New Hoax…. revieled…

Next false news… OR???

”helt uppenbart att vi har stora problem” eftersom det blir fler barn och fler äldre.

Dock det positiva är att andelen utrikes födda barn i gruppen utrikes födda , nästan 600 000 utrikes födda kom till Sverige mellan 2005 och 2015, denna andel är bara hälften 8% jmf med 16% bland inrikes födda med inrikes födda föräldrar….
– . – eller kanske det inte är så bra trots allt eftersom anledningen till den stora invandringen var just att skapa en större andel barn S.I.C.
Bifogar länken . . facts not fiction . . leave the myths folks!

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-eng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s