DGS och fakta

Det goda samhället

 

Jag bifogar fakta om den hoax som etablissemanget spridit kring invandringens två fördelar:
1. det föds för få barn i Sverige…jamen då ska väl inte invandringen, och persistent, innehålla en mindre andel barn (endast hälften) S.I.C.
2. det behövs invandring för att generera mer skattemedel och för att ta hand om vår åldrande befolkning…jamen då skatt det inte livslångt inte bli så att endast hälften av utrikes födda kommer i någon form av arbete… om vi antar att de som inte arbetar/jobbar är de facto pensionärer så blir andelen äldre bland utrikes födda dubbelt mot inrikes födda….

OCH det hemska är att detta har varit persistent 2005 vs 2015 samma andelar typ….

A. Öka barnafödandet i landet med typ 20 000 årligen (finns att ta av där redan)
B. Höj pensionsåldern med ett kvartal per år……
Problem solved!

OCH N.B. den förda invandringen det senaste decenniet har genererar en årlig kostnad på 100 gånger vad en plats i ett flyktingläger kostar (3 000 vs 300 000) så de 600 000 som beviljats UT i Sverige skulle bli 60 miljoner flyktingar i läger dvs ALLA i hela världen..S.I.C.

Och att flytta på 10 år 1% av flyktingar är faktiskt en droppe i havet bottom line….

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-eng

Advertisements

En politiker som betalat priset för att göra rätt

Artikeln

 

 

Hade de i grupp 1, de insiktsfulla och de som ser trender och det framtida tillstånden givet vad som görs, hade inte “det nationella” varit annan än default.
 
Dvs ett, N.B. ett, riksdagsparti går till val på detta…..
slutsatsen för väljare måste vara uppenbar….
För kom ihåg “vi bygger inga murar”, “vi har råd”, “vi är ett rikt land”, “invandring är berikande” et. al. från alla partier utom SD…
 
OCH nu vill dessa/deras politiker i grupp 3, de som knappt ens inser faktum, försöka behålla makten och söka lösningar på ett problem som man inte insett och fortfarande inte inser till fullo än mindre inser vad som krävs för en reversering…. skribenten tvingades från landet av sådana politiker och deras beslut…..
 
Att hoppa fallskärm utan fallskärm och flaxa med armarna fungerar liksom inte… 😉

Stefan Torssell FB

 

The facts

 

Stefan Torssell FB

Så sant:
The myth with details:
Det föds för få barn i Sverige
Vi behöver invandring för att ta hand om våra äldre, vår åldrande befolkning
Vi behöver invandring för att rädda våra pensioner
Vi behöver invandring för att öka skattemedel.
The facts:
Ett decennium av persistent statistik
Andelen barn bland inrikes födda är 16%
Andelen barn bland utrikes födda 8% S.I.C.
Andelen i arbetsför ålder bland inrikes födda gått från 20 til 24% på ett decennium
Andelen i arbetsför ålder bland utrikes födda persistent 67%
MEN andelen som aldrig kommer i arbete är hälften, N.B. för ett decennium sedan dvs förmodligen ökande dvs andelen bland utrikes födda som är de facto pensionärer är typ 50%
 
Så den persistenta förda invandringen av utrikes födda för att skaffa fler barn såväl som att skaffa fler arbetande samt minska andelen äldre består i att:
– en andel av endast hälften barn
– en fördubbling av andelen äldre
– en minskning med 15%-enheter av andelen i arbetsför ålder
 
OCH eftersom detta inte fungerat på decennier har man “pumpat på” i stället för något annat.
T.ex.
– öka subventionen, bidragen till inrikes födda barn (finns en reserv på 50% bara där)
– öka pensionsåldern med ett kvartal per år
– skapa möjligheter etc. för äldre att arbeta…
 
Varför skulle decennier av kontraproduktivt agerande skapa något annat än att förvärra situationen…..???
 
Do the math
leave the myths folks!
 

Helena Edlund levererar äen…

DGS

 

“The worst is yet to come och samtidigt krävs att vi inleder en smärtsam utvärderingsprocess för att – om möjligt – styra den knappt sjödugliga galären bort från de vassaste reven i horisonten. ”

Tyvärr tyvärr så kommer de i grupp 3 att söka lösningar vilket göra att de bara gör ont värre….
Nu krävs att ett nytt etablissemang med de beslutande från grupp 1 och att de UPA får göra det som krävs….

