HOAX

HOAX2

Petter Larsson hänvisar till en rapport från Arbetsförmedlingen för att hävda att Sverige behöver en invandring på 100 000 varje år för att bibehålla försörjningskvoten. Men rapporten handlar inte om invandring, skatter och välfärd utan enbart om arbetsmarknaden.

Äntligen kryper det fram mer och mer av verkligheten

Bra att deHOAX

Den antar att Sverige i framtiden behöver 90 000 nettoinvandrare för att ökningen av utrikesföddas sysselsättning ska överstiga 40 000 per år. Rapporten antar alltså att många nyanlända hamnar utanför förvärvsarbete men utan att ta upp frågan vad det kan kosta.

 

Riksdagens utredningstjänst har 2016 bearbetat SCB:s statistik som visar att för utrikesfödda efter 8 respektive 15 år i Sverige så var bara 25 respektive 34 procent helårsanställda.

OCH deHOAX av deHOAX:

Helårsanställning säger bara att det är en långvarig, tillsvidare typ, anställning statistiken visar fortfarande inte:

 • hel eller deltid, kan vara 3/4 eller 1/2 eller kanske t.o.m. 20%
 • vi vet inte om den långvariga anställningen är skattefinansierad typ bidrag eller om den är behovsstyrd men skattefinansierad t.ex. polis, vårdpersonal osv….
 • när kommer den kurvan vi ser från 2000–2015 att “plana ut” dvs pensioneringar av ålder eller av andra skäl
 • hur mycket bidrar man via skatten?
 • att inte inse en så enkel sak som att inte beräkna bottom line borde diskvalificera

Demografin in a nutshell jämförd andel i respektive grupp:

 1. barn är större andel i den utrikes födda gruppen
 2. arbetsföra är en större andel i gruppen utrikes födda
 3. och då blir naturligtvis andelen äldre inrikes födda större

och denna HOAX  driver den förda invandringen

MEN

 1. om man justerar (a.k.a. förtidspensionerar) de utrikes födda som inte arbetar så blir plötsligen fördelningen i gruppen utrikes födda sådan att såväl barn som äldre är större andelar i den gruppen jämfört med inrikes födda
 2. alltså har gruppen arbetande utrikes födda ett större försörjningsansvar än motsvarande inrikes födda……
 3. och då blir ju den solklara slutsatsen att varje kohort blir en ackumulativ börda….

HUR SVÅRT KAN DET VARA? 

I Norge visar det sig att livslångt kostar det 4miljoner per capita….med sämre siffror rörande helårsarbeten osv. osv. kan man lätt inse att de 4miljonerna är i underkant då det gäller Svenska förhållanden……

Dessutom lite OT men iaf att på olika sätt “effektivisera” offentlig verksamhet typiskt äldrevård, skolor, bostäder osv…..ger ju undanträngningseffekter som inte syns a priori men som givetvis i “det allmänna” är en omfördelning av resurser utan att det ökade kostnaderna/minskade tjänsterna visas….

Visst kan fler flyktingar bli en vinstlott

förvisso men som sagt det krävs att 50% till av de som kommer blir “vinstlotter” och utan att tränga ut någon annan varken inrikes eller utrikes född………

och vi talar i 2000-2015 om flera hundra tusen i dessa “50%”

DREAM ON!

Prata om nyanlända roligare än att prata och ge förslag på de som inte kommit i arbete efter ett decennium den gruppen som är utanför är kanske en halv miljon….vem för deras talan?

Och vem bevakar att inte de som kommit under denna mandatperiod (20månader) typ 200.000 blir undantränga eller tränger undan…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s