En saga som endast kan läsas inte användas som stöd…..

Länknedan

 

MEN vi behöver invandringen för att förbättra demografin . . det föds för få barn i Sverige . . . under det senaste decenniet har 600 000 utrikes födda beviljats UT och i denna grupp är det faktiskt en så stor andel som 8% i gruppen barn… och persistent 2005 till 2015….

Så alla förstår ju att detta behövs . . .
Inrikes födda med inrikes födda föräldrar har ENDAST andelen barn på 16% så vi har en kris om vi inte ökar på invandringen årligen och persistent som hittills gjorts i decennier,,,

Länk nedan….
Frågor och kommentarer för vad skulle kunna bli fel med denna invandring ?
För dessutom så kommer ju hälften av de i arbetsför ålder i ett helårsarbete redan efter 15 år . . ja kanske tar lite längre nu eftersom de som invandrade för 15 år sedan hade ett “bättre läge” rörande att få arbete… lägre volymer och fler lediga jobb och fler enkla jobb …

Så sedan har vi ju inrikes födda som har så stor andel pensionärer också dryga 20 % medan utrikes födda har lägre andel i detta dock blir andelen ganska lika om vi adderar de som aldrig kommer i arbete till gruppen pensionärer typ 40% av gruppen…

Så hälften så stor andel barn och dubbelt så stor andel de facto pensionärer och många enkla o/e skattefinansierade jobb/sysselsättningar . .

Som våra politiker säger:
“På sikt kommer detta att bli berikande”

Vem tycker inte att sagornas värld är skön?

https://bjornwiklund.wordpress.com/…/14/demography-i-eng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s