Utmaning

 

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning är en utmaning….

En av de naturlagar som finns är att människor åldras har alltid hänt och kommer att hända framgent också…… tills vi kommer till vägs ände.

Det föds cirka 80 000 bran i Sverige årligen . . med inrikes födda föräldrar

det finns just nu cirka 1.7 miljoner pensionärer (a.k.a. 65+och inrikes födda med inrikes födda föräldrar ) i landet…för 10 år sedan var antalet 1.3 miljoner dvs en ökning med         30 000 årligen

Ekvationen över de 35 åren blir typ start nvi 1.7 miljoner i åldern 65 och för varje år minskar antalet med 50 000 årligen….(linjärt)

empiri visar att antalet äldre (65+ i samma grupp) ökar med typ 30 000 årligen

(man lever längre)

För att inte få fler pensionärer i gruppen borde då åldern 65 ökas med 30 000/1 700 000 eller ett kvartal/år…. eller ett år på 4 år….

Samtidigt borde stöd till barnfamiljer ökas kraftigt vid fler barn i denna grupp . . .

kanske typ 20 000 fler vilket är fullt möjligt med stegen 1 barnbidrag, 1+1 +1=3, 3+3=6 osv . . . dvs dagens invandring  behöva inte och gårdagens har skapat en gigantisk skuld som behöver rättas till på billigaste möjliga sätt…
OCH mhtt den låga sysselsättningen i grupper där utfikes födda eller de med minst en utrikes förälder ingår blir tyvärr andelen de facto äldre (s.k. 65+) groteskt hög . . .

3 miljoner ganska så nycket i onödan . . ökad eller bibehållen invandring fungerar inte

Det behövs utvandring av de som i första hand får jobb/sysselsättning där men inte här en win–win situation för alla….

och är det inte win–win så blir det så genom svensk politik se bara hur pensionärer hamnar i “klistret”