Helena Edlund levererar äen…

DGS

 

“The worst is yet to come och samtidigt krävs att vi inleder en smärtsam utvärderingsprocess för att – om möjligt – styra den knappt sjödugliga galären bort från de vassaste reven i horisonten. ”

Tyvärr tyvärr så kommer de i grupp 3 att söka lösningar vilket göra att de bara gör ont värre….
Nu krävs att ett nytt etablissemang med de beslutande från grupp 1 och att de UPA får göra det som krävs….

N.B. de åtaganden vi gjort det senaste decenniet enbart och den årliga amorteringen av detta lån på framtiden skulle räckt till all världens flyktingar på plats och gjort att dessa “hemländer” snabbats kunnat byggas upp igen… ny sitter vi med en så stor kostnad så att vi inte ens kan sköta om oss själva än mindre hjälpa på plats vilket är angelägnare än någonsin…..

Vi har via denna invandring minskat andelen barn (utrikes födda barn är bara halva andelen av inrikes födda) tillika ökat andelen äldre (utrikes födda är dubbla andelen de facto pensionärer jmf inrikes födda)….

Att komma i kläm är illa nog men här kommer trycket från båda håll…..