Skuld och kumulativa effekter…

De kumulativa effekterna är svåra att överblicka…..
Statsskuld 1 000 miljarder
Hushållens lån 4 000 miljarder
Länat av framtiden (de senaste 20 åren) 7 000 – 14 000 miljarder

Och var ligger fokus i MSM och regering?
1. Statsskuld….
2. Hushållens skulder ibland . .
3. Lån av framtiden talar ingen om eftersom de inte finnns.. än 😉