Konsekvensanalys….

Problemlösarnas misslyckande….

 

Bara öka lönerna eller för den delen bidragen och subventionerna så försvinner problemen . . .
Varför inte beskatta mer progressivt över hela scenen inte bara för pensionärer då mantrat är ju att lägre skattesatser skapar mer, S.I.C., medel till staten?
Dessutom minska ränteavdragen vilket torde ge mer medel till staten också . . . med den stora belåningen från hushållen torde även en liten justering skapa mycket medel . . .
För inte vill väl en enda progressiv politiker lösa problemet genom att minska invandringen?
N.B. MV budget 75 miljarder, UNHCR´s äskande 50 miljarder . . och Sverige har fört över 10 miljarder från bistånd på plats till mottagande i Sverige . .
Bara för de 75 miljarderna skulle vi kunna ta hand om 25 miljoner flyktingar på plats och för 200 miljarder skulle vi, enbart Sverige, kunna finansiera alla i flyktingläger….i närområden…. med andra länders stöd osv skulle kanske några 10-tals miljarder ordna flyktingläger för alla S.I.C.
Why not:
“Do the math..
. . . . . . . leave the myth”
OCH de inom migrationsindustrin som får sitt, ofta alltför rikliga, bröd för dagen därur skulle med fördelen ta ett riktigt jobb eller bli volontärer vilket de ofta själva förespråkar i olika sammanhang . .
“vi kläcker idén du gör . . gratis förstås”
Ganska bekant eller hur?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s