N.B. de åtaganden vi gjort det senaste decenniet enbart och den årliga amorteringen av detta lån på framtiden skulle räckt till all världens flyktingar på plats och gjort att dessa “hemländer” snabbats kunnat byggas upp igen… ny sitter vi med en så stor kostnad så att vi inte ens kan sköta om oss själva än mindre hjälpa på plats vilket är angelägnare än någonsin…..

Vi har via denna invandring minskat andelen barn (utrikes födda barn är bara halva andelen av inrikes födda) tillika ökat andelen äldre (utrikes födda är dubbla andelen de facto pensionärer jmf inrikes födda)….

Att komma i kläm är illa nog men här kommer trycket från båda håll…..

Omigen do the math….

Från det goda samhället

Min FB

 

“Över boken som helhet vilar frågan: Hur kunde det bli så här?”

Etablissemanget har bestått och består, bemannas, av personer i grupp 3 eller 4…
ELLER så, hemska tanke, är det bara ett spel för gallerierna för att få oss andra i ett oönskat läge….

I vilket fall som helst så kommer naturligtvis dessa att fortsätta driva samma agenda dvs de som förut heta vara god/hjälpa osv kommer nu att heta integration etc. etc. för att som ett spel för gallerierna påstå att de har lösningar…Pyttsan ingen i grupp 3 har en tänkt än mindre förstått vad som behöver göras….

UNHCR tar hand om en flykting i läger för 3 000 kr/år
I Sverige kostar det 300 000, minst, plus immateriella belastningar osså…
ATT kumulativt ta hand om 100 000 till Sverige under ett år skapar denna kostnad livslångt…. en årlig kostnad på 30 miljarder…. under ett decennium har en årlig kostnad på 300 miljarder ackumulerats….
S.I.C. Det finns 60 miljoner flyktingar i världen vilka då, om medlen används på plats, skulle tas om hand med 5 000 årligen….

Dvs bara det Sverige “tagit på sig” och som får landet att bli annat än avsett….
SKULLE PÅ PLATS TA HAND OM ALLA VÄRLDENS FLYKTINGAR.
Dessutom så är ju krig inte eviga dvs på plats i närområdet så kan de i läger börja bygga upp sina länder då det “krigats klart”

OCH dessutom så hjälper vi bara 1 miljon av de 60 miljoner flyktingarna dvs 1%
No one did the math …

The Swedish power supply and the increase of emissions….

 

The article

“The Swedish electricity supply system benefits strongly from the natural conditions which allow a high share of hydroelectricity. A complete supply is, however, not possible. Up to now, nuclear power is the other workhorse to serve the country with electricity. Thus, electricity production of Sweden is basically CO2 -free and Sweden has reached an environmental status which others in Europe plan to reach in 2050. Furthermore, there is an efficient exchange within the Nordic countries, Nordpol, which can ease possible capacity problems during dry cold years. In this study we investigate to what extent and with what consequences the base load supply of nuclear power can be replaced by intermittent wind power. Such a scenario leads unavoidably to high wind power installations. It is shown that hydroelectricity cannot completely smooth out the fluctuations of wind power and an additional back-up system using fossil fuel is necessary. From the operational dynamics, this system has to be based on gas. The back-up system cannot be replaced by a storage using surplus electricity from wind power. The surplus is too little. To overcome this, further strong extension of wind power is necessary which leads, however, to a reduction of the use of hydroelectricity if the annual consumption is kept constant. In this case one fossil-free energy form is replaced by another, however, more complex one. A mix of wind power at 22.3GW plus a gas based back-up system with 8.6GW producing together 64.8TWh would replace the present infrastructure with 9GW nuclear power producing 63.8TWh electricity. The specific CO2 -emission increases to the double in this case. Pumped storage for the exclusive supply of Sweden does not seem to be a meaningful investment.-1The Article

“DET HÄR KOMMER ATT SPELA SD RAKT I HÄNDERNA…” – rapport från den humanitära stormakten

Source: “DET HÄR KOMMER ATT SPELA SD RAKT I HÄNDERNA…” – rapport från den humanitära stormakten

 

Du går från klarhet till klarhet Jens.
Du fångar vad som händer och vad inblandade personer tycker och gör utan något filter… briljant!!

