Ingen vill tala klarspråk även om JW gör ett av de bättre försöken….

Från ledarsidorna…

 

“Men en sak tog jag med mig med kvällen. 2018 års valrörelse kommer bli dyrköpt ur fler perspektiv. Den låga graden av folkbildning och den i det närmaste totala oviljan från politiker, oavsett block, att kliva fram och föra en civiliserad dialog med oroliga väljare. ”

Att föra en dialog räcker inte.

Att våra politiker i grupp 3 låtit en ytterligt besvärlig situation uppstå ja kanske t.o.m. olöslig . .
åtminstone för politiker och etablissemang och väljare i grupp 3…..

Nu krävs att alla politiker byts ut till politiker i grupp 1 eller inte värvar röster . .

För kunde dessa politiker i grupp 3 inte inse vad som hände så inte kan man ens med den fantasi och den påhittighet man innehar presentera lösningar som gör skillnad . utan fastmer bara spel för gallerierna där fler och fler drabbas . . .

Betänk att lösningen på “Det föds för få barn i Sverige” blev denna invandring där guppen utrikes födda innehåller endast 8% barn medan inrikes födda med inrikes födda barn har andelen 16% barn S.I.C.
Som att släcka en skogsbrand med bensin alltså…..

Eller att de ackumulativa kostnaderna bygger på vartefter…..
I Sverige 300 000 kr/år/capita i flyktingläger 3 000 kr/år/capita
100 000 i Sverige kostar som 10 miljoner i läger….
redan på 6 år har ackumuleringen skapat medel för alla på plats..

Kanske dags att låta de som flytt krig och elände återvända för att bygga upp sina länder snabbare för ärligt krigen pågår inte under så många år…..

Advertisements

Fakta vind vs asyl

Ursprunget

 

Facebook

 

“”Det kommer att bli en parentes i vår energihistoria, och allt detta grundar sig på att tekniken fungerar för dåligt för vindkraft”, säger hon.”

Precis eftersom både energibalans som effektbalans måste finnas i ett modernt elproduktionssystem…..

Då vindkraft i anläggning är dyrare än kärnkraft per kWh LCC (dubbelt typ) sedan är då inga kostnader för en i sig stabil men tack vare vindkraftens behov av intermittent reserv också blir nyttjandet även där inte högra än 50% dvs även där en kostnadsfördubbling så 3–4 gånger dyrare el….

DET som är riktigt märkligt är att trots att kärnkraft per kWh skördas minst antal liv så anses den farligast S.I.C. och trots att de som fäller bomber i världen använder DU för “effektivitetens” skull anses detta inte farligt… medan ett omhändertagit avfall anses farligare S.I.C. . .

MAN behöver inte vara Saida eller Signar för att förstå att något annat än fakta och verklighet har drivit och driver denna verksamhet….

Precis samma lika typ av “reasoning behind” som driver asylindustrin i Sverige…..

Dock kommer dessa 100 000 tals som lever gott på skattepengar inte att vara långsiktigt det som bygger och bär landet…

. . . . . ekonomisk katastrof

Haven t done tha math likes the myth…

 

“Det låga priset på el har gjort att satsningen för flera av vindkraftföretagen innebär en ekonomisk katastrof. I en gemensam debattartikel efterlyser de nu politiska beslut som gör att vindkraften blir lönsam igen.”
MEN vänta nu . . . .
En skattesubventionerad verksamhet går trots subventioner med förlust trots att verksamheten inte ens beskattas som konkurrenterna t.ex. kärnkraft…
Naturligtvis kan aldrig denna verksamhet gå med vinst utan det som kan hända är att priset på el höjs genom att all kärnkraft läggs ned och att subventionerna ökas dvs onödigt dyr el för oss….

DOCK N.B. det vi konsumenter betalar för vår el är till 50%, S.I.C., skatter till staten naturligtvis vill staten ha mer skattemedel för att “slösa” t.ex. MV 75 miljarder årligen . . .

Dessutom kommer det som lök på laxen komma krav på reservkraft för att ta hand om effektbalansen . . så förutom att den intermittenta wind-elen är dubbelt så dyr per kWh LCC som t.ex. ny kärnkraft så kommer kostnaden för en reservkraft som motsvarar den effekt som saknas dvs vida över den medeleffekt som vind har dvs en reservkraft med endast 50% nyttjande… snacka om ett elpris på 3-4 gånger dagens….

