Grupperna ÄEG.

Gruppernas vital few

  1. Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
  2. Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
  3. Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .
  4. Då opinionssiffrorna rasar . . . . .  då först blir det fart…….

Egenskaper i grupp 1 är att man begriper vad som kommer att hända man gör konsekvensanalys etc. I FÖRVÄG och fattar beslut beroende på detta

Endast politiker kan besluta medan lite fler debattörer et. al. kan påverka.

I denna grupp gäller det att inte ta bladet från munnen för då kan det bli trist

Grupp 2 är då man förstårr att t.ex. kommunens budget inte “går ihop” MEN man fixar det i skymundan genom skatteutjämning om att “p_inka i byxoerna” dvs det tvååriga bidragetnför asylsökande, flyktingar, utvisade et. al.

I denna grupp kan man gnälla över att någon annan långt från närområdet borde betala mer. Kalla konfiskering rättvisa osv.

Grupp 3 är de som öppet säger “det fungerar inte” men som fortfarande inte tar sitt ansvar vare sig det gäller stat eller kommuner.

Nu får man gnälla men inte adressera problemet på riktigt trots allt.

Grupp 4 är då politiker förstått att folket förstått dvs annan poliotik, annan politik måste till annars tappar man makten . . då försöker man göra något…..

 

Att vara i annat än grupp 1, speciellt i styrande/påverkande ställning är förödande för landet MEN tyvärr så tar det lång tid att lära gamla hundar att sitta dvs väldigt många politiker behöver bytas ut . .

konsekvensen blir då att i alla fall i en mellanperiod på ett decennium låta partier/politiker men grupp 1 tänkande och beslut styra……

Som de stora företagen gör då man behöver förnya efter för mycket styrande isamma riktning dvs vinstdrivet med för lite investeringa inför framtiden….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s