Going full GSG

GSG i sin prydno . . .

Konsekvensanalysen är säkerligen gjord, ja ordentligt och noggrant också.
MAN, regeringen och vissa andra, har vägt och stött och blött för och emot innan detta beslut.
Att polisen et. al. är överraskade är säkerligen som konsekvens av tidigare hantering av invandringen både av denna men även föregående regering.
Den övergripande principen är GSG-principen . .
. . fungerar väldigt bra i början…
Har något negativt hänt ännu?
Absolut inte . . alltså fungerar det himla bra . .
.
.
. i början…
sedan fungerar det inte alls
t.ex. efter två decennier av tillämpande av denna princip vilket lett att 1.5 miljoner UT inte lett vidare . . .
tanken var att “det föds för få barn i Sverige” därför behövs invandring för att förbättra demografin….
Fakta är att det föds ganska lika många som det dör årligen….
Fakta är också att andelen utrikes födda är hälften, S.I.C. HÄLFTEN, jmf med inrikes födda av inrikes födda föräldrar . . . 2005 var andelen bara 1/3 . . så redan då skulle man tagit tag i saken . . .

För att det skall födas fler barn i landet behövs mer, fler incitament för att kompensering av den ekonomiska förlusten skall göras . . . varför skall inrikes födda minska födande av barn genom att behöva betala för barnen själva .?

Heja . . heja . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s