De partier som står bakom detta borde aldrig få en enda röst….att spendera pengar som inte finns utan bara öka skatterna massivt….

Vad driver dessa politiker?

Ja svaret är allt annat än PK 🙂

Åt pipsvängen med klang och jubel

För politiker och de i etablissemanget kommer insikten att kännas som att man varit naiv . .
för de i grupp 1 har många döva öron vänts . . sorgligt nog . .
Ett decennium av det s.k. invandringen för att “rätta till” demografin har varit kontraproduktiv . .
Utrikes födda (600 000 på ett decennium) har årligen bidragit med endast halva andelen barn som inrikes födda med inrikes födda föräldrar.. S.I.C.
Skulle något kunna bli bättre bara pga detta?
Dessutom då det tar 15 år för hälften att öht skaffa ett helårsarbete dock fortfarande subventionerat såväl som deltid….
Skapar en andel pensionärer i den invandrade kohorten på 40% jmf inrikes födda på 20% . .
Do the math leave most of the myths . . now or immediately!
Facts:
https://bjornwiklund.wordpress.com/20…/…/14/demography-i-eng

DET GODA SAMHÄLLET

Helena Edlund

Svensken låter allt oftare som en koloni lindgrenska rumpnissar inför de politiska beslut som fattas: ”Voffo gör di på detta viset..?” Media rapporterar dag efter dag om allt större samhällsproblem där inget område längre tycks vara fredat. Och trots att allt fler märker konsekvenserna av en rämnande välfärd i sina egna liv, tycks krismedvetenheten vara icke-existerande hos ansvariga politiker.

View original post 618 more words

Australia’s Renewable Policy Destroying Jobs: Miners Facing Power Price & Supply Crisis

Good that these things is happening in Sweden . . YET S.I.C.

STOP THESE THINGS

Australia’s enviable prosperity isn’t due to sunshine and breezes, it’s down to iron ore, coal and a bevy of other minerals including copper and uranium of the kind being gouged out of the ground by BHP Billiton at Roxby Downs in South Australia’s North (see above).

How long Australia maintains its wealth is down to energy and what happens next. Its renewable policy has destroyed once reliable and affordable supplies and those in charge of the businesses that critically depend on such a supply are besides themselves with frustration and anxiety.

One of them is Glencore’s Peter Freyberg. We’ll hand over to Eric Worrall for a pointed introduction and then to the AFR for a warning that may have come all too late.

Multinational Warning: Australia Has Passed a Renewable Energy “Tipping Point”
Watts up with that?
Eric Worrall
9 May 2017

Multinational Mining Giant Glencore has warned of job…

View original post 1,507 more words

New Hoax…. revieled…

Next false news… OR???

”helt uppenbart att vi har stora problem” eftersom det blir fler barn och fler äldre.

Dock det positiva är att andelen utrikes födda barn i gruppen utrikes födda , nästan 600 000 utrikes födda kom till Sverige mellan 2005 och 2015, denna andel är bara hälften 8% jmf med 16% bland inrikes födda med inrikes födda föräldrar….
– . – eller kanske det inte är så bra trots allt eftersom anledningen till den stora invandringen var just att skapa en större andel barn S.I.C.
Bifogar länken . . facts not fiction . . leave the myths folks!

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-eng

Gästskribent Anne-Marie Pålsson: Media i maktelitens tjänst

Mitt i prick!!

DET GODA SAMHÄLLET

Trump fortsätter att uppröra. Särskilt upprörd är den massmediala eliten – den som länge kunnat styra den politiska agendan med sin självpåtagna roll som överdomare.  Den som tagit på sig uppgiften att avgöra om ett utspel varit bra eller dåligt, om en enskild politiker ska risas eller rosas och var gränserna för det politiska korrekta ska gå. Den som haft svaret på alla frågor trots att den ofta saknat de kunskaper som krävs för att kunna bedöma frågan korrekt. 

View original post 461 more words

Ledarsidorna på ytan

Ledarsidorna på ytan

Denna företeelse är inte ny tvärtom . .
varför presentera denna som nyhet då alltför många redan vet att pensionärer behandlas negativt . . . hur många år har de som får sin inkomst från anställning fått upp till, tror det är, 20 000 kr/år skatterabatt jämfört med pensionärer….
Alla de som sedan dess dvs ett decennium S.I.C. att presentera detta som en nyhet efter ett decennium gör inte att man kvalificerar till grupp 1, verkligen inte…

“Jobbskatteavdraget grundas i ett vallöfte från Allians för Sverige att öka skillnaden i inkomst efter skatt mellan dem som arbetar och dem som får sina inkomster från transfereringar, exempelvis [källa behövs] arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer och studenter. Alliansen menar att detta är en del av arbetslinjen och ökar incitamenten för dem som står utanför arbetsmarknaden att söka lediga arbeten, för att i förlängningen öka sysselsättningen.”

