Agenda eller matte

Agenda – matematik?

En fördubbling på bara fem år! Om kungafamiljen ­fortsätter att växa på detta vis kommer den ­bestå av 1,3 miljoner ­prinsar och prinsessor vid nästa sekelskifte!

En fantastisk tanke . . . fördubbling på 5 år….

Naturligtvis är detta ett avsteg från verkligheten . . .

att föda två barn per familj ger enligt flera en till antalet stabil befolkning .

I Sverige föds drygt 100.000 barn årligen medan under 100.000 dör dvs befolkningen ökar naturligt.

Vi behöver inte invandring….eller?

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s