Hur många invandrare behöver Sverige?

Näe jag förstår inte heller varför en invandring behövs, Detta med födelsetal verkar också blivit lite off eftersom numer föder kvinnorna i högre ålder dvs födelsetalet behöver bara vara 1.9 (jag vet inte hur man räknar men har sett argumenten för detta).
Alla siffror (riktiga) säger ju att den invandring, helt utan styrning och preferenser, som sker idag kostar.
Och det är faktum att gruppen utrikes födda har en större andel barn än inrikes födda…sedan är det statistiskt så att andelen äldre i gruppen utrikes födda är lägre än i gruppen inrikes födda (Q.E.D)
MEN eftersom vi har denna arbetslöshet bland utrikes födda
och med en mediantid till arbete på 10 år (all inclusive)
och man inte ens når tredje kvartils-tid så kan man ju flytta över dessa arbetslösa till gruppen äldre utrikes födda och
“Då händer det” då blir även andelen äldre i gruppen utrikes födda större….
Alltså har gruppen utrikes födda ett större försörjningsansvar än inrikes födda….på båda hållen sas. (Dessutom lägre medellöner för de som arbetar)
Varje kohort skapar alltså en ackumulerad årlig kostnad som bara ökar…
Och vilket åtgärd som helst för att förbättra dessa siffror med subventioner, beredskapsarbeten osv är ju konstgjord andning som i mångt och mycket blir en ineffektiv åtgärd.

Dessutom är allt, även per capita, dyrare i ett överbelastat system…..

Sedan kan man verkligen ifrågasätta det goda med att unga friska och välutbildade människor från andra länder flyttar till Sverige därför att det de får det bättre här . . .
MEN vilka blir kvar . ja ska man lyssna på vad MSM trumpeter ut med jämna mellanrum rörande andelen högutbildade som anländer till Sverige så,
om vi vill att de med de bästa förutsättningarna och den bästa utbildningen stannar kvar,
blir det nästan bara professorer och lektorer och VD:ar osv kvar i dessa länder .
eller så dränerar vi de utsatta länderna på kompetens , ,

De facto skapar vi något sämre på båda ställen om vi inte styr urvalet . . .
MEN det är klart i de godas värld så jämför man alltid med ett önskat framtida tillstånd . . . men i dagsläget är det en allt mindre skara som anser att dagens ad hoc och GSG principer känns bra.

Bra va?

Patrik Engellau

Ett vanligt argument för invandringen är att Sverige behöver importera människor eftersom svenska kvinnor inte får tillräckligt med barn för att befolkningen ska hållas stabil. Farhågan är alltså att Sveriges befolkning ska krympa. (En annan farhåga är att antalet försörjda ska öka i förhållande till antalet försörjare, men det är en så komplicerad fråga att jag inte tänker ta upp den. För övrigt är det svårt att förstå att import av människor varav nära hälften inte alls kommer i arbete skulle kunna tänkas avhjälpa ett sådant problem.)

View original post 299 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s