Hoax 2

Barnens persistens i demografin….

 

Hoax 2:
Vi behöver invandring för att få fler i arbete…
Bifogar vad som hänt med nästan 200 000 utrikes födda fler i denna grupp under ett decennium av allians + SMP styre…. ENJOY and be afraid.

Andelen barn och ungdomar oförändrat precis som de i arbetsför ålder…
dock mhtt den låga etableringen i helårsarbete blir de facto andelen äldre inte försvinnande liten utan snarare nästan som bland inrikes födda.En ökning av pensionsåldern med 1 kvartal per år skulle gjort jobbet gott och väl speciellt om några av de pigga pensionärerna erhållit subventionerade jobb eller deltid vilket ingår i de siffror som utredningar visar….

Så 15% av denna kohort har persistent kommit i “riktigt arbete” medan det skulle behövas 50% av denna kohort i arbete…
OCH den hoax som våra politiker hävdar, på sikt, visar sig ju vara rent nonsens då verkligheten kommer ikapp.

N.B. redan tidigare har jag visat att den absolut största gruppen utrikes födda är kostsam . . nu visar jag nästa som blir minst lika kostsam för ärligt med 3–4 barn eller mer per familj . . vad kan hända?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s