Demografi IV

Demografin 2005 och 2015 rörande inrikes födda jmf med utrikes födda + inrikes födda med 1 eller 2 utrikes född/födda förälder/föräldrar.

Data från SCB bearbetat UPA.

“Personer som får uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader blir folkbokförda.”  Vilket är det som redovisas nedan.

if_ifb_jmf_1eller2uff_ufb_pic004

Kommentar: Ja uppenbar. De 56% i arbetsför ålder blir knappt 30% mhttden låga sysselsättningen OCH N.B. andelen unga/barn är ganska lika jmf. med de båda grupperna….

Slutsats.30 års invandring för att förbättra demografin har inte gett något resultat och mhtt den låga sysselsättningen är det persistent en stor förlust för alla parter….

OCH BTW med en ökning av pensionsåldern med 4 månader årligen skulle fixa demografin utan invandring….

Ökningen bland äldre, 65+, är 30 000 årligen.                                                                                          gruppen just 65 år (kohorten) är 100 000

… och att det föds 20 000 fler barn årligen skulle göra att pensionsålderna bara behövde höjas med 2 månader per år…

 

.. . .

2 thoughts on “Demografi IV

  1. Pingback: Kvartal – bjornwiklund

  2. Pingback: Befolkningspyramiden tips 4 – bjornwiklund

Comments are closed.