Tio förslag för att rädda pensionerna….

OJOJOJ

 

Foto: DNHöj pensionsåldern. För att en höjning av pensionsåldern inte ska komma som en dålig överraskning för de som står närmast på tur bör införandet ske stegvist, i takt med livslängdsutvecklingen. Som det ser ut i dag är det långt ifrån alla yrkeskategorier som klarar av en högre pensionsålder. Därför krävs kompletterande insatser för omställningar mitt i arbetslivet, samt åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, vilket gör en höjning av pensionsåldern möjlig.

Sak samma som att sänka pensionerna…

Foto: Återställ ålderspensionsavgiften.Avgiftens ursprungliga nivå var 18,5 procent, men är i dag 17,21 procent av skattemässiga skäl. Det skulle höja pensionen med 1 400 kronor i månaden för en genomsnittlöntagare. Genom att kvitta ålderspensionsavgiften mot en sänkning av allmän löneavgift höjs inte lönekostnaden för arbetsgivarna.

Mer inbetalningar

Foto: Gör premiepensionssystemet enklare och tryggare. Minska antal fonder, samtidigt som traditionell pensionsförsäkring införs som valbart alternativ.

Finns det inte horder av pensionsexperter som hjälper till med detta eller gör dom inte jobbet?

Foto: Anpassa socialförsäkringarna till de nya åldersgränserna för pension. Samtidigt behövs en åldersfaktor i sjukersättningssystemet för att förhindra förtida pensionering hos äldre som av medicinska skäl inte kan arbeta fram till den förväntade pensionsåldern.

Tjänstepensionssystemen står inför stora utmaningar när den allmänna pensionen faller. Vi har därför tagit fram tre reformförslag för dessa system:

Att spela svarte petter inom myndigheterna är väl om något ineffektivt?

Att sedan Folksam vill delta, igen, är vä inte oväntat…

Foto: Mer pension för lönen. Den framtida värdetillväxten på pensionskapitalet utvecklas försiktigt samtidigt som livslängden förväntas öka allt snabbare. Vi efterlyser därför en uppgradering av systemens avgiftsnivåer, det behövs helt enkelt mer pengar in på tjänstepensionskontona. Detta dämpar dessutom effekterna av deltidsarbete och arbetslöshet.

Mer pengar in är ena delen andra delen är mindre pengar ut men tyvärr så dräneras pensionskapitalet både från “vänster” OCH “höger”

Foto: Stoppa läckaget som sänker tjänstepensionen. Dels genom att förlänga den kortaste uttagsperioden från 5 till 10 år och för att i nästa steg endast tillåta livsvarigt uttag – dels genom att återbetalningsskyddet i tjänstepensionen endast kan väljas i samband med pensionering.

Mindre uttag…..

Foto: Inför en Stor Tjänstegruppliv. För att möta dagens behov av efterlevandeskydd vill vi istället se en rejäl höjning av tjänstegrupplivförsäkringen till minst 1 miljon kronor.

I en framtid där allt fler på arbetsmarknaden saknar tjänstepension, särskilt där arbetsmarknaden är som starkast, samtidigt som pensionerna faller borde signalen från statsmakten vara att privat pensionsförsäkring ska främjas. Men så sker inte. Istället har avdragsrätten för privat pensionsförsäkring slopats och ytterligare beskattning av försäkring och sparande utreds av regeringen. Vi vill pröva en annan väg som kan skapas med följande tre förslag:

Ja staten vill att skatterna skall ökas . . undrar varför?

Foto: Halvera kapitalskatten på privata pensionsförsäkringar som har 63 år som tidigast uttagsålder och en utbetalningsperiod på minst 10 år.

Behåll pengarna längre hos de som “förvaltar” undrar “reasoning behind” . ja mer än ett egenintresse då?

Foto: Öppna också upp förindividuella insättningar till premie- och/eller tjänstepensionen som kompenseras med skattereduktion.

Lite av skatterna överförs till pensioner för de som “har råd”

Foto: Slopa reavinstskatten för personer över 65 år. Det skulle möjliggöra för pensionärer att frigöra sina tillgångar som är bundna i bostaden. Kravet bör dock vara att bostadsvinsten används till ett trygghets- eller seniorboende eller köpa en livränteförsäkring som utbetalas under en längre tid, helst livsvarigt. Livräntan bör givetvis vara fri från inkomstskatt under utbetalningstiden, vilket kan motivera en beloppsbegränsning för hur stor del av försäljningsvinsten som kan intecknas i försäkringen.

Det är vår förhoppning att vår vitbok kan inspirera riksdagens partier, fackföreningar och arbetsgivarna till en utvecklig av pensionssystemet.

Slopa skatter bra….

MEN vad är resten . . binda kapitalet på annat ställe…..varför inte belåna den fasta egendomen spendera eller köpa aktier?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s