Nu närmar sig Peak Oil

Att plocka fram “the vital few” är Lars Bern en av de bättre krönikörerna på.

anthropocene

Frågan om det som kallas Peak Oil har diskuterats intensivt ända sedan globalisternas Romklubb år 1972 kom med den Malthusianska skriften om Tillväxtens Gränser. Den hypotes man lanserade, var att bristen på en rad metaller och mineraler (främst olja) skulle komma att begränsa den ekonomiska utvecklingen. Man menade då, att redan under 90-talet skulle världens oljekällor börja sina och därmed begränsa den möjliga utvinningen av olja. Bl.a. företag som Volvo där jag var verksam på 70-talet, lät dessa hypoteser styra företagets utvecklingsstrategier.

Utvecklingen fram till idag har kraftfullt visat att Romklubben hade helt fel i sina hypoteser. Det går inte idag, 45 år senare, att förutse en uppbromsning av oljeutvinningen i världen beroende på brist på oljefyndigheter. Peak Oil har av den anledningen sett ut att försvinna bort i en avlägsen framtid. Oljeindustrins problem idag är, att trots en stigande efterfrågan så klarar man inte av att hålla oljepriset…

View original post 830 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s