Å SÅ BRA

Advertisements

HOAX

HOAX2

Petter Larsson hänvisar till en rapport från Arbetsförmedlingen för att hävda att Sverige behöver en invandring på 100 000 varje år för att bibehålla försörjningskvoten. Men rapporten handlar inte om invandring, skatter och välfärd utan enbart om arbetsmarknaden.

Äntligen kryper det fram mer och mer av verkligheten

Bra att deHOAX

Den antar att Sverige i framtiden behöver 90 000 nettoinvandrare för att ökningen av utrikesföddas sysselsättning ska överstiga 40 000 per år. Rapporten antar alltså att många nyanlända hamnar utanför förvärvsarbete men utan att ta upp frågan vad det kan kosta.

 

Riksdagens utredningstjänst har 2016 bearbetat SCB:s statistik som visar att för utrikesfödda efter 8 respektive 15 år i Sverige så var bara 25 respektive 34 procent helårsanställda.

OCH deHOAX av deHOAX:

Helårsanställning säger bara att det är en långvarig, tillsvidare typ, anställning statistiken visar fortfarande inte:

 • hel eller deltid, kan vara 3/4 eller 1/2 eller kanske t.o.m. 20%
 • vi vet inte om den långvariga anställningen är skattefinansierad typ bidrag eller om den är behovsstyrd men skattefinansierad t.ex. polis, vårdpersonal osv….
 • när kommer den kurvan vi ser från 2000–2015 att “plana ut” dvs pensioneringar av ålder eller av andra skäl
 • hur mycket bidrar man via skatten?
 • att inte inse en så enkel sak som att inte beräkna bottom line borde diskvalificera

Demografin in a nutshell jämförd andel i respektive grupp:

 1. barn är större andel i den utrikes födda gruppen
 2. arbetsföra är en större andel i gruppen utrikes födda
 3. och då blir naturligtvis andelen äldre inrikes födda större

och denna HOAX  driver den förda invandringen

MEN

 1. om man justerar (a.k.a. förtidspensionerar) de utrikes födda som inte arbetar så blir plötsligen fördelningen i gruppen utrikes födda sådan att såväl barn som äldre är större andelar i den gruppen jämfört med inrikes födda
 2. alltså har gruppen arbetande utrikes födda ett större försörjningsansvar än motsvarande inrikes födda……
 3. och då blir ju den solklara slutsatsen att varje kohort blir en ackumulativ börda….

HUR SVÅRT KAN DET VARA? 

I Norge visar det sig att livslångt kostar det 4miljoner per capita….med sämre siffror rörande helårsarbeten osv. osv. kan man lätt inse att de 4miljonerna är i underkant då det gäller Svenska förhållanden……

Dessutom lite OT men iaf att på olika sätt “effektivisera” offentlig verksamhet typiskt äldrevård, skolor, bostäder osv…..ger ju undanträngningseffekter som inte syns a priori men som givetvis i “det allmänna” är en omfördelning av resurser utan att det ökade kostnaderna/minskade tjänsterna visas….

Visst kan fler flyktingar bli en vinstlott

förvisso men som sagt det krävs att 50% till av de som kommer blir “vinstlotter” och utan att tränga ut någon annan varken inrikes eller utrikes född………

och vi talar i 2000-2015 om flera hundra tusen i dessa “50%”

DREAM ON!

Prata om nyanlända roligare än att prata och ge förslag på de som inte kommit i arbete efter ett decennium den gruppen som är utanför är kanske en halv miljon….vem för deras talan?

Och vem bevakar att inte de som kommit under denna mandatperiod (20månader) typ 200.000 blir undantränga eller tränger undan…

 

Ännu en offentlig person på väg

Lotta Gröning från SVT

Bra artikel som försöker söka bakom de mest ytliga flosklerna . . .

Kanske dags att inse de kausaliteter som finns rörande vad som händer och inte använda det som händer för att driva sin egen agenda.

LG har en längre tid skrivit sådant som inte följer gängse PK agenda där vissa skribenter i vissa tidningar inte publicerar det som jag vill att de skall redovisa utan snarare håller sevriges medborgare i ett “sovande” tillstånd typ “ett sovande folk” . . gäller att hitta denna agenda författare såväl som de som högläser ur agendan.

Jag måste nu protestera.

Bra LG kanske till ochj med att det är allas vår uppgift att protestera och bli belönade för protester….antingen har vi fel….bra o veta eller så har vi rätt bra för andra att få veta…

En tanke rörande “reasoning behind”

Det är inget attentat mot det öppna samhället, det är ett terrorkrig mot länder och politiker som lagt sig i andra länders styre.

ingen dum idé att det är så oppenbart……

Blir man slagen så slår man tillbaka . . . och om rättsskipningen inte finns/fungerar tar man saker i egna händer.

Övervakning?

Jakten på terrorister blev startskottet för förändrade lagar när det gäller övervakningens befogenheter.

En sann story från mitt privata liv….

