Ingen vanlig integrationspolitik

Bra, mycket bra analys till och med. Det förklarar ju en hel del av den skillnad som finns mellan “vanligt folk” och “eliten”.
Många trodde säkert att många de som vill till Sverige önskar detta för att det är ett bra land.
Att det finns förbättringspotential är självklart och så vidare. .
Tyvärr visar denna analys till förfäran att både de som finns i landet såväl som dem som vill/kommer hit skall “integreras” i ett “tänkt framtida tillstånd” dock ej planerat utan brar i en fantasi dvs “Något bra”

Inte undra på att alla inklusive dem som “tror” på detta blir förvirrade då Facts and Fiction (verklighet vs fantasi) inte stämmer.

Alla blir “tiltade” . . .
Vissa politiker som drivit detta stenhårt står offentligt och gråter då verkligheten hamnat så långt bort från det tänkta framtida tillståndet att man inte ens “i fyllan och villan” kan argumentera för “det okloka” längre.

DET GODA SAMHÄLLET

Thomasgur1

Thomas Gür

Nej, integrationspolitik innebär inte att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället… om ni trodde det. 

View original post 418 more words

Advertisements

Gästskribent Peter Franson: Att fly från sitt ansvar genom åsiktsbyte

“Migrationsverkets senaste, , , ” “. . prognos över direkta kostnader för flyktingmottagandet anger ett belopp om 270 miljarder för perioden 2016-2019. Det ger en genomsnittlig kostnad för varje hushåll med ca 15 000 kr. Antalet asylsökande närmar sig snabbt 200 000 bara för innevarande år.”
(15.000kr/år)
Ja och de kumulativa effekterna . . vad säger att inte den årliga kostnaden för dessaasylsökande inte består även efter år 1 dvs kumulativt +90miljarder/år eller om nu MV ansvarar i två år halveras detta, ja förutom att ensamkommande kostar väsentligen mer förstås…..MEN att addera en kostnad för landet på 50-100miljarder årligen . . .

DET GODA SAMHÄLLET

logo­DGSMedborgarnas möjligheter att föra fram sina olika åsikter i media speglar vidsyntheten och bredden i debatten samt samhällets tolerans gentemot olika åsikter.

Under de senaste åren har flertalet politiker och public service (SR/SVT) samt de stora papperstidningarna (DN, SvD, Aftonbladet och Expressen) bidragit till att krympa åsiktskorridoren i det svenska samhället. Detta har medfört att många medborgare som önskat protestera mot den förda flyktingpolitiken inte kunnat komma till tals i traditionella media (gammelmedia), utan hänvisats till sociala medier, nättidningar och nätkommentarer.

Regeringens och alliansens politiker har genom sitt agerande inte observerat befolkningens protester utan i stället okritiskt fortsatt vandringen i sin bubbla.

View original post 255 more words

Hur många invandrare behöver Sverige?

Näe jag förstår inte heller varför en invandring behövs, Detta med födelsetal verkar också blivit lite off eftersom numer föder kvinnorna i högre ålder dvs födelsetalet behöver bara vara 1.9 (jag vet inte hur man räknar men har sett argumenten för detta).
Alla siffror (riktiga) säger ju att den invandring, helt utan styrning och preferenser, som sker idag kostar.
Och det är faktum att gruppen utrikes födda har en större andel barn än inrikes födda…sedan är det statistiskt så att andelen äldre i gruppen utrikes födda är lägre än i gruppen inrikes födda (Q.E.D)
MEN eftersom vi har denna arbetslöshet bland utrikes födda
och med en mediantid till arbete på 10 år (all inclusive)
och man inte ens når tredje kvartils-tid så kan man ju flytta över dessa arbetslösa till gruppen äldre utrikes födda och
“Då händer det” då blir även andelen äldre i gruppen utrikes födda större….
Alltså har gruppen utrikes födda ett större försörjningsansvar än inrikes födda….på båda hållen sas. (Dessutom lägre medellöner för de som arbetar)
Varje kohort skapar alltså en ackumulerad årlig kostnad som bara ökar…
Och vilket åtgärd som helst för att förbättra dessa siffror med subventioner, beredskapsarbeten osv är ju konstgjord andning som i mångt och mycket blir en ineffektiv åtgärd.

Dessutom är allt, även per capita, dyrare i ett överbelastat system…..

