Bra fråga!

En bättre fråga hade varit och är

Hur undviker vi kriser?

Riktigt snömos:

Att ens antyda att siffrorna är en nödvändigt är rent nonsens.

Den nuvarande migrationen skapar långtgående risker för att det samhällskontrakt som hittills bundit samman Sverige ställs inför så allvarliga prövningar att grundvalarna rubbas.

Precis minska volymerna osv

I ett sådant läge krävs politiker som inte duckar för de svåra frågorna, utan i stället leder sina organisationer och sina partier utifrån relevanta kunskaper och faktiska möjligheter.

Skulle gjorts för länge sedan, backa!

Just nu är hela den offentliga sektorns fokus på att lösa en akut flyktingsituation som riskerar att gå in i en permanent oförmåga. Möjligheten att hantera dessa utmaningar kan komma att påverka hela vårt demokratiska fundament.

Totalt är hela artikeln innehållslös man behöver inte ha stor analysförmåga för att inse faktum numer…..
Och FP har ju med hull och hår deltagit i alliansen…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s