Letade rätt på ett litet köksredskap på nätet……..fanns på Cervera…..inom ett par veckor poppade annonser för detta redskap upp på min facebook…..någon visste och skickade annons till FB fvb till mig…..hiur jag rört mig på nätet är alltså känt för vissa ja dessutom borde väl FB få betalt av någon för de annonser som “dyker upp” och vem betalar?

Precis:

There are no free meals!

i smått som i stort och för min det som köpt dessa köksredskap (köpte två likadana) behövs verkligen annonsen om kvaliten är ens sunkig……

Att läsa Freud eller “tolkaren” m.m.   Alice Miller speciellt de tidiga alstren väcker tankar…..

The Drama of the Gifted Child, (1978)

et. al.

 

 

 

 

Ann-Charlotte Marteus reflekterar över en ohållbar debatt och synar sitt eget ansvar.

Från censor till avfälling

Intressant hur “man” kan ändra uppfattning.

Statement: Hur kritisk eller sann eller verklighetstrogen än en krönika än är så är dagens otroligt dåliga läge något som kräver kritik/förbättring och inte hurrarop från folkmassan….

Själv befann jag mig i ett “ingenmansland” där jag inte hade mycket fakta alls . . . sedan flyttades alla kritiska synpunkter på etablissemanget, politer speciellt osv till kategorin “rasism”.

Då jag fick tid så startade jag att granska fakta osv och har landat i den senaste redovisningen att efter 15 (FEMTON) år har 30% helårsarbeten dvs permanenta arbeten oaktat finansiering (skatter? eller annat?) såväl som omfattning dock får man väl anta att permanenta arbeten har en omfattning på någon dag i veckan och uppåt.

MEN MSM och inte minst SVT har drivit samma agenda,

invandring är berikande

ingen missar författaren? eller hur?

Alltså förstår jag och speciellt om man fått sitt bröd för dagen inom “etablissemanget” och inte den privata sektorn.

Nåvä till vissa saker som borde lyftas och diskuteras från artikeln.

Det andra lägret brännmärkte denna oro som obefogad och ansvarslös – eftersom den kunde ”gynna SD” – eller rent av som förtäckt rasism.

är detta med ”gynna SD” något annat än att “se om sitt eget hus” minns hur mycket spott och spe MP fick för vissa av sina åsikter i början….

Eller “Egen skörd är guld värd MEN grannens missväxt är inte fel heller”

Nu har ju vissa av MP:s åsikter i början blivit verklighet tack vare MP eller åtminstone kommit i “drift” fortare.

Tyvärr har andra saker varit byggt bara på känslor och inte fakta där den absolut största hoax’en är Kärnkraft kontra Vindkraft där stora intressen drivit fram att vi betalar dubbelt för el från vind medan vind ger mer utsläpp av koldioxid och kräver fler dödsfall på kWh HÄPP!

Och N.B. vi har ännu inte sett “från ax till limpa” för vindkraften

Så sluta vifta med SD-flaggan det blir samma EOD som

Reductio ad Hitlerum

dvs en oseriös diskussion . .

SD har inte varit i regeringsställning ej heller i union med något parti utan enbart röstat i riksdagen enligt sedvanlig demokratisk ordning.

Eller rättare sagt SD har inte behandlats med samma lika demokratiska principer som de partier som genomfört tvångssteriliseringar och byggt upp rasbiologiska institutet etc.

Märkligt? Kanske tema för nästa artikel A-C.M?

Tänk om de senaste årens flyktingdebatt hade varit öppnare, mer saklig och någorlunda tillåtande. Så mycket vi hade vunnit.

I stället kan vi nu få betala ett väsentligt pris för att samhällsproblem har ignorerats, målkonflikter sopats under mattan och integrerande reformer försummats.

och är inte detta något som egen skörd grannens missväxt argumentet. (ESGM)

En central uppgift i min kamp mot SD var att motverka en normalisering av partiets retorik

ESGM helt och hållet.

även:

Jag uppfattade detta som en strid mellan ont och gott – aldrig som en krock mellan pragmatism och idealism.

Sanningen kommer mera fram efter en sida SD..

De försökte manövrera ut Sverigedemokraterna från utskotten och uteslöt dem ur kvittningssystemet. Man hörde sägas att de inte ens visade SD-ledamöterna formell artighet i riksdagskorridorerna.

Och varför oroa sig för:

Det här oroade statsvetarstudenten i mig. Jag började frukta att de anständiga partiernas demokratiska reflexer skulle försvagas. Om de beter sig ovärdigt och infantilt mot SD, ökar då inte risken att de börjar agera likadant mot varandra? Jag var rädd för en riksdag i förfall.

ESGM igen…då det blir att man tillämpar, oaktat hur, “Människors lika värde” blir även den mest PK skribent orilig för sitt “bröd för dagen”

Detta måste skrivas om och om igen så att även om den egna påverkan inte är stor så skall man vara medveten om att hur god man än är finns ingen kausalitet från PK utan plötsligen händer det….

Då höjdes samtidigt två tydliga röster inom mig. “Underbart!” förkunnade den ena, ”Sverige gör det moraliskt rätta än en gång!” Den andra sa: “Oj… klarar vi det här?”

