En riktning räcker inte då inte startpunkt står still plus att det berör, innehåller, människor och människors agerande….

Från ledarsidorna

 

” Samtliga påståenden är felaktiga, för att inte säga direkt lögnaktiga.”
 
Say no more FR, SL et. al….
 
“Sverige är ett samhälle med stora klyftor mellan olika befolkningsgrupper, framförallt mellan etniska svenskar och invandrare med utomeuropeisk bakgrund. “
 
300 000+ pensionärer då . . nja kanske ett övergående problem?
 
“Han föreslår bland annat bättre entreprenörsklimat, att ersätta subsidierade åtgärder med jobb i välfärden, sänkt skatt för låginkomsttagare och fler medelenkla arbeten. Vidare föreslår han obligatorisk SFI och vuxenutbildning, upprustning av miljonprogrammen, ökad studietakt i grundskolan med mera. “
 
 
Detta är att ange en riktning inte en lösning med mått och målvärde . . .samt att startpunkten/grundbulten flyttas hela tiden . . .
 
Min gissning några generationer innan detta kommit ikapp . . om ens då . . men 5-årsplaner fungerade inte . . varför skulle 50-års planer fungera?