Den ohållbara Globalismen 4

Jaa nog skulle det vara bättre att utveckla matproduktion, odla, inom Sverige än att låta våra pengar flöda iväg till helt onödigt dyr vind-el

anthropocene

big_wobble_2_460x295

I de första avsnitten har jag berört de idag tre största pågående skadorna på vår miljö räknat i människoliv som går till spillo eller skadas. Miljödebatten handlar sällan om detta, utan vi väljer nästan alltid att rikta in oss på framtida befarade hot mot miljön, långt innan dessa ens orsakat att ett enda människoliv gått tillspillo. Debatten domineras av mer eller mindre välgrundade larm om förväntade miljökatastrofer. Jag skall senare återkomma till varför det är så.

Men även den mest hotfulla möjliga framtida globala miljökatastrofen undviker vi av någon outgrundlig anledning att ha med i beräkningen. Det jag tänker på är den stora geologiska katastrofen som vi vet kommer att inträffa inom en överskådlig framtid. Det högst påtagliga hotet från denna typ av miljökatastrofer förskjuts i tron att de är så sällsynta att vi kan tänka bort dem. Det är en mycket riskabel och oansvarig strategi.

Det stora vulkanutbrottet

Varför…

View original post 676 more words