Inbördeskrig!

Viktigt.

anthropocene

Vännen Ian Wachtmeister har skrivit denna maning på Facebook. Den är så viktig att jag även återger den här:

imagesVåldet som importerats med de s.k. ensamkommande flyktingbarnen blir nu uppenbart för alla..Gruppvåldtäkter, mord, överfall och utmanande svineri har efter årtionden av medias bedrägeri mot sitt uppdrag, börjat publiceras. Myndigheters flathet och svek – främst mot svenska kvinnor – kan inte längre ljugas bort. Ynkedomen tycks öka ju högre upp man går i de organisationer som bort ingripa för 20 år sedan.
Jag menar på fullt allvar att det kommer att bli inbördeskrig om inte skyldiga utvisas, straffas som de vuxna de är och aldrig får återvända till vårt land. och sluta omedelbart att tassa runt i era ängsliga piruetter, alla ni skyldiga i media, myndighet och politik!

Ian Wachtmeister

View original post

Advertisements

Dubbeltänk

Tänkvärt…..

Invandring och mörkläggning

dubbeltank
En bloggläsare skriver till mig, men tycker att innan jag läser hans mail, bör jag läsa en artikel i finska Huvudstadsbladet. Så då gör jag det. Artikeln består av en lång intervju med den ryske essäisten och poeten Lev Rubinstein, gjord och skriven av Anna-Lena Laurén. Det som gör att bloggläsaren vill att jag ska läsa artikeln är förmodligen det som Rubinstein säger om frihet och dubbeltänk:

– Både frihet och lycka är relativa begrepp. Under sovjettiden var frihet för många lika med att inte sitta i fängelse. Två, tre år efter att Stalin hade dött kände man frihet i jämförelse med stalinismen. I dag är Ryssland mindre fritt än för tio år sedan, men ni och jag kan trots detta sitta och prata fritt på ett kafé, det hade vi inte kunnat göra år 1978. Jag jobbade på ett bibliotek under sovjettiden och det var min sociala tillflykt…

View original post 1,093 more words

Sant och riktigt….

http://samtiden.nu/23397/nej-asylmigrationen-loser-inte-lakarbristen/

 

Självklart bör vi ta migranters kunskaper tillvara, men att vi skulle vara beroende av flyktingmigration för att hålla igång vårdapparaten är helt enkelt inte sant.

 

Precis!

 

Tänk bara så OP gjorde:

“Vi skall utbilda bort de höga ingenjörslönerna”

Sagt och gjort:

 • ökat intag
  • 5 årig
  • 4 årig
  •  3 årig
  • 2 årig
  • samt
  • 2 årig utbildning
 • gör att de mer kunniga tvingas lära upp de yngre sedan jämför man kunnandet och då skiljer det inte så mycket dessutom har de högre utbildade tvingats ägna sin tid år oavlönat lärande….

inte underligt att lönerna nivelleras ocg sjunker….

En osedd orsak till flyktingkrisen

Precis!!

Rutger Palmstierna

År 2015 dominerade flyktingflödet nyhetsflödet – när den oändliga strömmen av flyktingar visades i bilder som grafiskt visade tragiken, strapatserna och utmaningarna flyktingarna mötte på vägen till det förlovade landet. Men ingenstans i nyhetsflödet såg jag någon djupare analys av faktorer som utlöste flödet. Visst fanns beskrivningar av Assads oljefatsbombningar och av liknande maktövergrepp mot individer.

Men om det som skall ha varit en av de viktigaste utlösande orsakerna – krisen i flyktinglägren: inte ett ord i svensk press. I Financial Times skrev deras tidigare, mångårige Mellanösternkorrespondent redan i september att den utlösts av att UNHCR och World Food Program p.g.a. penningbrist tvingades sänka matransonerna i flyktinglägren i Mellanöstern till (ja, till!) en tredjedel; skälet var att utlovade bidrag från FN:s medlemsstater uteblev trots växande flyktingkatastrof. Samma sak skriver i november UI:s redaktör och Mellanösternexpert Per Jönsson, liksom Elin Hagerlid vid Sveriges ambassad till Libanon och Syrien i UI:s Världspolitikens…

View original post 149 more words

S-MP-regeringens nya klimatutopi: ett fossilfritt Sverige

MEN om vi har någon promille av världens utsläpp idag . . osså ökar Kina, Indien ja utvecklingsländer sin utsläpp . . då borde vår andel (någon promille) minska . . . så som det ser ut och om vi har tur så behöver vi inte göra något alls för att minska vår andel av utsläppen. Hur tänker MP egentligen? Jaså inte!

Tommy Hanssons Blogg

Tidig bemannad bensin bensinstation Mack sept 1953 - märket Shell vid Dalaplan vid södra infarten till Malmö Malmö Gamla Malmö Bensinstationer 1953 Malmö Gamla Malmö Trafik Bilar 1953 Malmö Gamla Malmö Torg Dalaplan 1953 Bensinstation vid Dalaplan i Malmö på 1950-talet. Nu vill S-MP-regeringen avveckla bensin och andra fossila bränslen.

Den rödgröna regeringen har kommit på att Sverige framdeles skall vara ”fossilfritt”. Om detta handlar en kritisk artikel av på Stockholmsinitiativets hemsida Klimatupplysningen av Per Welander. Sverige skulle bli ett fattigt land om den fossilfria målsättningen förverkligades, menar Welander som är styrelseordförande i Stockholmsinitiativet: http://www.klimatupplysningen.se/2015/12/16/fossilfritt-sverige-naiv-malsattning-som-leder-till-fattigdom/

Den som står i spetsen för kampanjen för ett Fossilfritt Sverige är, föga oväntat, vice statsminister och miljöminister Åsa Romson (MP) vilken gjort sig skyldig till fler klavertramp än någon orkar hålla reda på, och som själv ertappats som svårartad miljöbov genom att måla sin båt med giftig färg. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/

Utgångspunkten för Welander är det så kallade Parisavtalet från december 2015, vars sju punkter enligt de klimathotstroende är ägnade att ”rädda planeten”. Anmärkningsvärt i sammanhanget är dock att den man som kallats ”the father of climate change awareness”,

View original post 802 more words

När spåren i sanden suddas ut….del 4. Avslutning.

Alla folkvalda politiker från Olof Palme och framåt – vad har ni egentligen ställt till med?
Och VARFÖR?

Peter Krabbe

En huvudfråga för de länder som tar emot invandrare från muslimska länder är i vilken utsträckning dessa kan inordnas i våra samhällen och därmed fås att bli produktiva medborgare med ambitionen att bidra till samhällets kostnader och serviceutbud. För att detta skall lyckas måste invandrarna acceptera vårt existerande rättssystem och moraliska värderingar. Problemet är att människor som levt hela sitt hittillsvarande liv i länder med muslimskt styre saknar flexibiliteten att över en natt kasta sin tidigare uppfostran i sjön och anamma ett för dem främmande samhällssystem. Det finns säkert invandrare som ser positivt på att slippa en religiös tvångströja och kunna leva ett friare liv, men de flesta är under lång tid beroende av sina medhavda värderingar. Den viktigaste frågan i detta sammanhang är synen på Sharialagen, grundstenen för alla muslimska länders rättssystem. Frågan undviks i alla konventioner inom EU och EAD genom att kalla islam en kultur, som skall…

View original post 983 more words