Som man bäddar får man ligga…..

Jaa hur har det kunnat bli på detta sätt?

 

Köpkraften i olika länder ihop med en “globalisering” eller i alla fall en EU-isering….

Löneskillnaden mellan piloter och läkare . . kanske borde belysas mer . . för inte svälter

  • stafettläkare precis snarare tvärtom (systemet)
    • de som är flexibla för ofta högre löner
  • och man jämför piloter med läkares utbildningstid….
  • sedan kommer ingenjörer in på ett annat bananskal
    • naturligtvis har ingenjörer väldigt nivellerade löner oaktat studietid….

Studietid: Ingenjörer gymnasium respektive master har en bruttoskillnad på livslön som inte är så stor….brutto intjänat är vid 50+ ålder….

Finns mycket mer men felet är i systemet….argumentationen bland flok jämför som om vi var ett homogent land….men tyvärr så skattar vi mycket och får väldigt lite för skatten….jämförelse av pensionerna etc. etc…..

DI borde se över hela systemet och inte gå den populistiska vägen…..

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s