Varje debattör driver sin tes…..

Learning curve:
– ju fler gånger du gör något desto bättre blir du på det t. ex regera…..men vad har alliansen lärt sig?
Jo att göra samma sak på samma sätt och förvänta sig att något nytt händer . . och om detta inte räcker . . . presentera fakta på ett icke korrekt sätt . . .
Märkligt att MP trots ganska lång tid i riksdagen etc. inte lärt sig mer eller hittat mer av en vägvinnande politik.
Kärnfrå-gan(-gorna)har i mångt och mycket försvunnit:
– klimat och utsläppsfrågan har plötsligen av verkligheten tagits bort
– kärnkraften är bättre än vindkraft både vad avser utsläpp såväl som “skördande” av liv
– vindkraften behöver redan idag kraftiga subventioner
– för att vindkraften skall vara ett eget system måste reservkraft byggas också…eller så skall den vattenkraft som används räknas in i det hela

Kort MP har inget mer än invandringsfrågan som de driver . . .

Trist för MP att även den obegränsade invandringen inte verkar fungera….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s