Basics……

En saga som börjar för 20 år sedan och vi beviljar och tar hand om 36 000 UT.

År 2 gör vi analysen av år 1. Slutsatsen är att det inte gått så bra för den kohort som kommit år 1. Vi beviljar och tar hand om 38 700 UT.

År 3 gör vi analysen av år 1-2. Slutsatsen är att det inte gått så bra för de kohorter som kom år 1-2. Vi beviljar och tar hand om 41 600 UT.

År 4 gör vi analysen av år 1-3. Slutsatsen är att det inte gått så bra för de kohorter som kom år 1-3. Vi beviljar och tar hand om 44 700 UT

osv….

År 20 (2017) gör vi analysen av av år 1-20. Slutsatsen är att det inte gått så bra för de kohorter som kom år 1-20. Vi kommer med största sannolikhet att bevilja fler UT än det 150 000 som beviljades 2016….

Vad blir slutsatsen?

Att fortsätta i denna riktning eller att göra skillnad…. nästa tillfälle valet 2018 där de 6 partier som regerat under dessa 20 år i olika sammansättningar också ställer upp….

Vad blir slutsatsen?

Att rösta på något av de partier som skapat

en årlig, persistent nettokostnad på 170–340 miljarder eller på något parti som vill genomföra åtgärder för att minska denna kostnad?