Min reflektion är att inte ens om man tillhör grupp 3 räcker det för att beskriva de som jobbar i denna verksamhet utan det är grupp 4

OCH för att på något sätt ta tag i alla de problem som skapats måste nu styrande i grupp 0 och grupp 1 försöka lösa problemen . . . dock visar denna genomgång som mina misstankar sedan tidigare att vi är i DDS och vi är all in faktiskt…..

Undrar om något parti, hur man än spelar dem i händerna, kan ens ha en susning på hur de gigantiska misstag som fått passera under decennier kan rättas till…

Landet måste ha haft en otrolig mängd med reserver både pekuniärt såväl som frivilligt . . .
nu är dock mycket av alla reserver förbrukade också dvs vi lever mer och mer ur hand i mun och undras om vi inte förbrukat utsädet i vissa fall också…..

Undrar om det kommer reaktioner på detta blogginlägg eller om man fortfarande tiger och lider….

OCH N.B. hoaxen att de föds så få ”svenska barn” är även den false news…
andelen inrikes födda osv är 16% medan utrikes födda är 8% och har varit persistent i decennier trots säkerligen mer än 1 miljon utrikes födda…..

Grupperna har utökats pga nödvändighet:
0. De realistiska visionärerna och inga drömmare.
1. Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
2. Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
3. Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .

4. Då opinionssiffrorna och samhället rasar . . . . . då först blir det fart…….

“DET HÄR KOMMER ATT SPELA SD RAKT I HÄNDERNA…” – rapport från den humanitära stormakten

Du går från klarhet till klarhet Jens.
Du fångar vad som händer och vad inblandade personer tycker och gör utan något filter… briljant!!

Min reflektion är att inte ens om man tillhör grupp 3 räcker det för att beskriva de som jobbar i denna verksamhet utan det är grupp 4

OCH för att på något sätt ta tag i alla de problem som skapats måste nu styrande i grupp 0 och grupp 1 försöka lösa problemen . . . dock visar denna genomgång som mina misstankar sedan tidigare att vi är i DDS och vi är all in faktiskt…..

Undrar om något parti, hur man än spelar dem i händerna, kan ens ha en susning på hur de gigantiska misstag som fått passera under decennier kan rättas till…

Landet måste ha haft en otrolig mängd med reserver både pekuniärt såväl som frivilligt . . .
nu är dock mycket av alla reserver förbrukade också dvs vi lever mer och mer ur hand i mun och undras om vi inte förbrukat utsädet i vissa fall också…..

Undrar om det kommer reaktioner på detta blogginlägg eller om man fortfarande tiger och lider….

OCH N.B. hoaxen att de föds så få ”svenska barn” är även den false news…
andelen inrikes födda osv är 16% medan utrikes födda är 8% och har varit persistent i decennier trots säkerligen mer än 1 miljon utrikes födda…..

Grupperna har utökats pga nödvändighet:
0. De realistiska visionärerna och inga drömmare.
1. Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
2. Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
3. Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .

4. Då opinionssiffrorna och samhället rasar . . . . . då först blir det fart…….

säg att du skojar

Under våren har jag träffat och intervjuat tre kvinnor på olika platser runt om i Sverige. Kvinnorna arbetar på asylboende/HVB-hem för ensamkommande. Deras vittnesmål skildrar det svenska asylsystemet inifrån. I den bästa av världar hade de vågat berätta om sina upplevelser i eget namn men så fungerar inte den svenska debatten. Därför medverkar de anonymt. Eller som en kvinnorna uttryckte saken:

“Jag har min inkomst och min familj att tänka på… min kritik av systemet kommer i värsta fall att avfärdas som förtäckt ‘rasism’. Fast de som säger så förstår inte att de lägger krokben för att skapa ett bättre system som i slutändan skulle gagna alla inblandade. Eller så skiter de i det. Jag vet inte vad som är värst.”

