MythVsMyth same same only new name . . . . . . . . . . .Someone want´s to make money out of nothing.

Myten: Vindkraften har sänkt elpriserna
När elmarknaden avreglerades 1999 hade vi idyllisk situation. Elen bestod av nästan utsläppsfri vatten- och kärnkraft och kostade 14,5 öre i dagens penningvärde år 2000. Vindkraften var försumbar men med populistiska argument fick man politikernas stöd för denna. Det laborerades med investeringsstöd, driftsbidrag och miljöbonus samt förtäckta kommunala stöd. Men den behövde ett väsentligt högre pris för att kunna konkurrera. År 2003 infördes elcertifikaten, som innebär att konsumenter av vatten- och kärnkraft får betala en avgift till vindkraften som i snitt fått 20 öre/kWh i subvention sedan 2003. Inte heller detta räckte, men nu såg kraftoligopolet (Vattenfall, Fortum och E.ON) sin chans. Man fick politisk legitimitet att höja elpriserna så mycket att vindkraften gick runt! Från ca 12 öre 2000 steg priset som mest till 54 öre i snitt 2010. Eftersom fortfarande den mesta elen producerades för mellan 8 och 20 öre/kWh gjorde bolagen sagolika vinster. Vattenfall kunde lämna miljardutdelningar till statskassan. Bolagen jublade, politikerna applåderade och konsumenterna betalade. Vinsten i Vattenfall blev så stor att pengarna brände i fickan och man började hejdlöst köpfest i utlandet, investering som blev katastrofer. NUON köpte man för 75 miljarder. Värde = =? År 2011 toppade marknaden. Elkonsumtionen minskade och elproduktionen fortsatte att öka. En viss räddning blev exporten då vi kunde till utlandet sälja del vindkraft som producerats med svenska konsumenters stöd. Men priset sjönk och ligger nu så lågt att vindkraften inte är lönsam. Kärnkraftsägarna har stängt en reaktor, ställt av några för översyn och under sommaren kört några med reducerad effekt. Men det hjälper inte. Politikerna vill hjälpa till genom att höja el-priset. Det gör man genom att lägga extra bördor på vatten- och kärnkraft. Kärnkraften blir för dyr och kommer om politikerna framhärdar, att avvecklas. Då kommer vi att få se på prishöjningar! I synnerhet under kalla vindstilla vinterdagar. Om vi får någon ström då. På sikt får vi köpa kärnkraft från Finland där kärnkraften byggs ut.
Mats Dahlbom

Comments
Björn Björn Wiklund
Write a comment…

Nu blir det H… *2
“Att politikerna serverades annan mat än de äldre är inte en provsmakningsbluff, enligt Karl Gudmundsson. Förklaringen är i stället att så många av de äldre hade valt att äta pölsa vid dagen för provsmakningen, att pölsan helt enkelt hade tagit slut.
– Då bestämde sig kökspersonalen för att laga de här köttfärsbiffarna i stället. Och det är ingen specialrätt. Biffarna finns på menyn en till två gånger under en sjuveckorsperiod, berättar Gudmundsson.”
Hur k

See More

Politikerna i Jönköping skulle testäta de äldres mat – men fick biff när de gamla fick pölsa. Något som fick Leif Mannerström att gå i taket. – Det är ett
EXPRESSEN.SE
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s