Bra lägesbeskrivning

Chris Forsne, Ledarsidorna

 

Spot on. Kumulativa effekter styr. Politiker, debattörer et. al. har generellt sett svårt att se hela bilden från ax till limpa. Följ bara regeringars information . . talar man ens om sin mandatperiod eller resten av den? Nope ! Ett år i taget max dock t.ex. MV uppdaterar sina krav(=önskanden/eskanden eller påbud) flera gånger årligen . . sedan att man tydligen kan peka med hela (a.k.a. ena) handen medan den andra pekar åt andra hållet . . N.B. antal UT 2016 har kommit till ännu ett “All time high” och vår statsminister säger att det blir bra “på sikt” MEN då vår statsminister tänker ett per år framåt medan de åtaganden som UT innebär, åtminstone än så länge, livslång försörjning av mer än hälften . . blir slutsatsen att vår statsminister inte vet vad han talar om alternativt inte vill tala om . . . hur ska vi kunna ha förtroende, tillit till ett etablissemang en elit som så grundligt så länge struntat i att lyssna på t.ex. Ledarsidorna et. al. som sedan decennier sett framtiden och blivit riktigt illa mötta….

 

OM vår regering överlever ens mandatperioden ut vore det en sannolikhet jämförbar med att vinna iaf en ny lottsedal på triss….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s