GP

 

 

Att det inte lyckats helt bra stämmer nog . . .
Frågan hur långt ifrån bra via är och N.B. har varit i decennier….

1. Norge 4 miljoner+ per capita livslångt
2. AM, Tyskland i fjol upp mot det dubla…
3. TS, Massutmaning 70–100 000 netto årligen livslångt….
Do the math…. med en invandring bara det senaste decenniet på 1 miljon blir årligen över 100 miljarder…. 3 miljoner typ 300 miljarder….
“Kortfattat kan sägas att den svenska migrationspolitiken inte medfört någon ekonomisk vinst för samhället, trots en del stjärnögda påståenden om motsatsen. ”
Kortfattat borde sägas att detta är en ren katastrof för samhället rent pekuniärt….
Skatterna kommer att öka….SKL där ja….. punktskatter osv…. nu är redan en hel del “taget” via lägre pensioner, bidrag osv, straffskatt på pensioner…ökade avgifter…. snart betalar vi gott och väl vad ett besök på en vårdcentral kostar S.I.C.
Sedan kommer enligt skribenten vilket jag håller med om:
” trångboddhet” . . “dåliga skolresultat” vilket kräver kostsamma åtgärder, eller volontärer eller undanträngning….
Det fattas 400 000, eller fler, boenden kostnad 1 000 — 2 000 miljarder
boendekostnader ökas med 50 miljarder årligen . . . och de som bor är inte alltid i “riktigt arbete” . . .
Redan för ett decennium fanns alla siffror på plats……

“T.ex. det föds för få barn därför behöver vi invandring”….

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-i

Boström: Ett svenskt moraliskt misslyckande

Kortfattat kan sägas att den svenska migrationspolitiken inte medfört någon ekonomisk vinst för samhället, trots en del stjärnögda påståenden om motsatsen, skriver gästkolumnisten Håkan Boström.
GP.SE