ORD och inga visor

Spectator

 

“Until fairly recently, Sweden was admired for its progressive social policies. Today, one in seven voters supports the Sweden Democrats, a populist party until recently reviled in polite Swedish society.”

Där kom den ja…..

 

“The problems relating to immigration have been building up for years, but the country’s left and right were united in maintaining employment regulations and rent controls that kept immigrants unemployed in ghetto-like suburbs. As a result, we lost valuable time. Three years ago, there were riots in socially deprived areas of Stockholm, and it’s only got worse since then. “

Osså denna naturligtvis skall “vanligt folk” avstå för etablissemangets misstag…

Förmodligen hade en radikal minskning av volymerna gjort alla dessa klämkäcka råd “von oben” obsolete…

OCH MSM´s damage control fortsättter
“Such horrific stories raise the fear that the authorities have lost control. This is reflected in the extraordinary rise of the Sweden Democrats. There have also been a spate of attacks on refugee centres, some of which have been burnt down. For many, this seems like history repeating itself — similar attacks occurred in the 1990s, after a rapid influx of Balkan refugees. Such acts cast a dark shadow over our reputation for tolerance.”

The Trans Border Empire

BRA!

anthropocene

imgres

Det som jag i tidigare krönikor på den här bloggen neutralt benämnt den västliga hegemonin eller den angloamerikanska oligarkin framstår allt mer som ett gränslöst ytterst sammanflätat imperium. Det har vuxit till global dominans under de senaste hundra åren. Internet och informationsspridning fri från de globala mediemonopolen, avslöjar för var dag allt mer av denna enorma maktkoncentration som skapat det jag vill kalla the Trans Border Empire (TBE) styrd och dominerad av en handfull oerhört förmögna familjeklaner. Deras maktkoncentration har möjliggjorts av ett västligt politiskt etablissemang som snöat in på idén om en gränslös överstatligt styrd värld. Nu kommer motståndet, västvärldens folk vill inte ha detta elitistiska samhälle och revolterar därför.  Valet av Donald Trump till USA:s president har blottat vad vi tidigare bara anat och helst velat tänka bort. Kriget mellan den styrande välbärgade eliten och folkets breda lager har kommit upp till ytan.

Affärslogiken styr utvecklingen

Det…

View original post 1,592 more words