De tre kvinnorna fick svara på samma uppsättning frågor. Längre ner i texten återges svaren med deras egna ord. 

20170403_144035‘Blir du lönsam, lille vän?’ Ett flyktingbarn på ett asylboende nånstans i Sverige.

Först en kort bakgrund till varför jag skrivit den här…

View original post 9,214 more words

Det föds för få barn i Sverige inlägg I

Svenska i, inrikes födda med inrikes födda föräldrar vs utrikes födda.

Svenska ii, inrikes födda med inrikes födda föräldrar och inrikes födda med utrikes födda föräldrar

Svenska iii, inrikes födda jmf med inrikes födda med en inrikes född förälder

Svenska iv, inrikes födda jmf med utrikes födda + inrikes födda med 1 eller 2 utrikes född/födda förälder/föräldrar

En, förhoppningsvis serie där argumenten, myterna etc. kommer upp i dagsljus och genom lysning.

Fokus på  inrikes födda med inrikes födda föräldrar jmf med utrikes födda

 1. Andelen barn i gruppen inrikes födda är dubbelt så stor som andelen i gruppen utrikes födda
 2. Andelen som kommer någonsin i riktigt arbete är hälften av de i arbets för ålder. Andelen pensionärer är visserligen i gruppen utrikes födda lägre, 15 vs 24(2015), MEN ifall man adderar den halva grupp som aldrig kommer i arbete som är 34% av gruppen blir andelen de facto pensionärer 50% jmf med hälften för inrikes födda…

Slutsatser som var och en kan ställa upp bakom:

 • Demografin i gruppen utrikes födda är, efter 600 000 invandrare på 10 år, synnerligen persistent dvs inget har ändrats rörande demografin på decennier
 • Resultatet är att andelen barn i landet minskar vartefter och andelen de faco pensionärer minskar vartefter
 • Det som politiker och etablissemang basuneradeut var att invandringen skulle “ge fler barn” och färre pensionärer….
 • The math talar sitt tydliga språk
 • Talar man här om någon förbättring så är det verkligen på sikt….

 

Fokus på inrikes födda med inrikes födda föräldrar och inrikes födda med utrikes födda föräldrar

Knappt 200 000 på 10 år men eftersom barn kräver två föräldrar så kommer varje famlj att bestå av ungefärligen 2 föräldrar och 7 (S.I.C. sju) barn . .

 • persistent genom generationer?
  • OM en riktigt befolkningsexplosion
  • OM INTE ettt gigantiskt demografiskt problem
 • HUR kan det vara på detta vis?

ja bara ett par frågor att i förväg få ett svar på….

En saga som endast kan läsas inte användas som stöd…..

Länknedan

 

MEN vi behöver invandringen för att förbättra demografin . . det föds för få barn i Sverige . . . under det senaste decenniet har 600 000 utrikes födda beviljats UT och i denna grupp är det faktiskt en så stor andel som 8% i gruppen barn… och persistent 2005 till 2015….

Så alla förstår ju att detta behövs . . .
Inrikes födda med inrikes födda föräldrar har ENDAST andelen barn på 16% så vi har en kris om vi inte ökar på invandringen årligen och persistent som hittills gjorts i decennier,,,

Länk nedan….
Frågor och kommentarer för vad skulle kunna bli fel med denna invandring ?
För dessutom så kommer ju hälften av de i arbetsför ålder i ett helårsarbete redan efter 15 år . . ja kanske tar lite längre nu eftersom de som invandrade för 15 år sedan hade ett “bättre läge” rörande att få arbete… lägre volymer och fler lediga jobb och fler enkla jobb …

Så sedan har vi ju inrikes födda som har så stor andel pensionärer också dryga 20 % medan utrikes födda har lägre andel i detta dock blir andelen ganska lika om vi adderar de som aldrig kommer i arbete till gruppen pensionärer typ 40% av gruppen…

Så hälften så stor andel barn och dubbelt så stor andel de facto pensionärer och många enkla o/e skattefinansierade jobb/sysselsättningar . .

Som våra politiker säger:
“På sikt kommer detta att bli berikande”

Vem tycker inte att sagornas värld är skön?

https://bjornwiklund.wordpress.com/…/14/demography-i-eng