Demografi IV

Demografin 2005 och 2015 rörande inrikes födda jmf med utrikes födda + inrikes födda med 1 eller 2 utrikes född/födda förälder/föräldrar.

Data från SCB bearbetat UPA.

“Personer som får uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader blir folkbokförda.”  Vilket är det som redovisas nedan.

if_ifb_jmf_1eller2uff_ufb_pic004

Kommentar: Ja uppenbar. De 56% i arbetsför ålder blir knappt 30% mhttden låga sysselsättningen OCH N.B. andelen unga/barn är ganska lika jmf. med de båda grupperna….

Slutsats.30 års invandring för att förbättra demografin har inte gett något resultat och mhtt den låga sysselsättningen är det persistent en stor förlust för alla parter….

OCH BTW med en ökning av pensionsåldern med 4 månader årligen skulle fixa demografin utan invandring….

Ökningen bland äldre, 65+, är 30 000 årligen.                                                                                          gruppen just 65 år (kohorten) är 100 000

… och att det föds 20 000 fler barn årligen skulle göra att pensionsålderna bara behövde höjas med 2 månader per år…

 

.. . .

Demografi III

Demografin 2005 och 2015 rörande inrikes födda jmf med inrikes födda med en inrikes född förälder.

Data från SCB bearbetat UPA.

“Personer som får uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader blir folkbokförda.”  Vilket är det som redovisas nedan.

 

if_ifb_jmf_1_uf_ifb_pic003

 

 

Kommentar: Många små barn mhtt låg sysselsättning hamnar de äldre i typ 34% i.st.f. 6% dock har de tio åren gett förändring….

 

Demografi II

Demografin 2005 och 2015 rörande inrikes födda med inrikes födda föräldrar och inrikes födda med utrikes födda föräldrar..

Data från SCB bearbetat UPA. N.B

“Personer som får uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader blir folkbokförda.”  Vilket är det som redovisas nedan.

if_ifb_jmf_uf_ifb_pic002_2

 

Kommentar: Många små barn och otroligt liten andel äldre….

med den låga sysselsättningen blir de 32%-en de facto ungefär bara hälften persistent dvs de 1% äldre blir typ knappt 20% äldre…. länge innan detta bär sig två generationer typ…

Annan ålderssammansättning

dvs i principo skall 10-20% försörja hela kohorten länge men det har fötts många barn…

if_ifb_jmf_uf_ifb_pic002_3

 

 

if_ifb_jmf_uf_ifb_pic002_1

 

 

 

 

Demografi I

com

Data från SCB bearbetat UPA.

“Personer som får uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader blir folkbokförda.”  Vilket är det som redovisas nedan.

if_ifb_jmf_uf_ufb_pic001

 

Kommentar: Få små barn och ganska stor andel äldre….

med den låga sysselsättningen blir de 67%-en de facto ungefär bara hälften persistent dvs de 15% äldre blir typ 50% äldre…. S.I.C.!

Vem vill inte regera?

 

EJ SD, EJ V men annars helt OK.

“Vi behöver sänka skatterna på arbete och företagande.”
inte pensioner?
“Klarar vi inte att sänka det totala skattetrycket bör en ökad del av skattebördan läggas på beskattning av konsumtion, egendom och miljöpåverkande verksamhet.”
Ja skatter krävs/tas ut där det finns pengar att hämta…. för ärligt varför skulle vi beskatta den miljöpåverkan som är “bra” eller den som är “fake bad”?
” Vi behöver reformera bostadspolitiken. Det handlar inte bara om byggande, utan minst lika mycket om att öka rörligheten på bostadsmarknaden och utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre. “
Ja det hänger ju ihop antingen bygger man nytt och då får den som bor betala beskattar man (a.k.a. ökar boendekostnaderna för same-same) kan beskattning vara tydligare….
“Utbildning är viktigt men räcker inte, givet den låga utbildningsnivån hos många nyanlända. “
Finns många länder där det finns sådana jobb också . . .
“Sverigedemokraterna har en obehaglig retorik och ett synnerligen solkigt förflutet.”
Så bra att inga andra partier i riksdagen har “ett synnerligen solkigt förflutet.”
 
OCH hur är det mer din mor?

En i grupp 1 ger sin bild .

Originalet

Jag är så jävla trött. Det jag kommer att skriva här nedan, är inte politiskt korrekt. Men det skiter jag i. Det jag kommer att torgföra till er alla skattebetalare är förbjudet att torgföra för oss statligt anställda. Det renderar i utebliven karriär och utebliven individuell lön. Även fast det är sant. Jag skiter i allt detta, ska snart ändå gå i pension efter 47 år i denna verksamhet. Jag kommer nu och varje vecka framgent att redogöra i detalj för vad som sysselsätter Mig som utredare/förundersökningsledare på grova brottsroteln polisen i Örebro. Det kommer inte att harmoniera med BRÅ: s uppfattning eller andra vänstervridna kriminologers uppfattning i den allmänna debatten.
Våra pensionärer går på knäna, skolan är ett enda kaos, sjukvården är ett inferno, polisen har totalhavererat etc etc. Alla vet varför men ingen törs eller vill torgföra anledningen, p g a att Sverige alltid levt på myten om det präktiga ultimata samhället som har osinnliga resurser för att vara i framkant när det gäller att vara det enda politiskt korrekta alternativet i en dysfunktionell värld som slår knut på sig själv, genom destruktivt beteende i olika religioners namn.

Nu kör vi; Detta har jag hanterat Måndag- fredag denna vecka: Våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt, utpressning, utpressning, övergrepp i rättssak, olaga hot, våld mot polis, hot mot polis, narkotikabrott, grovt narkotika brott, mordförsök, våldtäkt igen, utpressning igen och misshandel.

Misstänkta gärningsmän; Ali Mohamad, Mahmod , Mohammed, Mohammed Ali, igen , igen , igen Christoffer…va är det sant. Ja ett svenskt namn smög sig in i utkanten av ett narkotikabrott, Mohammed, Mahmod Ali, igen och igen.

Länder som representerar veckans alla brott: Irak , Irak, Turkiet , Syrien, Afganistan, Somalia, Somalia, Syrien igen, Somalia, okänt land, okänt land, Sverige. Hälften av de misstänkta kan vi inte veta säkert eftersom de inte har några giltiga papper. Vilket i sig oftast innebär att de ljuger om nationalitet och identitet.

Nu pratar vi bara Örebro kommun. Och dessa brott upptar vår utredningsförmåga till 100%.

Så här ser det ut och har sett ut de senaste 10-15 åren.
Återkommer nästa fredag med en redogörelse för den gångna veckan

 

Ju förr desto bättre åt alla!

Ju förr desto bättre åt alla

Ju förr desto bättre….
What´s in it for me
PK
Insikt och förståelse. . .
 
Kunskap, insikt, förståelse osv så lätt att bära då man har den
. . så svårt att skaffa/skapa den
och ännu svårare att använda/tillämpa något man inte har . . .
 
MEN visst