Lille Morgan på Twitter – patologisk godhetsiver, eller subtilt rop på hjälp?

Spot on! Som vanligt…..

Peter Harold - Skrivarens blogg

Bästa läsare!

Vi kan inte hjälpa att vi ser ut som vi gör, i vart fall inte ifråga om våra medfödda lyten. Vissa är långa, andra är korta. Vissa är tjocka, andra är spinkiga. Vissa är ljusa, andra är mörka. Vissa är smarta och begåvade, andra får nöja sig med att bli sossar…

Så det är inte det att minister Morgan Johansson är kortväxt, blott någon tvärhand längre än en medelstor hobbit, som är orsaken till att jag vill uppmärksamma hans tweet i samband med ett besök på ett boende för s.k. ensamkommande barn som fått sina skyddsbehov tillgodasedda här i Sverige på bekostnad av svenska skattebetalare.

Nej, istället vill jag att vi betraktar bilden och hans budskap utifrån de övriga personerna som står intill honom. Vi vet att ensamkommande barn som fått asyl i Sverige skall enligt påtvingade internationella konventioner ha skyddsbehov just därför att de är barn

View original post 1,036 more words