Ännu ett försök till desinf….

 

expressenartikel

Konstigt . . ja mer än konstigt . . . i Sverige har/hade vi den elproduktion som gav minst utsläpp alla kategorier….vi har inte tagit tag i att minska utsläppen i transportsektorn, tyvärr är detta det som orsakar våra utsläpp ja förutom industrin då förstås….
Att göra transportsektorn med större delen elbilar skulle kräva att ett nytt Forsmark byggs (räcker med råge) . . .
PROBLEM SOLVED!
I stället kommer C och sedermera MP på det geniala att försöka/lyckas med att stänga kärnkraft och i stället ha vindkraft med kolbaserad et. al. reservkraft…. vilket per definition ökar utsläppen och minskar nyttjandet i elproduktionen….
Så sparar elkonsumenten energi, t. ex. via värmepumpar, i storleksordning som den utbyggnad av vind som gjorts….

Vad händer…
jo:
elnätsavgiften dubblas för att finansiera den utbyggnad som vind kräver (på andra ställen numer, gick bra så länge man bara ersatte Barsebäck med vind i södra delarna av landet)
nu börjar Vattenfall öka den fasta avgiften på el också, antagligen en början på att inte ens spara lönar sig…

OCH N.B. hälften av det vi betalar för el, ungefär, är SKATT…
ett dubblat elpris dubblar skatteintäkter…
easy math:
1 kr/kWh–140 TWh–50%–blir 70 miljarder i skatt
nu kanske skatten inte är lika hög på all användning av el dock men en 50 miljarder kommer säkerligen detta “jippo” att kosta oss…. med 2 kr/kWh
En utbyggnad av vind kostar 15 miljoner/MW installerat, vi har 6 000 MW installerat eller 100 miljarder nedgrävt i detta…
el-certifikatkostnaden (a.k.a. vindsubvention) är typ 10% för konsument…av elpriset alltså….

BTW LCC för vind är 3 gånger högra än för nuclear….
Även om det inte blåser måste vi hålla i hatten…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s