DGS och fakta

Det goda samhället

 

Jag bifogar fakta om den hoax som etablissemanget spridit kring invandringens två fördelar:
1. det föds för få barn i Sverige…jamen då ska väl inte invandringen, och persistent, innehålla en mindre andel barn (endast hälften) S.I.C.
2. det behövs invandring för att generera mer skattemedel och för att ta hand om vår åldrande befolkning…jamen då skatt det inte livslångt inte bli så att endast hälften av utrikes födda kommer i någon form av arbete… om vi antar att de som inte arbetar/jobbar är de facto pensionärer så blir andelen äldre bland utrikes födda dubbelt mot inrikes födda….

OCH det hemska är att detta har varit persistent 2005 vs 2015 samma andelar typ….

A. Öka barnafödandet i landet med typ 20 000 årligen (finns att ta av där redan)
B. Höj pensionsåldern med ett kvartal per år……
Problem solved!

OCH N.B. den förda invandringen det senaste decenniet har genererar en årlig kostnad på 100 gånger vad en plats i ett flyktingläger kostar (3 000 vs 300 000) så de 600 000 som beviljats UT i Sverige skulle bli 60 miljoner flyktingar i läger dvs ALLA i hela världen..S.I.C.

Och att flytta på 10 år 1% av flyktingar är faktiskt en droppe i havet bottom line….

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-eng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s