och årligen….

 

Slutsats: Båda exemplen ovan har kommunicerats “flaskt”

– för redan en vanlig grundskola räcker för att förstå att vind är det absolut sämsta…. men vind är bra för klimatet

– och pss räcker det med grundskolematte för att inse att invandring med endast hälften någonsin i helårsarbete aldrig kan bli en “superekonomi”

dvs två projekt som kostat groteskt mycket och båda har haft täta dimridåer runt om….

vi skattebetalare är förda bakom ljuset

MEN varför?