Hoax 2

Barnens persistens i demografin….

 

Hoax 2:
Vi behöver invandring för att få fler i arbete…
Bifogar vad som hänt med nästan 200 000 utrikes födda fler i denna grupp under ett decennium av allians + SMP styre…. ENJOY and be afraid.

Andelen barn och ungdomar oförändrat precis som de i arbetsför ålder…
dock mhtt den låga etableringen i helårsarbete blir de facto andelen äldre inte försvinnande liten utan snarare nästan som bland inrikes födda.En ökning av pensionsåldern med 1 kvartal per år skulle gjort jobbet gott och väl speciellt om några av de pigga pensionärerna erhållit subventionerade jobb eller deltid vilket ingår i de siffror som utredningar visar….

Så 15% av denna kohort har persistent kommit i “riktigt arbete” medan det skulle behövas 50% av denna kohort i arbete…
OCH den hoax som våra politiker hävdar, på sikt, visar sig ju vara rent nonsens då verkligheten kommer ikapp.

N.B. redan tidigare har jag visat att den absolut största gruppen utrikes födda är kostsam . . nu visar jag nästa som blir minst lika kostsam för ärligt med 3–4 barn eller mer per familj . . vad kan hända?

Advertisements

Globaliseringen

“Det borde säga sig självt att det inte kan fungera. Alltfler inser att den överlägset mest högstående civilisation som skapats, nämligen den västerländska, är på väg att begå självmord.”
Då det går som bäst kan det bara gå sämre….
och när läget är som värst kan det bara gå bättre…..
Varför då alltid agera/styra/önska en fortsättning i “tangentens riktning?

Invandring och mörkläggning


Beatrice, det här är den tredje och sista texten, där jag försöker besvara frågan vad invandringen handlar om. Resonemanget är upphängt på tre begrepp: makt, rättvisa och frihet.

Makt betyder att andra människor lyder och respekterar dig. Den som har makt kan både begära och få det allra bästa. Makthavare behöver inte flyga ekonomiklass, stilla sin hunger vid korvkiosken eller trängas på tunnelbanan. Har du makt blir du väl behandlad och vill du säga något, så lyssnar man. Medierna publicerar gärna dina visdomsord, hur platt och ointressant du än uttalar dig. Makt är åtråvärt för de allra flesta, även om långt ifrån alla erkänner det.

Makt är att kunna driva igenom sin vilja, trots motstånd. Det syns särskilt tydligt i sammansättningar som krigsmakt och övermakt. Den svagare, den som är maktlös, måste lyda. Den som vägrar råkar illa ut, kan till och med förlora sitt liv. Makt och…

View original post 2,767 more words

Nu närmar sig Peak Oil

Att plocka fram “the vital few” är Lars Bern en av de bättre krönikörerna på.

anthropocene

Frågan om det som kallas Peak Oil har diskuterats intensivt ända sedan globalisternas Romklubb år 1972 kom med den Malthusianska skriften om Tillväxtens Gränser. Den hypotes man lanserade, var att bristen på en rad metaller och mineraler (främst olja) skulle komma att begränsa den ekonomiska utvecklingen. Man menade då, att redan under 90-talet skulle världens oljekällor börja sina och därmed begränsa den möjliga utvinningen av olja. Bl.a. företag som Volvo där jag var verksam på 70-talet, lät dessa hypoteser styra företagets utvecklingsstrategier.

Utvecklingen fram till idag har kraftfullt visat att Romklubben hade helt fel i sina hypoteser. Det går inte idag, 45 år senare, att förutse en uppbromsning av oljeutvinningen i världen beroende på brist på oljefyndigheter. Peak Oil har av den anledningen sett ut att försvinna bort i en avlägsen framtid. Oljeindustrins problem idag är, att trots en stigande efterfrågan så klarar man inte av att hålla oljepriset…

View original post 830 more words

HOAX även i GP…..

GP hoaxbladet?

