Demografi I

com

Data från SCB bearbetat UPA.

“Personer som får uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader blir folkbokförda.”  Vilket är det som redovisas nedan.

if_ifb_jmf_uf_ufb_pic001

 

Kommentar: Få små barn och ganska stor andel äldre….

med den låga sysselsättningen blir de 67%-en de facto ungefär bara hälften persistent dvs de 15% äldre blir typ 50% äldre…. S.I.C.!

4 thoughts on “Demografi I

  1. Pingback: Kvartal – bjornwiklund

  2. Pingback: GP – bjornwiklund

  3. Pingback: Sanning och konsekvens – bjornwiklund

  4. Pingback: Befolkningspyramiden tips 4 – bjornwiklund

Comments are closed.