Kommentar till Jens Ganman

Jens Ganman

Från Jens Ganman etc.

“Jag har ägnat en stor del av det sista året åt att fundera på varför det blivit så här och hur man kan bemöta det i rollen som journalist. Jag har samlat på mig massor av material från asylsökande, statsvetare, poliser, läkare, socialarbetare, gränskontrollanter, SFI-lärare, HVB-anställda, stora och små företagare och journalistkollegor. Vittnesmål som går att använda som förklaringsmodell.”

Vad tycks om:
Minska detaljrikedomen för att öka förståelsen…..
Vad är agendan reasoning behind?

Varje person, händelse, myndighet osv agerar inte ad hoc eller bara “i/ur luften” utan naturligtvis finns något bakom de flesta beslut ageranden…..

Ett aktuellt exempel BRÅ utredning dvs tolkning/beskrivning av statistik . .
varför inte låta statistiken vara öppen och användas?
Varför inte?
Bra frågor både och….. svaren blir naturligtvis på temat “det drabbar någon” näe eftersom statistik inte är personlig registrering ja är . . vilket myndigheter villigt och gärna och ofta ägnar sig åt i “smyg”….

MEN vi levde i en värld där lilla Sverige var och är i mångas ögon ett nav….fakta eller fiction?
T.ex. ett land dit människor från 200+ mil bort flydde för att undvika hot och terror…..
nä men hallå . . . ofta (alltid) har man då passerat ett antal länder som inte heller bjuder på “hot och terror”
Dock år (eller var) antalet av de som anlände frukten av saker som vi inte kunde påverka….
sedan plötsligen kunde vi påverka detta . . märkligt “reasoning behind” ?? Vädret? Längtan till snön? Eller helt enkelt “Gratis är gott”?
Nåja backa då . . den som lovar “fria luncher m.m.” har naturligtvis ett uppsåt . i första uppenbara tolkningen är/var det så att en fringis inte kostade arbetsgivaren lika mycket… ge en dator till en anställd kostar typ 20% jmf. med att avlöna för att den anställd sedan köper själv….. gillas naturligtvis av båda parter och de enda som gnäller är vi andra som inte åtnjuter denna skattebefrielse . . “Lön skall beskattas hårt!”
pss borde det finnas en agenda bakom att vi hade väldigt öppna gränser… ja vilka berikas av detta förutom de som åker 200+ mil hit?
De som åkt långt borde ha en bidragsnivå som de 250 000 pensionärerna som har det “värst” varför inte? Det motsvarar ett par års invandring…
Jo naturligtvis de som har sitt bröd för dagen tack vare detta…..
färre asylansökningar och TUT i.st.f. PUT har fördubblat antalet beviljade ansökningar . . .
Även om det inte “poppar fram” så mycket så läste jag några nyheter där personal på MV såväl som på asylboenden var rädda för att bli av med jobbet SIC!
Visst är asylsökande, flyktingar, anhöriga osv potentiella kandidater för att rösta….partier driver detta naturligtvis….
Att ha ett läge där inga söker asyl är väl det bästa? Krig och elände säger någon? Jaa vem krigar? Inte svenskar väl? Vi har inte krigat sedan hundratals år, eller hur?

Någon som kritiskt granskar och försöker hitta reasoning behind?

OCH att invandringen till Sverige skulle förbättra demografin verkar inte stämma speciellt inte eftersom de i arbetsför ålder blir så få mhtt den dåliga sysselsättningen . . och subventionerade saker gör ju att marknader förstörs…..t.ex. arbetsmarknad…..

Varför skulle Norge, Danmark och Finland har mer fel än Sverige och Tyskland….?

Från 2006 har vi tagit emot och beviljat xUT för en miljon . .
Siffror säger att andelen, av de i arbetsför ålder, i helårsarbete, dock deltid såväl som subventionerat, är efter 8 år 34% och efter 15 år är cirka 50% dvs hälften kommer i arbete…

Och invandring under de senaste 10 åren har inte förändrat a.k.a. förbättrat demografin också sedan de 50%–en…. utvandringen till Amerika berodde på fattigdom

ja ska vi kompensera invandring som skapar fattigdom et. al.
med utvandring för att lösa problemen?

Eller ska vi reversera och göra rätt sedan?

Nu jublar Morgan Johansson, MSM, för att man gett medel till 2 500 personer som återvänt. Från min FB:

“Den som fått avslag på sin asylansökan eller självmant drar tillbaka sin ansökan har rätt att ansöka om ekonomiskt bidrag för att återvända till sitt hemland.”
N.B. asylsökande dvs en del av dessa borde vara de som ej får uppehållstillstånd dvs minst hälften.
Kanske mer då det inte verkar troligt att få xUT.
“2014 och 2015 beviljades 215 personer bidrag per år.
Förra året var antalet 2 521 – alltså mer än tio gånger så många.”
“Pengarna betalas ut när den som söker anlänt hemlandet.
Vuxna får 30 000 kronor, barn 15 000 kronor.
En familj kan max få 75 000 kronor.”
“Många tar tillbaka sin ansökan”
antar asylansökan där det då rör sig om 1% . många????
“Totalt betalades det förra året ut återetableringsbidrag för 32 miljoner kronor mellan 1 januari och 1 december.”
“En förklaring till ökningen är att fler väljer att återta sin asylansökan.”
Är inte det nödvändigt för att erhålla detta bidrag???
The math….32 miljoner är .. 1 000 vuxna eller 2 000 barn eller
400 familjer . . måste vara “mängdrabatten” som gör att det blir 2 521.
“– Orsaker vi får höra är att man tycker att handläggningstiderna är för långa, eller att livet inte blivit som man förväntat sig i Sverige, säger Michelle Sejersen Bornestad, presskommunikatör på Migrationsverket.”
OKE är det troligt att det finns ömmande asylskäl då?