Kvartal

Kvartal

Låga skatteintäkter gör nettoeffekten negativ

Vad är orsaker till detta?

  1. Låga löner
  2. Låg andel i “riktiga jobb”
  3. 1 + 2

Hur svårt kan det vara?

Ja och dessutom de senaste 10 åren ser demografin inte vacker ut på sikt

  • alldes för liten andel barn

i vilket fall MEN med hänsyn tagit till 2 (35% mot önskade 50% av gruppen) är i riktiga arbeten blir det inte ens ett GSG elle PIB scenario…. utan effekten av 1+2+3 inträffar direkt och blir alltså persistent vilket artikeln också belyser negativ är ett minus oaktat det goda syften…..

 

Demografi I

finns också mer men blir samma lika dystra slutsats….

70 000 per capita/år

eller 4 miljoner livslångt (Norge)

eller 8 miljoner livslångt AM, Tyskland (2016 uppskattning)

Demografi II

Demografi III

Demografi IV