“DET HÄR KOMMER ATT SPELA SD RAKT I HÄNDERNA…” – rapport från den humanitära stormakten

Du går från klarhet till klarhet Jens.
Du fångar vad som händer och vad inblandade personer tycker och gör utan något filter… briljant!!

Min reflektion är att inte ens om man tillhör grupp 3 räcker det för att beskriva de som jobbar i denna verksamhet utan det är grupp 4

OCH för att på något sätt ta tag i alla de problem som skapats måste nu styrande i grupp 0 och grupp 1 försöka lösa problemen . . . dock visar denna genomgång som mina misstankar sedan tidigare att vi är i DDS och vi är all in faktiskt…..

Undrar om något parti, hur man än spelar dem i händerna, kan ens ha en susning på hur de gigantiska misstag som fått passera under decennier kan rättas till…

Landet måste ha haft en otrolig mängd med reserver både pekuniärt såväl som frivilligt . . .
nu är dock mycket av alla reserver förbrukade också dvs vi lever mer och mer ur hand i mun och undras om vi inte förbrukat utsädet i vissa fall också…..

Undrar om det kommer reaktioner på detta blogginlägg eller om man fortfarande tiger och lider….

OCH N.B. hoaxen att de föds så få ”svenska barn” är även den false news…
andelen inrikes födda osv är 16% medan utrikes födda är 8% och har varit persistent i decennier trots säkerligen mer än 1 miljon utrikes födda…..

Grupperna har utökats pga nödvändighet:
0. De realistiska visionärerna och inga drömmare.
1. Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
2. Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
3. Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .

4. Då opinionssiffrorna och samhället rasar . . . . . då först blir det fart…….

säg att du skojar

Under våren har jag träffat och intervjuat tre kvinnor på olika platser runt om i Sverige. Kvinnorna arbetar på asylboende/HVB-hem för ensamkommande. Deras vittnesmål skildrar det svenska asylsystemet inifrån. I den bästa av världar hade de vågat berätta om sina upplevelser i eget namn men så fungerar inte den svenska debatten. Därför medverkar de anonymt. Eller som en kvinnorna uttryckte saken:

“Jag har min inkomst och min familj att tänka på… min kritik av systemet kommer i värsta fall att avfärdas som förtäckt ‘rasism’. Fast de som säger så förstår inte att de lägger krokben för att skapa ett bättre system som i slutändan skulle gagna alla inblandade. Eller så skiter de i det. Jag vet inte vad som är värst.”

De tre kvinnorna fick svara på samma uppsättning frågor. Längre ner i texten återges svaren med deras egna ord. 

20170403_144035‘Blir du lönsam, lille vän?’ Ett flyktingbarn på ett asylboende nånstans i Sverige.

Först en kort bakgrund till varför jag skrivit den här…

View original post 9,214 more words