Riskanalyser

Rörande risker och speciellt händelser med låg risk och hög påverkan om/då det händer.

Tage Danielsson Talarforum

Empiri/fakta är att empiri efter mer än 50 års kärnkraft är att döda per kWh är lägre för kärnkraft än för vattenkraft såväl som vindkraft, dessutom finns ännu inte empiri i någon nämnvärd omfattning över hela vindkraftverkens livscykel.

Vad som är uppenbart är dock:

  1. Alla, eller de flesta, kalkyler rörande vindkraft innehåller
    • dels ett nyttjande som ännu, i Sverige inte uppnåtts på årsbasis
    • dels en avsaknad av kostnaden för reservkraft/ersättning då det inte blåser man antar det finns något redan i Sverige tror man att vatten inte har någon begränsning, vilket den har, och i Tyskland så använder man fossila bränslen, främst kol.
  2. Trots detta så anser man att vindkraften är en bra ersättare för kärnkraft….

Nu över till det som handlar om helt andra saker då, ja förutom detta med risk, riskavvägning, fakta, faktaresistens samt agenda.

Snapphanen, Julia Caesar

Något har hänt på Gotland de är alla överens om.

Rörande vad som hänt är det stora dragen ganska klara . .

  1. Någon har befunnit sig på fel ställe
  2. I “fel sällskap”
  3. Vid fel tidpunkt
  4. I ett tillstånd som av olika skäl är väldigt utsatt

Kort så är det så att om oönskade saker händer så måste man agera

Att vara PK och inte se elefanten är oklokt

Lika oklokt är att inte ta till sig de risker som finns i olika ageranden och agera därefter….

En korrekt bild av verkligheten, utan speciella agendor, undviker mycket elände

MEN har man ingen större strävan att göra en karta över den terräng som man är i blir navigering synnerligen svår för att komma fram……..till rätt ställe…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s