Verkligheten närmar sig fler och fler

Ledarsidorna

 

“Medelklassen kommer inte acceptera att deras barn, trots att de investerat och lånat pengar för att bo nära skolor av god kvalitet, tvingas se sin avkomma bussas till skolor med sämre kvalitet. Längre resor, längre dagar.”

Hm…
undrar hur pensionärer upplever sin situation efter 50 år av kraftiga inbetalningar till staten såväl skatter som de s.k. pensionsfonderna . . som numer tagits i anspråk som buffert medan resten av fonderna blivit statens medel (skatt där ja) och pensionerna höjs inte som bidragen et. al. inte heller finns något fog för att beskatta pensionärer med över 10% mer i skatt….
Att staten har behövt medel har länge varit känt för vissa sedan decennier . läget nu är att MV, enbart MV, budgeteras med 75 miljarder . . . för att inte tala om allt det övriga som invandringen genererat i ökade kostnader, a.k.a. ökade skatter.
OCH oaktat varför så är läget att UNHCR äskar 40 miljarder till flyktingar, får hälften, Sverige skär ned sitt bistånd med 10 miljarder för att använda dessa medel i Sverige . (Ja till rätt gissat)
De 75 miljarderna skulle räcka till 25 miljoner flyktingar i läger på plats i närområdena….
övriga kostnader för invandringen skulle räcka till all världens flyktingar på plats i närområdena och det skulle bli pengar över . . sedan så skulle andra länder inom EU kunna bidra på samma sätt så skulle det bli pengar över, mycket…..
I stället börjar nästa socialistiska idé slå rot…

Ju fler som får/tvingas “hjälpa till” med den förda politiken från alliansen och till inte obetydlig del från S desto mer/fler protester kommer . . .

Kriget började redan för decennier sedan men i liten skala och på små platser/grupper . . .
nu berör kriget förutom en eller annan miljon pensionärer även några miljoner med barn i skolåldern… inte utan att det snart är hälften av väljarna som får dela den “berikning” som FR, Alliansen påstod . . .

UT det senaste decenniet cirka 100 000 årligen
2015 110 000
2016 150 000
S.I.C.

Trist att det inte finns något parti som är emot den förda invandringen . . .

eller finns det?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s