Lite om hur vi värnar vår glesbygd…..

 

ÖP

 

“– Tekniken kommer att bidra till nya långsiktiga jobb. Vågar vi inte tänka för våra framtida generationer så kan vi packa ihop butiken och gå hem redan i dag, säger Göran Bergström.”
Finns mer info?

133 vindkraftverk vardera med årsproduktion 4-8miljoner kWh motsvarar kanske hos slutkund vardera 4-8 miljoner men hos bolaget vardera 2-4miljoner….(hälften skatt)
133miljoner i skatt under driftsperioden är 40.000kr/år i skatt per verk….dvs så gott som inget….(till kommun och landsting)
40årsarbeten kostnad 20miljoner eller 150.000kr/år/verk
Intäkt till bolaget 2-4miljoner varav subvention 1-2miljoner/verk……
Bättre då för oss skattebetalare/konsumenter att skicka dessa 20miljoner årligen i 100år……har jag räknat fel??
Annan beräkning:
Produktion 5miljoner kWh/kraftverk
Arbetskostnad för de 40 årsarbetena 150.000kr/kraftverk eller 3 (TRE) öre/kWh och skatter och subventioner är:
– vindkraft 18.5öre/kWh medan vattenkraften betalar 5.5öre/kWh och kärnkraften 6.9öre/kWh
Utan särbeskattning etc. skulle det finnas pengar till 330 årsarbeten(som vi skattebetalare står för i atället för 40 årsarbeten i dessa kraftverk)……
..i glesbygd…..
…jag häpnar..
…ja bara pengar till något vilket de i glesbygd säkerligen skulle kunna fylla med turism etc. som ger tillskott….dessutom
Nog skulle 330 arbetstillfällen generera tillskott på motsvarande 100-200 arbetstillfällen
Vad får glesbygden att blomstra och vad försvinner våra pengar till….

De skulle för samma (våra) pengar och företagande i glesbygd kunna utan extra kostnad bli 3 arbetstillfällen per vindkraftverk i stället för 0.3 dvs en utväxling på 10 (TIO) gånger på verksamheten……..
Medel omfördelade från all vindkraft i Jämtland skulle skapa 3.000 jobb i länet i stället för 300….dvs de sysselsatta skulle plötsligen öka med mer än 5% dvs hela arbetslösheten i länet och det skulle förmodligen bli pengar över osså….

…hur räknar man från bolagets sida??
eller rättare sagt från kommunens sida…..då man gillar läget och varför ska vi skattebetalare och elkonsumenter betala så mycket mer för vår el….

Eller detta med fiber……

vindkraft  produktion 5miljoner kWh per kraftverk

eller .subvention dryga miljonen/kraftverk blir

1000miljoner årligen i blir 50.000 installationer årligen……

dvs alla nödvändiga installationer på ett år . . . OCH installera bredband skapar jobb initialt i.a.f. plus lite unbderhåll osså…

eller vad kostar det med 1.000 flyktingar? Inte småpengar det heller….

och inte har kommunen råd med 1.000 flyktingar, ja enligt vad tidningqarna skriver iaf…..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s