Varför?

Vad ett verk en bok uttrycker är ju, eller borde vara, lätt att bemöta och “hissa eller dissa”.
En bok är ett färdigt alster, en sittande fågel, som man kan och får studera, läsa och formulera synpunkter kring.

Så hur svårt kan det vara att sätta sig ned, läsa boken, grundligt, och sedan bedöma bokens kvalité, relevans osv?

Speciellt borde kritik som renderar att ett alster som kunder/skattebetalare vill att ett bibliotek skall ta in vara av typen att ingen efterfrågat boken.

Härda ut, kära läsare, detta verka bli längre än jag trodde från början.

“Ekerö biblioteks verksamhet utgår från Ekerö kommuns biblioteksplan, bibliotekslagen samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Vårt yttersta syfte är att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekets samlingar ska utmärkas av mångsidighet och mångfald. Målsättningen är att inte köpa in böcker som stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna.”

Många sidor att läsa igenom och tolka för att komma till slutsatsen att denna bok inte “passar”.
Tittade på just
“.. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter..”
8 sidor med artiklar citerar

Article 30 :
“Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.”

dels mycket att tillämpa

dels att även bibliotekets agerande rimligtvis faller under bedömning/granskning med de 30 artiklarna tagit i beaktande.
N.B. borde alltså vara väldigt lätt att dels referera till någon specifik, eller några specifika artiklar dels att referera till de ställen i boken “MASSUTMANING” där det finns avvikelser från någon av UN´s artiklar.

I bibliotekslagen verkar det finnas mycket av kamerala bestämmelser och ganska lite av en granskning av innehåll i böckerna.
Biblioteksplanen har jag inte tagit detaljerad del av men den verkar ganska väl följa lagen.
Alltså lagen och planen styr de mer praktiska sakerna osv i bibliotekets verksamhet vilket generellt är en öppenhet och tillgänglighet även för böcker som inte har ett så stort allmänintresse men som ett antal efterfrågar.

Alltså borde detta med att inte ta in denna bok vara helt grundat på bokens innehåll grundat på en eller flera UN´s 30 artiklar . .

Intressant vore då att mer specifikt peka på vad i boken som avviker från dessa.
Min tolkning är att boken varken stöder rasism, uttrycker könsfördomar eller manar till förföljelse.

Alltså landar kritiken i att boken
“på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna. ”

Så lätt att välja vilken/vilka av de 30 artiklarna som inte respekteras?

Att ha flera hundra referenser, 499?, är ett stort material som tar även för en mycket van läsare många timmar/dagar/veckor att sätta sig in i och förstå förutom att hålla i minnet.
Dessutom är, även om jag inte ens har titeln på alla i minnet, många av de refererade alstren vetenskapliga publikationer etc. som alla finns i offentlighetens ljus alltså för alla fakta etc. i dessa referenser ansvarar respektiva organisation, tidning, vetenskapsman, författare . . och att referera till offentligt material från MSM, Statlig verksamhet SCB etc. är ju helt rätt och eventuell kritik skall landa på alstrens författare/ansvariga och inte på budbäraren.

Intressant att få ta del av vad detta beslut grundar sig på mer specifikt….

Jag har ett stalltips men min kritik mot detta kommer att bli att det inte finns i det som bibliotekets beslut grundas på…

Tino Sanandaji

Veckans mest kusliga mail från en läsare som försökte beställa Massutmaning från Ekerö bibliotek, i enlighet med bibliotekslagen:

“Ekerö biblioteks verksamhet utgår från Ekerö kommuns biblioteksplan, bibliotekslagen samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Vårt yttersta syfte är att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekets samlingar ska utmärkas av mångsidighet och mångfald. Målsättningen är att inte köpa in böcker som stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna.

För att avgöra huruvida vi anser ett verk lämpligt att köpa in tittar vi på recensioner, samt i vilka sammanhang de förekommer, uppmärksammar diskussioner som förs om verket och vi tittar även på förlaget och dess tidigare produktion. Vad gäller Tino Sanandajis Massutmaning är den utgiven på eget förlag och är den enda boken i Kuhzad förlags katalog. Att boken helt och fullt ligger under författarens kontroll är i detta fall något komprometterande. Det finns inga synliga faktagranskare inblandade, vilket är fallet vid alla seriösa förlag. Eftersom vi själva inte är kapabla att avgöra verkets relevans avstår vi hellre från att köpa in”
.

Massutmaning har faktagranskats av tre toppekonomer, och de flesta kapitel av fler. Ingen har ännu påvisat några faktafel, och boken har fått positiva omnämnanden på SVD, GP, Expressen, Dagens Samhälle, Ekonomistas, Dagens Næringsliv med fler. Ekerös bibliotekarie försöker vilseleda med trams om förlag, som om alla marxistförlag Ekerö bibliotek tar in böcker från är externt faktagranskade. Ca femtio svenska bibliotek har redan tagit in min bok, inklusive flera universitetsbibliotek. 111 personer står på kö i Göteborgs stadsbibliotek för ett exemplar av boken.

Biblioteksföreningen skriver: ”Folkbibliotekets samlingar och tjänster ska inte vara föremål för någon forma av ideologisk, politisk eller religiös censur”

Kommunala bibliotek är inte en lekstuga för kulturvänsterns censur, och det är ingen slump att bibliotekarien i fråga tipsar besökare om kommunistliteratur. Det är på gränsen till förtal att hävda att regler mot ”rasism” motiverar utestängning av min bok. Ekerö bibliotek är skyldig mig en ursäkt.