Bilåkande…

80 TWh? så mycket? Min känsla är cirka hälften……
MEN är de 200TWh det som blir papper osv eller är det spillet?
Hittade data på energiinnehåll per liter och i runda siffror är det
10 kWh/liter, fortfarande i överslag cirka 1 200 mil/bil och
5 miljoner personbilar…. och en liter/mil ger 60TWh men dieselbilar drar väl endast en halvliter per mil likaså små personbilar (bensin osv) så en halvliter per mil ger 30 TWh och det mer realistiska 0, 7 liter/mil i medel ger just mina 40 TWh för personbilar totalt…. MEN om lastbilar et. al. drar lika mycket som grupp hamnar vi i de 80 TWh´arna
Advertisements

Facts

Nuclear vs renew

Sweden:

Wind 6 000 MW installed, usage 30%, LC 20 years, cost of installation 15 MSEK/MW

— @60 years to have 6 GW costs 6 000 x 15 000 000 x 3 x 3 = 800 GSEK (135 SEK/W)

Nuclear 5 000 MW, usage 90%, LC 60 years, cost of installation 60 MSEK/MW

— @60 years costs 5 000 x 60 000 000 x 1.1 = 330 GSEK (70 SEK/W)

extra cost for wind due to lack of wind everytime will add backup power up to the same installed effect…. at a cost of low calculation the same as nuclear… (70 SEK/W) totals to 200 SEK/W LCC of installed….

N.B. this calc is the highest cost for nuclear that is presented… in some contries nuclear goes down to 1/3 of the presented figures…..

The wind is promoted by the Swedish politicians . . why???

Probably because half the price of electricity is taxes i.e. dubble the price—double the electricity taxes…..

Q.E.D.

Logik eller känna?

Det finns “poddare/tyckare/journalister” påden högra sidan… kanske t.o.m. väldigt höger….

“Vi måste rädda vårt folk”….

.

AfS är det enda parti som öppet ochvitt och brett driver repatriering av en halv miljon i ett första skede….

Vissa, dessa “tyckare/…”, anser då att AfS är det enda parti som är värt att rösta på…

DOCK samtidigt anser man att det är en stor sak bara om AfS kommer in i riksdagen (4% där ja) för då får man partistöd. även lägre röstetal ger vioss support inför nästa val….

Hur driver då dessa tyckare att detta parti skall i första hand hamna över ett par % och i andra hand över 4% vilket är drömmen….

Samtidigt dissas SD gnälls det på SD och ibland verka dessa tyckar vara ett “EXPO” på den högra kanten….

Gott och väl att nagelfara SD och anse att de inte har en politik man gillar… dock verkar det numer vara en kritik till att partiet ändra sig i vissa frågor….

Vill man ha några, ganska många, rätt och bra saker i politiken eller vill man ha alla rätt även om det kommer att ta en alldeles för lång tid innan AfS på riktigt får inflytande…

de är inte ett MP fast på högerkanten precis…..

 

Löften till pensionärer sviks… . . varför skulle andra löften vara obrytbara?

 

GP och AT levererar på väg mot sanningen

Naturligtvis dock fortfarande lite förskönat för de kumulativa effekterna kan inte hanteras genom annat än en återvandring till läder, hemländer, där krig inte längre råder…

 

 

 

Av statistiken vet vi dessvärre att varannan utrikes född är utan jobb efter åtta år i Sverige.

Japp och det tar 15 tills endast hälften av en kohort kommer i ett helårsarbete dvs ännu värre

OCH

Med ”jobb” menas inte nödvändigtvis varken heltid, fast anställning eller ett arbete utan statliga subventioner. Verkligheten är med andra ord ännu värre än vad statistiken ger sken av.

De facto kommer endast hälften någonsin i ett sådant här arbete… har många arbeten är inte en nettokostnad för samhället?

Ett alternativ, om man inte vill knyta etableringsbidrag till sysselsättning, är att erbjuda lån i stället för bidrag, vilka ska betalas tillbaka till staten inom ett visst antal år. Under dessa år kan individen befrias från skatt så att den kan spara ihop till en bas att stå på. På så sätt skulle välfärden kanske kunna hållas relativt intakt trots den stora inströmningen av nya människor.

OCH hur skall de som inte har medel/inkomster betala?

Kan inte beskattas ej heller fråntas egendom som inte finns…

 Men verkligheten hann ikapp makthavarna 2015 och den kommer att springa ikapp dem igen.

Nja läget blev så akut att man tog en genväg ut ur problemet fortfarande så skrämmer siffrorna lik mycket MEN man gömmer sig bakom ett mnskat asylsökande MEN anhöriga kommer ju i stället och alltid har någon anknytning verkar det som….

Verligheten är lika bisarr MEN man har mha olika medel gömt undan den äeg

2006 86436
2007 86095
2008 90021
2009 98644
2010 91458
2011 93134
2012 111090
2013 116587
2014 110610
2015 109235
2016 150535
2017 135459
Summa 1279304

 

De kumulativa effekternas magi på gott och ont

Att göra något från år till år som att spara 15 000 kr/år genom att inte röka sparar inte pengar så märkbart däremot så blir naturligtvis andra saker eftersatta.

