Åt pipsvängen med klang och jubel

För politiker och de i etablissemanget kommer insikten att kännas som att man varit naiv . .
för de i grupp 1 har många döva öron vänts . . sorgligt nog . .
Ett decennium av det s.k. invandringen för att “rätta till” demografin har varit kontraproduktiv . .
Utrikes födda (600 000 på ett decennium) har årligen bidragit med endast halva andelen barn som inrikes födda med inrikes födda föräldrar.. S.I.C.
Skulle något kunna bli bättre bara pga detta?
Dessutom då det tar 15 år för hälften att öht skaffa ett helårsarbete dock fortfarande subventionerat såväl som deltid….
Skapar en andel pensionärer i den invandrade kohorten på 40% jmf inrikes födda på 20% . .
Do the math leave most of the myths . . now or immediately!
Facts:
https://bjornwiklund.wordpress.com/20…/…/14/demography-i-eng

DET GODA SAMHÄLLET

Helena Edlund

Svensken låter allt oftare som en koloni lindgrenska rumpnissar inför de politiska beslut som fattas: ”Voffo gör di på detta viset..?” Media rapporterar dag efter dag om allt större samhällsproblem där inget område längre tycks vara fredat. Och trots att allt fler märker konsekvenserna av en rämnande välfärd i sina egna liv, tycks krismedvetenheten vara icke-existerande hos ansvariga politiker.

View original post 618 more words

Australia’s Renewable Policy Destroying Jobs: Miners Facing Power Price & Supply Crisis

Good that these things is happening in Sweden . . YET S.I.C.

STOP THESE THINGS

Australia’s enviable prosperity isn’t due to sunshine and breezes, it’s down to iron ore, coal and a bevy of other minerals including copper and uranium of the kind being gouged out of the ground by BHP Billiton at Roxby Downs in South Australia’s North (see above).

How long Australia maintains its wealth is down to energy and what happens next. Its renewable policy has destroyed once reliable and affordable supplies and those in charge of the businesses that critically depend on such a supply are besides themselves with frustration and anxiety.

One of them is Glencore’s Peter Freyberg. We’ll hand over to Eric Worrall for a pointed introduction and then to the AFR for a warning that may have come all too late.

Multinational Warning: Australia Has Passed a Renewable Energy “Tipping Point”
Watts up with that?
Eric Worrall
9 May 2017

Multinational Mining Giant Glencore has warned of job…

View original post 1,507 more words

New Hoax…. revieled…

Next false news… OR???

”helt uppenbart att vi har stora problem” eftersom det blir fler barn och fler äldre.

Dock det positiva är att andelen utrikes födda barn i gruppen utrikes födda , nästan 600 000 utrikes födda kom till Sverige mellan 2005 och 2015, denna andel är bara hälften 8% jmf med 16% bland inrikes födda med inrikes födda föräldrar….
– . – eller kanske det inte är så bra trots allt eftersom anledningen till den stora invandringen var just att skapa en större andel barn S.I.C.
Bifogar länken . . facts not fiction . . leave the myths folks!

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-eng

Gästskribent Anne-Marie Pålsson: Media i maktelitens tjänst

Mitt i prick!!

DET GODA SAMHÄLLET

Trump fortsätter att uppröra. Särskilt upprörd är den massmediala eliten – den som länge kunnat styra den politiska agendan med sin självpåtagna roll som överdomare.  Den som tagit på sig uppgiften att avgöra om ett utspel varit bra eller dåligt, om en enskild politiker ska risas eller rosas och var gränserna för det politiska korrekta ska gå. Den som haft svaret på alla frågor trots att den ofta saknat de kunskaper som krävs för att kunna bedöma frågan korrekt. 

