Stefan Torssell FB

 

The facts

 

Stefan Torssell FB

Så sant:
The myth with details:
Det föds för få barn i Sverige
Vi behöver invandring för att ta hand om våra äldre, vår åldrande befolkning
Vi behöver invandring för att rädda våra pensioner
Vi behöver invandring för att öka skattemedel.
The facts:
Ett decennium av persistent statistik
Andelen barn bland inrikes födda är 16%
Andelen barn bland utrikes födda 8% S.I.C.
Andelen i arbetsför ålder bland inrikes födda gått från 20 til 24% på ett decennium
Andelen i arbetsför ålder bland utrikes födda persistent 67%
MEN andelen som aldrig kommer i arbete är hälften, N.B. för ett decennium sedan dvs förmodligen ökande dvs andelen bland utrikes födda som är de facto pensionärer är typ 50%
 
Så den persistenta förda invandringen av utrikes födda för att skaffa fler barn såväl som att skaffa fler arbetande samt minska andelen äldre består i att:
– en andel av endast hälften barn
– en fördubbling av andelen äldre
– en minskning med 15%-enheter av andelen i arbetsför ålder
 
OCH eftersom detta inte fungerat på decennier har man “pumpat på” i stället för något annat.
T.ex.
– öka subventionen, bidragen till inrikes födda barn (finns en reserv på 50% bara där)
– öka pensionsåldern med ett kvartal per år
– skapa möjligheter etc. för äldre att arbeta…
 
Varför skulle decennier av kontraproduktivt agerande skapa något annat än att förvärra situationen…..???
 
Do the math
leave the myths folks!
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s