Demografi II

Demografin 2005 och 2015 rörande inrikes födda med inrikes födda föräldrar och inrikes födda med utrikes födda föräldrar..

Data från SCB bearbetat UPA. N.B

“Personer som får uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader blir folkbokförda.”  Vilket är det som redovisas nedan.

if_ifb_jmf_uf_ifb_pic002_2

 

Kommentar: Många små barn och otroligt liten andel äldre….

med den låga sysselsättningen blir de 32%-en de facto ungefär bara hälften persistent dvs de 1% äldre blir typ knappt 20% äldre…. länge innan detta bär sig två generationer typ…

Annan ålderssammansättning

dvs i principo skall 10-20% försörja hela kohorten länge men det har fötts många barn…

if_ifb_jmf_uf_ifb_pic002_3

 

 

if_ifb_jmf_uf_ifb_pic002_1

 

 

 

 

One thought on “Demografi II

  1. Pingback: Kvartal – bjornwiklund

Comments are closed.