Riktigt rolig läsning:

Riktigt rolig läsning:
— Vindkraften ger inga jobb i Sverige
persistent 1500 jobb på 6000kraftverk….16TWh á 25öre/kWh i subvention……som vi konsumenter/skattebetalare står för…..blir 600 000/kraftverk…..MEN bara 1/4 jobbare/kraftverk….vi elkonsumenter står alltså för 3/4 heltidare/kraftverk MEN som hamnar i företagens fickor…..25TWh är energin inte installerat men vi antar att utbyggnaden är en dubbling av installerat dvs från 6GW till 12GW… 6GW@30%blir 16TWh/år subventionen här blir då motsvarande 1 jobbare/kraftverk….12 000 jobb på 3.000kraftverk blir 4jobb/kraftverk……30 års livslängd motsvarar
0,1 jobb/årligen dvs nonsens igen….(16TWh/3000= 5miljoner kWh/kraftverk subvention dryga 1miljon/kraftverk….)
 
Så rubriken stämmer vi konsumenter skulle spara 4miljarder årligen genom att slippa subventionera detta……
— Vindkraftverk avger hälsofarligt infraljud
Ja eftersom man inte mäter infraljudet så är detta en stor risk…och man mäter inte ifall de skulle få konsekvens att upptäcka att infraljud är skadligt…
MEN det som skrivs här är rent nonsens:
“Det påstås ibland att infra- och lågfrekvent buller från vindkraft kan medföra risk för allvarliga hälsoeffekter i form av ”vibroakustisk sjukdom”, ”vindkraftssyndrom” eller skadlig infraljudspåverkan på innerörat. En genomgång av det vetenskapliga underlaget visar att dessa påståenden saknar belägg.”
Tvärtom
 
“Infraljud finns överallt och kommer från bl. a. skogens rörelser, bilar och allt annat som alstrar ljud. Vindkraftverk har ett infraljud som ligger långt under gränsvärdena redan på 200 m avstånd.”
Infraljud dämpas inte som annat ljud, vet man inte det?, och gränsvärden på infraljud källa?
 
“Infraljudnivåerna från moderna vindkraftverk är så låga att de ligger under känseltröskeln, även för människor som är extra känsliga och även i området nära vindkraftverken.”
 
Och nu kommer riktig hoax….känseltröskel…..
 
— Propellrarna bankar örnar, hökar och glador till köttfärs
Ja tyvärr så vet vi inte detta förrän olika örnbon etc. försvunnit….
 
— Vindkraftverk producerar el bara 20 % av tiden
Nä men snälla nån….nyttjandegrad är väl ganska bra . och 2015 var ett bra år då nyttjandegraden blev 32% varför ett refererande till 2010 verkar riktigt fel…dock till vindkraftens fördel…
 
— Varför ska vi bygga dyra vindkraftverk när vi har billig kärnkraft?
 
Oj här kommer ett “skott i foten”
“Ett vindkraftverk i ett normalbra läge i Sverige producerar el till en kostnad på ca 50-60 öre/kWh med 5 % ränta och 20 års avskrivning.”
 
dvs kostnaden är subventionen plus lika mycket till….. HÄPP
 
— Vindkraftverk subventioneras kraftigt av staten
Rätt så att inte staten direkt men vi elkonsumenter betalar 25öre/kWh (eller via skatt på t. ex. kärnkraften i olika skepnader)
staten är ju VI!
 
— Det kommer aldrig att gå att bygga 30 TWh vindkraft i Sverige till 2020
 
Orkar inte kommente surret här MEN agendan kommer ju fram “Elcertifikatsystemet ” dvs om inte vindkraften får subventioner så bär den sig inte……..
Advertisements

2 thoughts on “Riktigt rolig läsning:

 1. Tyvärr förstår jag inte ditt resonemang. Det är säker bra med vindkraftverk. Men varför måste de byggas i vår vildmark och i områden som som vi så väl behöver för vår rekreation i framtiden ? Jag frågar dig bara om du sett några vindkraftverk i de Franska alperna eller ens i de sköna franska medeltidsbyarna och cote de azur ? Kunde vi inte placera vindkraftverken kring våra kärnkraftverk, längs motorvägar och runt industriområden ? Men du kanske inte är intresserad, likt flera av dina gelikar, att vistas i orörd vildmark ? Ge mig ett par bra exempel hur våra myndigheter hanterar detta! Må du en vacker dag förfasas över att aldrig se en orörd horisont eller ens kunna se en mörk himmel med stjärnor i ditt vanvettiga fantasiland som du så håller så kärt med 10 000 tals vanvettigt snurrande och snurrande vindkraftverk. Må den svaga vinden och stillheten råda !

  Like

  1. Effektbalans, 24GW max, och energibalans, 140TWh/år, exempel:
   16GW hydro installerat energi70TWh/år
   8GW nuclear energi 70TWh/år…..
   Effekt 0–24GW, energi 140TWh == OK
   Windkraft långsiktigt kostar som nuclear per kWh….
   Byt 8GW nuclear till wind
   16GW hydro installerat energi70TWh/år
   24GW wind installerat . . energi 70TWh/år
   Energi 140TWh/år == OK
   Effektbalans 16GW om det inte blåser..dvs effektbrist på 8GW
   Åtgärd installera reservkraft 8GW…
   då har vi effektbalans också…
   MEN kostnad för 8GW är samma minst kostnad som för nuclear eller wind 24GW installerat….
   dvs kostnad för wind är dels dubbla kostnaden för wind plus kostnaden rör reservkraften….
   Do the math leave the myth!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s