PSS så kostar ett bilvande av UT årligen in minsknaing av andra saker i statens och kommunernas verksamheter. I princip är allt kostnader som tas från andra saker, andras saker, pensioner inte minst, vård och omsorg osv… ävenså tillkommer skatteökningar kanske inte på löner enbart utan på olika punktskatter….

OCH den persistenta nettokostnaden för ett beviljat UT är mellan 4–8 miljoner livslångt…

If we do the math on the 4 miljon scenario we have ackumulated a yearly persistent net cost of 270 billions yearly

If om the other hand which is more likely we end up with more than 500 billions yearly….

Someone is paying . . . why not be effekive

Varför inte vara effektiva… UNHCR med eventuella tillkortakommanden klarar dock att få 65 miljoner att överleva på 65 miljarder…. 10% av Sveriges åtaganden för ackumulerat dryga 3% av världens flyktingar… vår godhet kostar alltså 300 gånger mer per flykting….. talar för sig självt…..

Varför inte flytta MV med sin personal et. al. till flyktingläger i stället och ta hand om människor på plats?

Mycket bra genomgång av agendan.

via Ett mycket speciellt projekt

“Här planerar man för ett omvälvande socialt experiment och besvärar sig inte ens med att resonera om möjliga konflikter och svårigheter.”
. GSG principen fungerar bra, ja är faktiskt en av de sanbbaste och bästa lösningarna initialt, MEN efter en tid (ni känner igen detta) blir det den absolut sämsta lösningen…… Freudiansk slip där “efter en tid” pekar på något annat än att det då skall vara “fixat”

Inte ens en procent blir hjälpta…..

Kommentar nedan

 

“Det välfärdsindustriella komplexet” eller “Ta hand om industrin”… har sedan länge fått ett eget liv…. och i början och till viss del fortfarande så är argumentet för de som “jobbar” där helt legitimt men det finns så mycket “What’s in it for me numer”.
Pratade med socionomer rörande beroende oersoner (då mest alkohol) och frågade vad de skulle syssla med efter att de nått sitt syfte att lyfta personerna ur sina beroenden….. fick inte mycket till svar då de personerna inte trodde att behoven skulle minska…. kanske vi då precis som nu jobbar med problem på fel sätt….
Idag säger MV att enbart kostnaderna för det initiala mottagandet kommer de närmaste 5 åren att kosta 335 miljarder för de drygt
100 000 som kommer att beviljas UT dessa år….
Kanske 650 000 som beviljas UT de närmaste 5 åren (tas om hand)
UNHCR har en årlig budget på 65 miljarder för att ta hand om 65 miljoner flyktingar på plats….. det kostar alltså 100 gånger mer att ta hand om de som flyr i Sverige… dock är detta inte riktigt sant eftersom de kommer till att antal andra nettokostnader också…….
.
Vilka driver på detta slöseri med skattemedel?
Jo naturligtvis de som gagnas av detta…..
Alla anställda på MV, alla anställda boenden, ett antal inom vård skola omsorg, politiker främst MP och M,
Nu verkar dock asylboenden i vissa kommuner stängas helt eftersom beviljandet av UT skiftat från asylsökande till anhöriga . . vilket ju alla aspekter blir enklare .. såväl som att kommunerna då säger sig inte “ha råd” själva… Ja mer än det vi läst från Sandviken då förstås…..
“En här många där
alla där till Sverige” tydligen
.
Varför inte hjälpa 65 miljoner i stället för någon % ?

Elen

Alltså modus operandi:
Montera ned kärnkraft och fossila alternativ i förväg för att skapa efterfrågan på wind
genom att:

– propagera med klimatkatastrofen för att ta bort billig kolkraft 
och
– propagera med den påhittade farligheten med kärnkraft för att få bort denna
.
sedan vet man naturligtvis att reservkraften behövs i Sverige, Norge et. al. finns hydro som en bra reservkraft att nyttja utan någon anläggningskostnad och fossilfritt …
medan i överiga länder så fortsätter man att elda fossilt då “man måste”…..

Solceller

Energi per kvm 100 kWh årligen…..

Villatak 100 kvm eller 10 000 kWh typ hushållsel + varmvatten ej värme….

Tesla batteri 100 kWh …..

Medelförbrukning i hushåll 30 kWh per dag….

Solceller fungerar den soliga delen av året…. att lagra i batterier kostar mycket för hela vintern… men en regnig vecka man man säkerligen klara sig med ett par batterier…..

 

Bilbatterier kostar 1 500 kr/kWh

43 % av BNP…. WOW

 

Jaa förr hade man bara halta och lytta (a.k.a. ättestupan) sedan kom de socialt utsatta… och hur många blev inte sysselsatta med att ta hand om alkoholmissbruket….. och hur mycket pengar genererar inte alkoholen till staten via skatter….. sprittillverkning såväl som vin-blending skedde i statlig regi numer är även detta sålt utrikes…… heja alliansen . . . men det genererade pengar till komplexet….

Hur skall folket, något parti, ta tag i problemet på riktigt….

FACIT