“Det verkliga utfallet är enligt Statistiska centralbyrån 586 miljarder kronor sammanlagt för inkomståren 2007-2014, varav 100,2 miljarder för år 2014.”

Skulle finansiera en hel del av MV´s koatnader och en del annat….

förutom denna diskriminering av våra äldre så har dessutom alliansen hitta på det klämkäcka “pensionsbromsen” borde i min vy vara mer att våra regeringar har skapat en tvärnit eller panikinbromsning av våra pensionärers fordon (a.k.a. samhällskontrakt)

Kanske dags att välja politiker/partier som vill göra en förändring på riktigt och inte bara ett “sammelsurium” av åtgärder för/emot minoritetsgrupper…. antigen i form av röstfiske et. al. eller i form av att “ge sig på de som redan ligger ner” och inte har möjligheter att förändra så mycket . . .

Tänkvärt är dock att “se om sitt hus” för de flesta blir inte yngre, iaf inte i min värld…. med vi har fler och fler som aldrig någonsin kommer i ett helårsarbete.

OCH visst är det sant att det föds för få barn i Sverige, dock avsiktligt verkligen, men att den förda invandringen sedan decennier skulle “rätta till” detta är inte fallet empiri visar att andelen inrikes födda barn med inrikes födda födda föräldrar är 2015 drygt 16 % av hela den delen av befolkningen även persistent jmf med 2005 (drygt 16 %) tittar vi på utrikes födda barn (naturligtvis då med utrikes födda föräldrar) är andelen i den gruppen 2015 8% S.I.C. dock har en ökning av denna andel på ett decennium skett 2005 är siffran drygt 6% så på med den förda invandringen så tar det endast 40 år tills födelsetalen blir samma lika…. dock är naturligtvis de som 2005/2015 var i arbetsför ålder en ökning av andelen pensionärer . . . så innan den förda invandringen via bättre demografi berikar kommer det att ta nästan ett sekel från nu…..

Kanske dags att även titta på något mer i havet än en bris på ytan?`
MEN då kanske man inte riktigt är PK längre . . .
Rasist–realist–rädd–vettskrämd bara att ta till sig olika mycket av fakta ihop med den dåliga konsekvensanalys som våra politiker presenterar ELLER det dåliga agenda som drivs…

GSG-principen kan inte tydligare visa sin framgångssaga . . ja i början och sedan efter en tid, som det heter, ser vi tillkortakommandena….

OM vi endast tänker “what´s in it for me” och inte tar höjd för de som “tar över” dvs våra barn blir det enklare att tänka kortsiktigt . .. och lova att barnen såväl som de ofödda barnen skall på sikt få det bättre . . .

citat från ” https://sv.wikipedia.org/wiki/Jobbskatteavdrag
och
https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-engLedarsidornas bris på 

ÖSTERMALM – rapport från Naziland

Briljant . . . och mer

säg att du skojar

20170424_143315

Myten om Östermalm som ett nexus för brats i grisrosa Armaniskjortor och inkontinenta valiumtanter i ödsligt ekande paradvåningar lever och frodas. Men är den sann…? Och ÄR alla som bor där nazister? Det korta svaret – om du jobbar på DN och har karriärambitioner – är: Ja! Givetvis! Men finns det verkligen inget mer bakom den posha fasaden? Skulle det inte gå att nyansera bilden av landets mest världsfrånvända och klanstyrda stadsdel näst efter Rinkeby…? I alla fall ein bißchen…?

Jag tror ni vet svaret.

20170424_133723Reportaget börjar med att jag och Muffi tar pirran och beger oss ner till Sturegallerian för att vårhandla lite. Muffi är Ygemanskt loj efter att ha slickat i sig mattes utspillda Halcion till frukost. Hon reagerar inte ens när vi blir rånade av två kulturberikande romer som jag har sett gräva ner stulet tandguld bakom KB i Humlegården senaste två veckorna. Men å andra sida är det inte första gången

View original post 2,660 more words