View original post 461 more words

Ledarsidorna på ytan

Ledarsidorna på ytan

Denna företeelse är inte ny tvärtom . .
varför presentera denna som nyhet då alltför många redan vet att pensionärer behandlas negativt . . . hur många år har de som får sin inkomst från anställning fått upp till, tror det är, 20 000 kr/år skatterabatt jämfört med pensionärer….
Alla de som sedan dess dvs ett decennium S.I.C. att presentera detta som en nyhet efter ett decennium gör inte att man kvalificerar till grupp 1, verkligen inte…

“Jobbskatteavdraget grundas i ett vallöfte från Allians för Sverige att öka skillnaden i inkomst efter skatt mellan dem som arbetar och dem som får sina inkomster från transfereringar, exempelvis [källa behövs] arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer och studenter. Alliansen menar att detta är en del av arbetslinjen och ökar incitamenten för dem som står utanför arbetsmarknaden att söka lediga arbeten, för att i förlängningen öka sysselsättningen.”

“Det verkliga utfallet är enligt Statistiska centralbyrån 586 miljarder kronor sammanlagt för inkomståren 2007-2014, varav 100,2 miljarder för år 2014.”

Skulle finansiera en hel del av MV´s koatnader och en del annat….

förutom denna diskriminering av våra äldre så har dessutom alliansen hitta på det klämkäcka “pensionsbromsen” borde i min vy vara mer att våra regeringar har skapat en tvärnit eller panikinbromsning av våra pensionärers fordon (a.k.a. samhällskontrakt)

Kanske dags att välja politiker/partier som vill göra en förändring på riktigt och inte bara ett “sammelsurium” av åtgärder för/emot minoritetsgrupper…. antigen i form av röstfiske et. al. eller i form av att “ge sig på de som redan ligger ner” och inte har möjligheter att förändra så mycket . . .

Tänkvärt är dock att “se om sitt hus” för de flesta blir inte yngre, iaf inte i min värld…. med vi har fler och fler som aldrig någonsin kommer i ett helårsarbete.

OCH visst är det sant att det föds för få barn i Sverige, dock avsiktligt verkligen, men att den förda invandringen sedan decennier skulle “rätta till” detta är inte fallet empiri visar att andelen inrikes födda barn med inrikes födda födda föräldrar är 2015 drygt 16 % av hela den delen av befolkningen även persistent jmf med 2005 (drygt 16 %) tittar vi på utrikes födda barn (naturligtvis då med utrikes födda föräldrar) är andelen i den gruppen 2015 8% S.I.C. dock har en ökning av denna andel på ett decennium skett 2005 är siffran drygt 6% så på med den förda invandringen så tar det endast 40 år tills födelsetalen blir samma lika…. dock är naturligtvis de som 2005/2015 var i arbetsför ålder en ökning av andelen pensionärer . . . så innan den förda invandringen via bättre demografi berikar kommer det att ta nästan ett sekel från nu…..

Kanske dags att även titta på något mer i havet än en bris på ytan?`
MEN då kanske man inte riktigt är PK längre . . .
Rasist–realist–rädd–vettskrämd bara att ta till sig olika mycket av fakta ihop med den dåliga konsekvensanalys som våra politiker presenterar ELLER det dåliga agenda som drivs…

GSG-principen kan inte tydligare visa sin framgångssaga . . ja i början och sedan efter en tid, som det heter, ser vi tillkortakommandena….

OM vi endast tänker “what´s in it for me” och inte tar höjd för de som “tar över” dvs våra barn blir det enklare att tänka kortsiktigt . .. och lova att barnen såväl som de ofödda barnen skall på sikt få det bättre . . .

citat från ” https://sv.wikipedia.org/wiki/Jobbskatteavdrag
och
https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-engLedarsidornas bris på 

ÖSTERMALM – rapport från Naziland

Briljant . . . och mer

säg att du skojar

20170424_143315

Myten om Östermalm som ett nexus för brats i grisrosa Armaniskjortor och inkontinenta valiumtanter i ödsligt ekande paradvåningar lever och frodas. Men är den sann…? Och ÄR alla som bor där nazister? Det korta svaret – om du jobbar på DN och har karriärambitioner – är: Ja! Givetvis! Men finns det verkligen inget mer bakom den posha fasaden? Skulle det inte gå att nyansera bilden av landets mest världsfrånvända och klanstyrda stadsdel näst efter Rinkeby…? I alla fall ein bißchen…?

Jag tror ni vet svaret.