Det mest ärliga och uppriktiga hittills i artikeln:

Jag insåg direkt att korridoren fanns – och att jag själv varit med och byggt den. Men vad kunde jag göra åt det nu? Jag hade inte mer kontroll över bygget än någon annan. Jag var i lika hög grad som alla andra korridorens slav.

Jag förstår inte…

Under sommaren blev det till en folkrörelse att sabotera SD:s valmöten och riva ner partiets valaffischer. Det väckte återigen min rädsla för att demokratiska reflexer höll på att försvagas.

varför inte i stället legitimera pöbelvälde det som gjorts i decennier mot SD o ND . . .gentemot alla partier?

Krisen fördjupas

är nästa häftstift att hänga hatten på . . krisen var redan framme etaqblissemanget hade plockat alla reserver osv osv för att mörka….sedan blir spannen full….spela roll om hinken bliev full 2015 eller 2016 eller 2017….politiker i grupp 1 hade redan 2005 bort ta tag i detta…i stället för att montera ner alla reserver för att dölja en felaktig kurs….de kumulativa effekterna bostäder fattas 500.000 boenden binder 1.000miljarder i kapital, skolor, sjukvård osv osv…naturligtvis får bland annat våra pensionärer betala…bra dock att dagens goda kommer att få stå för kalaset inte de som pensionerades 2000-2006…

Den som sätter sig in i frågan, vilket jag verkligen hade möjlighet att göra tack vare min kunniga kollega Patrik Kronqvist, inser att det inte ens finns skuggan av en enkel lösning i sikte.

Bygg !

Stoppa invandringen för det måste varje år framgent byggas mer boenden än vad befolkningsökningen kräver….eller hur?

Risken ter sig i stället överhängande att debatten fortsätter att domineras av personangrepp, skotträdsla och enfald och att samhällsproblem på så sätt kan växa och cementeras alldeles i onödan.

Det tar sig på slutet i artikeln dock är det måhände inte så imponerande att konstatera att:

 • jag var i grupp fyra men nu är jag mellan grupp 2 och 3
 • MEN jag skulle vilja vara och agera i grupp 1
1. Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
2. Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
3. Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .
4. Då upplagesiffrorna rasar . . . . .  och neddragningarna på redaktionerna är legio då blir det fart…….

Kan det finnas en annan förklaring än den goda

Kanske ? ?

Bra krönika och en trolig bild av vad som förevarit . . dock börjar en misstanke gnaga hos mig . . .

Kanske politiker i de sju partierna plus ett par “smala” partier.. dock gillar jag piratpartiet där man tidigt gick bakom de vanligaste flosklerna.

MEN antag: Att våra partier tillika politiker ser en bekväm framtid i den konforma och politiskt korrekta världen….så länge ingen avviker kan detta fortsätta psss under alliaqnstiden….och det gjorde så….

Ja efter senaste valet så fortsatte fortsättningsvis galenskapen trots att de sansade ekonomerna etc. bara skrev BROMSA….

OCH inte ens nu verkar en broms värd namnet kunna användas…

Är det inte alldeles för många som i landet åtnjuter fördelar som de flesta nog tycker är otrevliga men man “köps” av etablissemanget….

Jobbskatteavdraget riktigt omotiverat och odemokratiskt men fortfarande så betalar man för en hel del röster med detta….

Stackars pensionärer som bara trängs undan på samma majoritsstyrda sätt….

OCH sedan drevet mot SD….vad skijer detta förtryck med hur det var i Tyskland på 30-talet….? Inte mycket förutom floskler…”Rasistiskt” parti Jaa jag säger S, C, H osv med sitt rasbiologiska institut….

Kanske dags att fler talar ur skägget i stället för att bida sin tid i mantrat “What´s in it for me”??

 

 

 

 

 

Agenda eller matte

Agenda – matematik?

En fördubbling på bara fem år! Om kungafamiljen ­fortsätter att växa på detta vis kommer den ­bestå av 1,3 miljoner ­prinsar och prinsessor vid nästa sekelskifte!

En fantastisk tanke . . . fördubbling på 5 år….

Naturligtvis är detta ett avsteg från verkligheten . . .

att föda två barn per familj ger enligt flera en till antalet stabil befolkning .

I Sverige föds drygt 100.000 barn årligen medan under 100.000 dör dvs befolkningen ökar naturligt.

Vi behöver inte invandring….eller?

 

 

 

Nog är vi goda…..

UNHCR vill för sin verksamhet, 12 miljoner flyktingar, ha cirka 60 miljarder i år.

Det blir 5,000 per flykting eller nästan $1.5/dag dvs UNHCR kan göra bra saker för dessa medel.

Bara MV initiala kostnader (ej de kumulativa) är mer än dessa 60miljarder.

Att ge 1% av världens flyktingar ett bra(?) liv i Sverige eller ett bra liv i länder/områden som var deras hem och som enligt alla skall bli så igen….

VAD HÅLLER DEN SVENSKA REGERINGEN på med (de senaste 3-4)??