HOAX även i GP…..

GP hoaxbladet?

 

“Man kan tänka sig att det skulle vara lite svårt att skapa denna drömtillvaro.
Att det skulle kräva sin förklaring, hur det ska gå till.
Men någon fick förklaring fick vi aldrig.”
 
N.B. vi fick ingen förklaring rörande massinvandringen och dess konsekvenser….. förmodligen blir detta pss . . och varför inte målet verkar ju bra….
 
Bifogar fakta på den hoax rörande det som i decennier påståtts:
1. Det föds för få barn i landet alltså behöver vi invandring dock har andelen inrikes födda barn persistent varit dubbla andelen utrikes födda S.I.C.
2. Vi behöver personal i vård och omsorg och de som jobbar och betalar skatt…. MED endast hälften (max) av de i arbetsför ålder som någonsin kommer i arbete… blir det de facto dubbla andelen äldre (de facto pensionärer) i gruppen utrikes födda…
 
Varför, varför kan inte journalister och andra s.k. “förståsigpåare” Do the math…
 
Click the link and enjoy and get an idea of what to do…

https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/03/14/demography-i-eng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s