 

“Man kan tänka sig att det skulle vara lite svårt att skapa denna drömtillvaro.
Att det skulle kräva sin förklaring, hur det ska gå till.
Men någon fick förklaring fick vi aldrig.”
 
N.B. vi fick ingen förklaring rörande massinvandringen och dess konsekvenser….. förmodligen blir detta pss . . och varför inte målet verkar ju bra….
 
Bifogar fakta på den hoax rörande det som i decennier påståtts:
1. Det föds för få barn i landet alltså behöver vi invandring dock har andelen inrikes födda barn persistent varit dubbla andelen utrikes födda S.I.C.
2. Vi behöver personal i vård och omsorg och de som jobbar och betalar skatt…. MED endast hälften (max) av de i arbetsför ålder som någonsin kommer i arbete… blir det de facto dubbla andelen äldre (de facto pensionärer) i gruppen utrikes födda…
 
Varför, varför kan inte journalister och andra s.k. “förståsigpåare” Do the math…
 
Click the link and enjoy and get an idea of what to do…

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-eng

Snällhet är en fråga om timing…

Det goda samhället

“Våld är obehagligt. Jag vet. Men det är just därför det fungerar, i vissa situationer. Vänlighet, ekonomiskt stöd och förståelse är behagliga saker. Det är just därför de ‘inte’ fungerar, i många situationer.”

Att vara snäll på lång eller på kort sikt det är frågan?
Eller att tänka “ett steg till” . . .
Grupp 3 vinner på kort sikt
grupp 1 vinner på lång sikt…

Vägen till alkoholism är kantad med “roliga saker”….. typ fester;)
Att de i grupp 3 efter ett eller annat decennium inser verkligheten, fakta, är en naturlag tyvärr att så sent se verkligheten är till ingen nytta eller om de sitter i beslutande ställning något som gör ont värre om de fölrsöker hitta lösningar…

Grupperna ja:
1. Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
2. Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
3. Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .

4. Då opinionssiffrorna och samhället rasar . . . . . då först blir det fart…….

Ännu ett försök till desinf….

 

expressenartikel

Konstigt . . ja mer än konstigt . . . i Sverige har/hade vi den elproduktion som gav minst utsläpp alla kategorier….vi har inte tagit tag i att minska utsläppen i transportsektorn, tyvärr är detta det som orsakar våra utsläpp ja förutom industrin då förstås….
Att göra transportsektorn med större delen elbilar skulle kräva att ett nytt Forsmark byggs (räcker med råge) . . .
PROBLEM SOLVED!
I stället kommer C och sedermera MP på det geniala att försöka/lyckas med att stänga kärnkraft och i stället ha vindkraft med kolbaserad et. al. reservkraft…. vilket per definition ökar utsläppen och minskar nyttjandet i elproduktionen….
Så sparar elkonsumenten energi, t. ex. via värmepumpar, i storleksordning som den utbyggnad av vind som gjorts….

Vad händer…
jo:
elnätsavgiften dubblas för att finansiera den utbyggnad som vind kräver (på andra ställen numer, gick bra så länge man bara ersatte Barsebäck med vind i södra delarna av landet)
nu börjar Vattenfall öka den fasta avgiften på el också, antagligen en början på att inte ens spara lönar sig…

OCH N.B. hälften av det vi betalar för el, ungefär, är SKATT…
ett dubblat elpris dubblar skatteintäkter…
easy math:
1 kr/kWh–140 TWh–50%–blir 70 miljarder i skatt
nu kanske skatten inte är lika hög på all användning av el dock men en 50 miljarder kommer säkerligen detta “jippo” att kosta oss…. med 2 kr/kWh
En utbyggnad av vind kostar 15 miljoner/MW installerat, vi har 6 000 MW installerat eller 100 miljarder nedgrävt i detta…
el-certifikatkostnaden (a.k.a. vindsubvention) är typ 10% för konsument…av elpriset alltså….

BTW LCC för vind är 3 gånger högra än för nuclear….
Även om det inte blåser måste vi hålla i hatten…