Demografi III

Demografin 2005 och 2015 rörande inrikes födda jmf med inrikes födda med en inrikes född förälder.

Data från SCB bearbetat UPA.

“Personer som får uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader blir folkbokförda.”  Vilket är det som redovisas nedan.

 

if_ifb_jmf_1_uf_ifb_pic003

 

 

Kommentar: Många små barn mhtt låg sysselsättning hamnar de äldre i typ 34% i.st.f. 6% dock har de tio åren gett förändring….

 

One thought on “Demografi III

  1. Pingback: Kvartal – bjornwiklund

Comments are closed.