Ja en helt onödig åtgärd som det tagit S + M och medlöpare 3 decennier att inse det fatala med….

DI via FB

 

Japp MEN en investering är en investering även om den resulterar i förluster.
Minns skrönan om “gubben” i min hemtrakt som åkte runt på sin 3-hjuling och sålde bullar för 4 öre styck MEN hade köpt från bagaren för 5 öre per styck…..
Frågan inföll naturligtvis:”MEN det kan du väl inte tjäna på?”
Svaret:
“Joodå det är mängden som gör det!”
PSS har den förda invandringen gjorts….
Modus operandi:
Förändra, a.k.a. förbättra, demografin så att andelen äldre/pensionärer blir lägre och om det inte händer utan den invandring som gjorts har varit kontra produktiv öka volymen så fixar det sig….
OCH om det efter decennier av pyramidspel inte fungerar angrip problemet på rätt, vilket borde gjorts från början, höj pensionsåldern….. då hade detta s.k. köttberg inte varit ett problem utan tagits bort genom ett drygt kavartals höjning av pensionsåldern årligen…. kanske 4 månader/år eller på 10 år dryga 3 års höjning eller drygt 300 000 pensionärer färre dvs andelen hade inte ökat… och hade man startat för enbart 2 decennier sedan hade vi haft typ 700 000 färre pensionärer bland inrikes födda dvs andelen pensionärer skulle varit typ
1 miljon i stället för 1.7 miljoner (inrikes födda) så andelen pensionärer hade då bland inrikes födda varit 6% i stället för 24% vi kanske t.o.m. hade kunnat nöja oss med hälften dvs en höjning med 1 år vart 5:e år 400 000 färre dvs andelen skulle sjunkit från 24% till 19% . .
OCH naturligtvis eftersom detta är och kommer så att förbli en nettokostnad hade vi kunnat ha mer pengar över till annat i stället för detta fördelningspolitiska jippo…

Reversera NU!

 

Källa

PRECIS!!
UNHCR behöver 65 miljarder för att ta hand om alla världens flyktingar, 65 miljoner, i läger i närområden
MV årsbudget är 65 miljarder
De som återvänder har språket, kulturen och viljan att bygga upp något eget i sina respektive hemländer
Många, enligt MSM, lever i utanförskap i Sverige
Årligen med dagens takt ökar årskostnaden per kohort med 15-30 miljarder persistent (livslångt)
Kostnaden netto för den hittills förda invandringen är 170–340 miljarder årligen….
Trots Sveriges stora andel av asylsökande så ökar antal flyktingar i världen
 
.
Att hjälpa människor att återvända skulle:
– hjälpa till att bygga upp de läder som verkligen behöver unga, friska och komptenta
– ger ett bättre liv till de som återvänder
– sparar hundratals miljarder i skattepengar som kan användas till vård, omsorg, pensioner osv
En riktig win–win situation….
De enda loosers som finns är de som lever gott på asylverksamheten i Sverige . . samt de som vill försämra läget i Sverige….
.
Reversera NU!