Sedan kan man verkligen ifrågasätta det goda med att unga friska och välutbildade människor från andra länder flyttar till Sverige därför att det de får det bättre här . . .
MEN vilka blir kvar . ja ska man lyssna på vad MSM trumpeter ut med jämna mellanrum rörande andelen högutbildade som anländer till Sverige så,
om vi vill att de med de bästa förutsättningarna och den bästa utbildningen stannar kvar,
blir det nästan bara professorer och lektorer och VD:ar osv kvar i dessa länder .
eller så dränerar vi de utsatta länderna på kompetens , ,

De facto skapar vi något sämre på båda ställen om vi inte styr urvalet . . .
MEN det är klart i de godas värld så jämför man alltid med ett önskat framtida tillstånd . . . men i dagsläget är det en allt mindre skara som anser att dagens ad hoc och GSG principer känns bra.

Bra va?

Patrik Engellau

Ett vanligt argument för invandringen är att Sverige behöver importera människor eftersom svenska kvinnor inte får tillräckligt med barn för att befolkningen ska hållas stabil. Farhågan är alltså att Sveriges befolkning ska krympa. (En annan farhåga är att antalet försörjda ska öka i förhållande till antalet försörjare, men det är en så komplicerad fråga att jag inte tänker ta upp den. För övrigt är det svårt att förstå att import av människor varav nära hälften inte alls kommer i arbete skulle kunna tänkas avhjälpa ett sådant problem.)

View original post 299 more words

Bara och räkna

http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3945039.ece

Framför allt de kumulativa eller ackumulativa kostnaderna tas inte upp utan fokus ligger på den, i sammanhanget lilla, kostnaden för mottagandet…..i Norge anser man att det, i medel livslångt netto, kostar 4miljoner/person…..mottagningen kostar 10-20% av detta…resten betalas under typ 40år….men med en bibehållen volym så ackumuleras dessa kostnader under 40 år till samma lika som det långa dvs 800miljarder on tio sådär….

Ja bra förslag

Åtta punkter.

 1. Precis det som gällde för detta har ju försvunnit. Dublin osv
  Dvs regler som inte följs.

  • Regel som försvunnit
 2. Bra gör återvändande mera normalt
 3. Rättvist men kontraproduktivt om volymer är ett problem eftersom det tar längre tid att fylla allt ledigt och undanträngning blir legio se bara redan alla äldreboenden som kommunerna omvandlar från en utgift till, förmodligen, lönsamma”boenden”
  • Låt alla kommuner lämna in till MV hur många man kan ta emot i respektive grupp: barn, vuxna osv. Summera!
   Sedan är detta MV “budget”.
   Vare sig det blir 10–100–1.000 årligen
 4. Bra då färre blir kvar men kommer ändå inte rättssystemet med överklaganden osv att göra processen ganska tidskrävande ja förutom dyr?
  • Bra åtgärd i syfte att minska såväl kostnad som antal
 5. Regeln gäller bara och genomföra.
  • Och om inte skyddsbehov för anhöriga finns skall en återförening ske “där borta” varför här?
 6. Regeln finns men inte använd.
 7. Regeln finns men inte använd.
 8. Men är inte beredskapsjobb skattefinansierat men man får lite mer för pengarna?

MEN bestäm volymen!

Risker “riskerar öka”

Tyvärr så är detta en riktigt dålig nyhet eftersom avständet redan, från så gott som alla, redan är stort.

Den avvägning – eller bättre på engelska: ”trade-off” – som migrationspolitiken står inför, är att tillförsäkra en nödvändig och önskad tillströmning av nykomlingar, att säkra fristad och skyddsbehov åt flyende och samtidigt slå vakt om de dygder, normer och kulturella egenskaper och institutioner hos det mottagande samhället som gör det så attraktivt att migrera till.

Rätt så MEN dåtid–nutid–framtid behöver olika lösningar för att framtiden skall bli en bra tid.

Trots att vi bara kan påverka i nutid och senare i framtid

Tyvärr så har vi en dåtid som borde ha hanterats med större omsorg och ansvar.

Bra fråga!

En bättre fråga hade varit och är

Hur undviker vi kriser?

Riktigt snömos:

Att ens antyda att siffrorna är en nödvändigt är rent nonsens.

Den nuvarande migrationen skapar långtgående risker för att det samhällskontrakt som hittills bundit samman Sverige ställs inför så allvarliga prövningar att grundvalarna rubbas.

Precis minska volymerna osv

I ett sådant läge krävs politiker som inte duckar för de svåra frågorna, utan i stället leder sina organisationer och sina partier utifrån relevanta kunskaper och faktiska möjligheter.

Skulle gjorts för länge sedan, backa!

Just nu är hela den offentliga sektorns fokus på att lösa en akut flyktingsituation som riskerar att gå in i en permanent oförmåga. Möjligheten att hantera dessa utmaningar kan komma att påverka hela vårt demokratiska fundament.

Totalt är hela artikeln innehållslös man behöver inte ha stor analysförmåga för att inse faktum numer…..
Och FP har ju med hull och hår deltagit i alliansen…..