20170424_133723Reportaget börjar med att jag och Muffi tar pirran och beger oss ner till Sturegallerian för att vårhandla lite. Muffi är Ygemanskt loj efter att ha slickat i sig mattes utspillda Halcion till frukost. Hon reagerar inte ens när vi blir rånade av två kulturberikande romer som jag har sett gräva ner stulet tandguld bakom KB i Humlegården senaste två veckorna. Men å andra sida är det inte första gången

View original post 2,660 more words

Myth discussed

ST

1. Det föds för få barn i Sverige….
Facts:
– utrikes födda barn är till sin andel av utrikes födda endast halva andelen av inrikes födda med inrikes födda föräldrar…
https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-i
– inrikes födda barn/ungdomar med utrikes födda föräldrar
inte så stort antal MEN hälften i denna grupp är till 50% barn och ytterligare 20% ungdomar, 30% är i arbetsför ålder varav endast mindre än hälften kommer i riktiga arbeten . . .
Vem försörjer dessa barn och ungdomar….??
– inrikes födda med en utrikes och en utrikes född förälder . .
Här är summan av båda barn och ungdomar endast 50% av gruppen men antalet i denna grupp är försvinnande litet och de
50% i denna grupp som kommer i riktigt arbete ar fortfarande lågt…

OCH BTW de föds typ 100 000 barn i Sverige med inrikes födda föräldrar . . MEN ytterligare 40 000 föds inte fast möjligheten funnits . .
Kan detta bero på våra bidragssystems utfall månne . . .??

Do the math
. . . … . . leave the myth folks!!

 

Ledarsidorna . . 20170503

Kommenterar….

Blir intressant att följa:

“Boken problematiserar bland annat kring de konflikter som kommer följa i migrationskrisens spår.”

Krisen? Korrelation dvs oförutsedd eller korrelation vilket ett flertal i grupp 1 redan up front förutsåg och bad att etablissemanget skulle hantera på relevant sätt . .

Tyvärr består etablissemanget, ingen nämnd ingen glömd, mest av människor i grupp 3 dvs de som försöker lösa de problem som uppstått, dvs då de redan finns, i stället för att undvika problemen up front.

Ex.
– säkerhetsbälten
– vaccin
– bygga infrastruktur
– osv

Att låta de i grupp 3 lösa problemen är tyvärr att applicera bra lösningar från igår på problem som uppstår idag . i stället för att undvika eller för den delen up front skaffa lösningar . .

Att beskriva decennier av “planekonomi”, kontraproduktiv sådan, som kris beroende på naturkatastrofer et. al. är att inte se problemet fullt ut . . .

Förklaring rörande “Det föds för få barn i landet” och hur denna “plan” blivit helt kontraproduktiv åtminstone för det som utlovades utan följderna har blivit det helt omvända . . .

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/05/03/going-full-gsg

 

 

Going full GSG

GSG i sin prydno . . .

Konsekvensanalysen är säkerligen gjord, ja ordentligt och noggrant också.
MAN, regeringen och vissa andra, har vägt och stött och blött för och emot innan detta beslut.
Att polisen et. al. är överraskade är säkerligen som konsekvens av tidigare hantering av invandringen både av denna men även föregående regering.
Den övergripande principen är GSG-principen . .
. . fungerar väldigt bra i början…
Har något negativt hänt ännu?
Absolut inte . . alltså fungerar det himla bra . .
.
.
. i början…
sedan fungerar det inte alls
t.ex. efter två decennier av tillämpande av denna princip vilket lett att 1.5 miljoner UT inte lett vidare . . .
tanken var att “det föds för få barn i Sverige” därför behövs invandring för att förbättra demografin….
Fakta är att det föds ganska lika många som det dör årligen….
Fakta är också att andelen utrikes födda är hälften, S.I.C. HÄLFTEN, jmf med inrikes födda av inrikes födda föräldrar . . . 2005 var andelen bara 1/3 . . så redan då skulle man tagit tag i saken . . .

För att det skall födas fler barn i landet behövs mer, fler incitament för att kompensering av den ekonomiska förlusten skall göras . . . varför skall inrikes födda minska födande av barn genom att behöva betala för barnen själva .?

Heja . . heja . .